Tähtitieteellinen yhdistys Ursa

Ilmakehän optiset ilmiöt

Havaintokertomus

Edellinen luku | Seuraava luku | Etusivu | Sisällysluettelo

Havaintokertomus ja muut lisätiedot täydentävät yöpilvistä tehtävää havaintoa. Niiden avulla voidaan sekä itse yöpilvistä että havainnosta tehdä helpommin erilaisia päätelmiä. Havaintokertomuksessa voidaan kuvata sellaisia tietoja ja vaikutelmia, joita ei numeerisen tiedon tai piirroksen avulla pystytä kertomaan.

Havaintokertomus voidaan karkeasti jakaa yleiskommentteihin, joilla pyritään kuvaamaan koko yöpilvinäytelmää yleisesti, sekä havaintohetken kommentteihin, joissa kerrotaan kunkin ajanhetken tilannetta erikseen.


Sää- ja havainto-olosuhteet

Sään ja muiden väliaikaisten häiriöiden ilmoittaminen on tärkeää. Raportointi kannattaa tehdä erityisesti painottaen tekijöiden häiritsevää vaikutusta. Sellaisia tekijöitä ei tarvitse merkitä muistiin, joilla ei ole suurempaa merkitystä havaintoon. Esim. havaintopaikan läheisyydessä esiintyvä sumu voi jäädä sen verran matalalle, ettei se häiritse. Tällöin sen mainitseminen ei ole tarpeen. Olosuhteiden muutokset on hyvä huomioida.

Pilvisyys on häiritsevistä säätekijöistä ehdottomasti olennaisin. Havaintokertomuksessa on hyvä mainita, mikäli pilvet peittävät huomattavan osan yöpilvialueesta. Pilvisyyden muutokset ovat myös tärkeää huomioida. Kannattaa mainita, mikäli selkeneminen mahdollisti havainnot vasta myöhemmin yöllä tai mikäli pilvistyminen keskeytti havainnot. Pilvistä on erityisesti huomioitava yläpilvet, sillä niiden esiintyminen haittaa oikeiden yöpilvien tunnistamista ja yöpilvien erottaminen niistä voi olla vaikeaa.

Muista säätekijöistä mainittakoon sumu, jota esiintyy runsaasti loppukesällä. Sumu, kuten myös utu saattaa haitata lähempänä horisonttia näkyvien yöpilvien havaitsemista.

Kuu voi olla yöpilvien tunnistamisen haittana, mikäli havaintohetkellä on näkyvissä myös normaaleja yläpilviä. Kuun valaisemat yläpilvet nimittäin muistuttavat yöpilviä. Normaalisti kesäisin Kuu kuitenkin näkyy matalalla etelähorisontissa eikä siitä ole haittaa ja näin ollen se voidaan jättää mainitsematta.

Lisäksi voidaan kommentoida myös henkilökohtaisia tai havaintopaikkaan liittyviä haittatekijöitä, joilla on vaikutusta havaintoon, esim. väsymys tai kiire nukkumaan aamuheräämisen vuoksi ovat tällaisia. Myös vieras havaintopaikka tai siirtyminen kesken havainnon toiseen paikkaan on hyvä mainita. Havaintopaikan peitteisyys ja esteet voidaan sen sijaan aivan hyvin esittää vain piirroksen yhteydessä.


Yleiskommentit näytelmästä

Havaintokertomuksen yleiskuvailussa kerrotaan vaikutelma yöpilvinäytelmästä: sen laajuus, kirkkaus ja dynaamisuus eli muutosten voimakkuus. Myös vertailua lähipäivien muihin yöpilvinäytelmiin tai muihin kesän näytelmiin voidaan esittää.

Eräs kuvaava ominaisuus on yöpilvinäytelmän rakennetyyppi. Useimmat yöpilvinäytelmät voidaan luokitella johonkin tiettyyn näytelmätyyppiin. Tämä voi toki olla keinotekoista lokeroimista, mutta usein näytelmätyyppi kuvaa selvästi yön aikana näkyviä yöpilviä.

Ainakin seuraavanlaisia yöpilvinäytelmiä voidaan havaita:

Vyötyyppi:

näytelmässä esiintyy lähes pelkästään vöita. Yleensä yöpilvien liike ja muutokset ovat tasaisia ja suhteellinen verkkaisia.

Lainetyyppi:

Näytelmää hallitsevat laajat ja runsaat laine-esiintymät. Laineryhmiä ilmestyy ja katoaa verkalleen. Varsinaista liikettä ei juuri havaita.

Vyö-lainetyyppi:

Runsaasti laine- ja poikkijuovaryhmittymiä, mutta vyöt hallitsevat silti näytelmää.

Pyörretyyppi:

Voimakkaita pyörteisiä vyörakenteita. Liike ja muutokset yleensä nopeita. Näytelmät ovat useimmiten kirkkaita.

Väkisin ei näytelmää kannata yrittää lokeroida edellisiin. Edellä mainittujen tyyppien yhdistelmiä esiintyy ja rakennetyyppi saattaa muuttua yön aikana.

Havaintokertomukseen voidaan myös liittää suuren osan havaintoajasta näkyvien yksityiskohtien ja hallitsevien päämuotojen kuvailua sekä huomioita. Kaikki näytelmässä tapahtuneet muutokset liikkeessä, esiintymisalueissa ja pilvien rakenteessa tulee huomioida kertomuksessa.

Kaikki kommentit havainnon varmuudesta ja tarkkuudesta ovat tärkeää tietoa havaintoa arvioitaessa ja muihin tuloksiin verrattaessa.


Havaintohetken kommentit

Piirroshavaintoihin kannattaa liittää huomioita havaintohetken tilanteesta. Olennaisia asioita ovat muutokset edelliseen havaintohetkeen: päämuotojen ja -rakenteiden ilmestyminen, voimistuminen ja katoaminen. Kullakin hetkellä näkyvistä päärakenteista kannattaa kirjoittaa muutama sananen. Myös kaikki erikoiset yksityiskohdat ja mielenkiintoiset piirteet on hyvä mainita.

Mikäli juuri tietyllä hetkellä oli joku ohimenevä säähäiriö, laajahko pilvilautta tms., voidaan se mainita havaintohetken kommenteissa.

Edellinen luku | Seuraava luku | <link harrastus jaostot ilmakehan-optiset-ilmiot havaitseminen havainto-ohjeita-ja-oppaita yopilviopas.html>Etusivu | Sisällysluettelo

RSS Taivaanvahti