Yleiset halomuodot

Yhdeksän yleistä halomuotoa

Tunnetuista auringolla ja kuulla esiintyvistä halomuodoista yhdeksän lasketaan niin sanotusti yleisiksi halomuodoiksi. Havainnot tukevat tätä listaa ja nämä halot ovat kaikkein todennäköisemmin taivaalla nähtävissä.

 1. 22° rengas
 2. sivuaurinko
 3. 22° sivuavat kaaret
  • 22° ylläsivuava kaari
  • 22° allasivuava kaari
  • täysi 22° sivuava kaari
 4. auringonpilari
 5. zeniitinympäristön kaaret
  • zeniitinympäristön kaari
  • horisontinympäristön kaari
 6. 46° rengas
 7. 46° sivuavat kaaret
  • 46° ylläsivuava kaari
  • 46° allasivuava kaari
 8. horisonttirengas
 9. ala-aurinko

Yleisten halomuotojen määritys

Yleisen halomuodon tulee täyttää seuraavat kolme sääntöä. Lisäksi lähtöoletus on että halo on nähtävissä auringolla tai kuulla.

 1. Yleinen jääkide
  Halon täytyy syntyä yleisestä jääkidetyypistä. Näitä ovat tavallinen heksagoninen jääkide ilman pyramidipäätyjä.
  Poissuljettuja: pyramidijääkide ja muut ei-heksagoniset jääkiteet.
 2. Yleinen liiketila
  Halon synnyttämä liiketila täytyy olla yleinen. Näitä on kolme: satunnainen, pääakseli pystyssä eli laattakide horisonttaalisesti ns. laatta-asennossa ja pääakseli vaakasuorassa eli pylväskide ns. sivuava-asennossa.
  Poissuljettuja: Parry-asento, Lowitz-asento ja muut epätavalliset liiketilavariaatiot.
 3. Yleinen valoreitti
  Valoreitin täytyy olla yksinkertainen eli valo kulkee korkeintaan kahden jääkiteen sivun läpi. Käytännössä siis joko yksinkertainen pintaheijastuma tai taittuminen jääkiteessä.
  Poissuljettuja: Valoreitit joissa yksi tai useampi sisäinen heijastus sekä valoreitit jotka osuvat useaan jääkiteeseen (moninkertainen sironta).