Tähtitieteellinen yhdistys Ursa

Ursan hallinto

Ursan ylin päättävä elin on yhdistyksen kokous, jossa jokaisella jäsenellä on äänioikeus. Kokous valitsee hallituksen jäsenet, hyväksyy toimintasuunnitelmat ja talousarviot sekä vahvistaa toimintakertomukset ja tilinpäätökset.

Ursan hallituksen muodostavat puheenjohtaja, kahdeksan muuta varsinaista jäsentä ja 1 - 3 varajäsentä. Hallitus johtaa yhdistyksen toimintaa. Se vastaa strategian, budjetin ja toimintasuunnitelman valmistelusta sekä valitsee yhdistyksen johtavan toimihenkilön. Hallitus myös edustaa yhdistystä.

Yhdistyksen operatiivisesta toiminnasta vastaavat yhdistyksen toimitusjohtaja ja toimisto sekä lukuisat vapaaehtoiset ja harrastajat.