Tähtitieteellinen yhdistys Ursa

Ilmakehän optiset ilmiöt

Piirrokset

Edellinen luku | Seuraava luku | <link harrastus jaostot ilmakehan-optiset-ilmiot havaitseminen havainto-ohjeita-ja-oppaita yopilviopas.html>Etusivu | Sisällysluettelo

Piirrokset ovat oleellinen osa yöpilvihavaintoa. Niiden avulla pystytään hahmottamaan yöpilvialueen laajuus ja muoto taivaalta, sillä numeeriset havaintorivit eivät pysty täydellisesti kuvaamaan näitä asioita. Tarkoilla piirroksilla on myös merkitystä yöpilvien yleisrakenteen selvittämisessä.


Piirrosajat

Jotta eri havaitsijoilta saataisiin mahdollisimman paljon yhtaikaisia piirroshavaintoja, tulee piirrokset tehdä puolen tunnin välein, aina tasalta ja puolelta. Eri kellonaikojen keskinäinen tärkeysjärjestys on selostettu kappaleessa Havaintoaika.

Itse havaintohetki kirjataan yhdellä kellonajalla. Aikaa piirroksen tekemiseen menee kuitenkin yleensä 5-10 minuuttia. Piirroksen teko kannattaakin ajoittaa siten, että havaintohetken kellonaika sattuu piirroksen puolivaiheille. Esimerkiksi kello 1.30 piirros tehdään noin 1.25-1.35.

Piirrostekniikka

Piirrosten tekemiseen on periaatteessa kolme eritasoista menetelmää. Tekniikan valinta riippuu havaitsijan taidoista ja havaintotilanteesta. Joskus myös yöpilvinäytelmän aktiivisuus pakottaa käyttämään vähemmän tarkkaa menetelmää.

Havaintotekniikat ovat eri tasoja kaavamaisesta menetelmästä tarkkaan piirrokseen. Suositeltavin on tietysti tarkin menetelmä, mutta aina sen käyttö ei ole mahdollista. Se on kuitenkin taso, johon tulee pyrkiä. Havaintokertomuksessa tulisi mainita mikä on piirroksen tarkkuus. Näiden tekniikoiden välimuotoja voi tietysti soveltaa halunsa mukaan.

1. Kaavamainen menetelmä.

Tämä on vähimmäisvaatimus. Piirretään yöpilvialueen rajat esimerkiksi ääriviivapiirroksena ja merkitään mahdollisesti kirkkaimpien alueiden sijainnit yöpilvialueen sisällä. Tätä tekniikkaa käytettäessä tulisi mainita, mikä on yöpilvialueen rajojen tarkkuus. Esimerkki kuvassa.

2. Yöpilvialue+päämuodot.

Tehdään yöpilvialueen rajat käsittävä piirros, jonka lisäksi piirretään tarkasti näytelmää hallitsevat päämuodot paikalleen. Myös kirkkaita alueita ja erikoisia muotoja, kuten pyörteitä, merkitään piirrokseen tarkasti paikalleen. Piirrettävien yksityiskohtien valinnassa kannattaa ottaa sellaisia kohtia, jotka olisivat mahdollisesti tunnistettavissa muidenkin havaitsijoiden piirroksista. Päämuotoja havaittaessa kannattaa kiinnittää muodon yksityiskohtien mittamiseen. Tällaisia kohtia ovat mutkat, haarakohdat ja muodon päätepisteet. Havaintokertomuksessa tulisi ilmoittaa piirrettyjen muotojen tarkkuus. Esimerkki tekniikasta on kuvassa.

3. Tarkka menetelmä.

Pyritään piirtämään näytelmän päämuodot tarkasti paikalleen. Lisäksi yritetään sijoittaa piirrokseen valtaosa näytelmän muista muodoista paikalleen kohtuullisella tarkkuudella. Mikäli yöpilvialue on pienehkö, onnistuu koko näytelmän piirtäminen melko hyvin, mutta mitä laajempi näytelmä on, sitä vähemmän muotoja ehditään hahmottaa kohdalleen. Tällöin tulee pyrkiä piirtämään päämuodot tarkasti ja hahmottamaan muut muodot vain suunnilleen paikalleen. Tästä tulee kuitenkin ilmoittaa havaintokertomuksen yhteydessä.

Piirtäminen kannattaa aloittaa yöpilvialueen reunojen ja päämuotojen hahmottelulla ja paikkojen arvioinnilla. Muiden muotojen sijoittelu onkin tämän jälkeen paljon helpompaa eikä niiden paikkoja tarvitse mitata enää niin tarkkaan, vaan valtaosa muista muodoista voidaan sijoitella piirrokseen jo alussa tarkemmin sijoiteltujen rakenteiden avulla.

