Tähtitieteellinen yhdistys Ursa

Ilmakehän optiset ilmiöt

Harvinaiset halot Suomessa 1975-2001, 2003

Tämä taulukko Suomessa havaituista harvinaisista haloista on koottu halojaostoon tulleista havainnoista. Vuoden 1975-2000 on koonnut Marko Riikonen ja vuodet 2001 ja 2003 Jarmo Moilanen.

Havainnot 1990-2001

Halo -90 -91 -92 -93 -94 -95 -96 -97 -98 -99 2000 -01 -02 -03 -04 yht %
120sa 12 10 8 17 18 11 32 18 15 9 12 9 4 237 19,0
Pk 11 5 3 5 12 7 15 15 7 12 10 10 6 168 13,5
23ph.y 5 1 2 3 11 14 26 16 6 13 14 6 3 133 10,7
9r 2 3 3 2 9 19 19 5 5 5 8 7 4 112 9,0
ellipsit 2 1 6 7 14 6 9 1 6 1 66 5,3
18ph 1 1 3 4 1 14 4 2 4 7 6 1 59 4,7
18r 2 1 3 5 3 10 3 3 2 4 5 1 54 4,3
Wvak 1 1 4 6 1 5 4 3 3 4 1 1 49 3,9
va. 3 1 3 4 3 2 4 1 1 1 41 3,3
23r 1 3 8 8 6 2 4 3 2 40 3,2
9ph.a 1 1 1 3 1 9 2 1 3 3 1 34 2,7
asa 1 1 1 2 4 4 2 7 32 2,6
Lk 2 3 2 4 1 2 4 2 2 2 26 2,1
Gvak 1 1 1 3 4 3 1 2 2 23 1,8
24ph.a 1 1 2 5 2 1 2 3 21 1,7
9sk 1 1 2 6 1 1 3 3 20 1,6
20r 1 2 2 3 2 2 2 1 17 1,4
24r 1 2 1 4 1 1 1 13 1,0
Tvak 1 1 2 3 1 1 2 13 1,0
Pk.yku 2 1 4 1 2 11 0,9
Mk 1 1 1 2 2 4 11 0,9
9ph.y 4 1 1 1 9 0,7
sinij. 1 1 4 1 1 1 9 0,7
24ph.y 1 1 2 6 0,5
Tk.y 1 1 2 1 1 6 0,5
120sak 1 1 1 5 0,4
aak 1 1 2 5 0,4
24sk.y 1 1 1 1 1 5 0,4
35r 1 1 1 1 5 0,4
hLk 2 4 0,3
ak 1 1 1 4 0,3
20sk 1 1 2 4 0,3
Lsa 1 1 0,1
avak 1 1 0,1
20ph.y 1 1 0,1
Bott. 1 1 0,1
18sk.y 1 1 0,1
35sk.y 1 1 0,1
yhteensä 42 22 22 53 100 90 206 104 66 68 90 86 31 1248 100,0
näytelmät
aur&kuu 26 16 11 22 41 52 71 56 32 36 35 43 31 603
kuu 4 2 6 6 5 1 4 47
-90 -91 -92 -93 -94 -95 -96 -97 -98 -99 2000 -01 -02 -03 -04

Havainnot 1975-1989

Halo-75-78-79-80-81-82-83-84-85-86-87-88-89yht.
120sa 1 1 1 1 1 1 1 6 4 20 10 15 62
Pk 1 2 2 1 2 5 3 13 10 11 50
9r 2 2 1 9 2 5 21
va 1 1 3 6 4 3 18
Wvak 1 1 1 2 3 3 4 15
23ph.y 1 6 2 4 13
ellipsit 2 4 7 13
18r 2 1 6 1 2 12
18ph 1 6 2 2 11
asa 1 7 1 1 10
9ph.a 1 1 6 8
Gvak 1 2 1 1 5
24ph.a 1 3 4
23r 1 1 1 3
120sak 1 1 2
Lk 1 1 2
Tvak 1 1 2
9ph.y 1 1 2
24ph.y 2 2
9sk 1 1 2
20r 1 1 2
24r 2 2
hLk 1 1 2
Pk.yku 1 1
ak 1 1
aak 1 1
35r 1 1
yhteensä 1 3 1 2 4 3 2 5 26 19 99 45 56 267
näytelmät
aur&kuu 1 2 1 2 3 3 2 3 10 8 38 28 30 131
kuu 1 1 1 2 3 5 5 1 19
-75 -78 -79 -80 -81 -82 -83 -84 -85 -86 -87 -88 -89

Taulukosta

Taulukossa on auringolla ja kuulla näkyneet halot yhdistettyinä. Vain Suomessa tehdyt havainnot on mukana, tämä koskee myös lentokonehavaintoja.