Piirrokseen on hyvä merkitä sinne tänne joitain mitattuja atsimuutti- ja/tai korkeuslukemia. Kannattaa merkitä tarkasti myös näkyvät kirkkaat tähdet, planeetat ja Kuu. Niiden tulisi olla tarkkoja erityisesti yöpilvimuotojen suhteen, sillä näin piirroksen atsimuutti- ja korkeusarvoja pystytään niiden avulla tarkentamaan vielä käsittelyvaiheessa. Piirrokseen tulisi merkitä myös, mistä taivaankappaleesta on kysymys. Valoisalla taivaalla tähtiä näkyy vähän, jolloin kannattaa piirtää kaikki näkyvät tähdet kuvaan. Pimeämpään aikaan voidaan suuri osa tähtiä jättää pois ja piirtää mukaan ainoastaan ne, jotka ovat oleellisia yöpilvialueen suhteen eli ne, jotka ovat yöpilvimuotojen ja alueen reunojen lähistöllä.

20 suositeltavaa suuntatähteä.

Yöpilvirakenteista voi tehdä yksityiskohtapiirroksia. Tällaisia rakenteita voivat olla esim. mielenkiintoiset pyörteet, hallitsevat vyöt ja muut erikoisemmat rakenteet. Yksityiskohtapiirroksiin on syytä merkitä myös tarkat atsimuutti- ja korkeuslukemat. Tällaisilla piirroksilla on merkitystä, kun monella eri havaitsijalla on piirros samasta muodosta.


Pilvet ja esteet

Piirros kannattaa tehdä huolimatta siitä, että pilvisyys tai muut tekijät saattavat estää koko taivaan havaitsemisen. Selkeiltäkin alueilta saatava tieto on tärkeää. Piirrokseen tulisi kuitenkin merkitä näkyviin mahdolliset pilvet ja esteet. Nämä kannattaa piirtää siten, että ne selvästi erottuvat piirrokseen merkityistä yöpilvimuodoista.

Myös alapilvien häiritessä on mahdollista tehdä piirros, joka antaa kohtalaisen kokonaiskuvan tilanteesta. Noin 10-15 minuutin aikana tietyn kellonajan ympärillä yöpilvialueesta tehdään piirrosta niiltä osin, kun pilven aukot antavat myötä. Alapilvien ja pilviaukkojen liikkuessa täydennetään piirrosta niiltä osin, kun selkeää taivasta on näkyvissä ja uusia yöpilvimuotoja paljastuu alapilvien takaa. Varsinkin alapilvien liikkuessa nopeasti voidaan lähes koko taivas kattaa tällä tavalla paloittain taivasta piirtämällä. Tämän tekniikan käytöstä on kuitenkin selvästi mainittava lomakkeella ja lisäksi on merkittävä piirrokseen ne alueet, joilta ei ole saatu informaatiota yöpilvistä.


Yöpilvihavainnoissa käytettäviä suuntatähtiä

Epookki: 2000.0

Tähti Rekt.
Dekl.
Alfa And 00h 08m 23.3s +29° 05' 26"
Gamma Cas 00h 56m 42.5s +60° 43' 00"
Gamma And 02h 03m 53.9s
+42° 19' 47.0''
Pohjantähti 02h 31m 48.7s
+89° 15' 51"
Alfa Per 03h 24m 19.4s
+49° 51' 40"
Aldebaran 04h 35m 55.2s
+16° 30' 33"
Capella 05h 16m 41.4s
+45° 59' 53"
Betelgeuze 05h 55m 10.3s
+07° 24' 25"
Castor 07h 34m 35.8s
+31° 53' 17.7''
Alfa Uma 11h 03m 43.6
+61° 45' 03.7''
Eta Uma 13h 47m 32.4s
+49° 18' 48"
Arcturus 14h 15m 39.7s
+19° 10' 57"
Alfa CrB 15h 34m 41.3s +26° 42' 53"
Alfa Oph 17h 34m 56.1s +12° 33' 36"
Vega 18h 36m 56.3s +38° 47' 01"
Altair 19h 50m 47.0s +08° 52' 06"
Deneb 20h 41m 25.9s +45° 16' 49"
Alfa Cep 21h 18m 34.8s +62° 35' 08"
Epsilon Peg 21h 44m 11.2s +09° 52' 30"
Alfa Peg 23h 04m 45.7s +15° 12' 19"

RSS Taivaanvahti