Suomen yllä on lentokoneesta nähty vain yksi Bottelinger vaikka suomalaisten toimesta muualla maailmalla niitä on lentokoneesta nähty muutama lisää. Yksinäiset 23° ylemmät parheliat tajuttiin vasta vuonna 1994. Todellisuudessa niiden lukumäärät pyörinevät 120° sivuaurinkojen tasolla. Ellipseissä ei ole eroteltu sitä näkyikö näytelmässä yksi tai useampi ellipsi.

Vaikeita haloja olivat 18° parhelia (eronteko sen sen suhteen oliko kyseessä pelkkä rengas vai oliko mukana myös 18° parhelia), 23° rengas (oliko kyseessä 22° ja 23° rengas) ja 120° sivuaurinkokaari (niin epämääräinen muoto että sen olemassaoloa voidaan pitää kyseen alaisena). Niiden lukuja voi pitää vähiten luotettavina.

Halomuodot ja niiden ensihavainnot

Alla on listattu taulukoissa esiintyvät halomuodot.  Listauksessa on myös niiden ensihavainnot Suomessa ja jaoston raporteissa. Muodot on järjestetty jaoston ensihavainnon mukaan. Kyseiset tiedot ovat tarkistamatta.

Suomen vanhin -sarakkeen havainnot ovat vanhimmat kyseisestä halomuodosta tiedossa olevat havainnot Suomessa. Aivan kaikkien havaintojen tulkinta ei välttämättä ole varma (esim. 10.3.1920 Kuusankosken näytelmän joidenkin halomuotojen tunnistus on epävarma).

koodi halomuoto Suomen
vanhin
jaoston
vanhin
120sa 120° sivuauringot 20.3.1864 27.1.1975
23ph.y 23° ylempi parhelia 15.8.1978
9r 9° rengas 14.11.1978
Pk (yläkovera) Parryn kaari 10.3.1920 22.9.1980
Wvak Wegenerin vasta-aurinkokaaret 1744 15.6.1981
va vasta-aurinko 10.3.1920 8.6.1984
9ph.a 9° alempi parhelia 8.1.1985
18ph 18° parheliat 8.1.1985
24ph.a 24° alemmat parheliat 8.1.1985
18r 18° rengas 8.1.1985
24sk.y 24° ylemmät sivuavat kaaret kesä 1985
120sak 120° sivuaurinkokaaret 26.8.1985
ak aurinkokaari 10.3.1920 6.9.1985
Gvak Greenlerin diffuusit vasta-aurinkokaaret 10.3.1920 6.9.1985
Tvak Trickerin vasta-aurinkokaari 10.3.1920 6.9.1985
Lk Lowitzin kaaret 10.3.1920 6.9.1985
Pk.yku yläkupera Parryn kaari 13.9.1985
asa alasivuaurinko 28.12.1985
9ph.y 9° ylempi parhelia 27.5.1986
aak ala-aurinkokaari 10.3.1920 11.7.1986
hLk heijastuneet Lowitzin kaaret 29.1.1987
24r 24° rengas 10.4.1987
24ph.y 24° ylemmät parheliat 12.4.1987
20r 20° rengas 12.4.1987
9sk 9° sivuavat kaaret 12.4.1987
ellipsit ellipsihalot heinäk. 1987
23r 23° rengas 26.8.1987
35r 35° rengas 14.5.1988
Tk.y ylemmät Tapen kaaret 28.2.1993
Lsa Liljequistin sivuauringot 9.7.1993
20sk 20° sivuavat kaaret 21.4.1994
sinij. horisonttirenkaan sinijuova 21.4.1994
Mk Moilasen kaari 27.11.1995
20ph.y 20° ylempi parhelia 9.4.1996
avak alavasta-aurinkokaari 10.3.1920 27.4.1996
Bott. Bottlingerin renkaat 30.6.1997
18sk.y 18° ylemmät sivuavat kaaret 17.9.2001
35sk.y 35° ylemmät sivuavat kaaret 17.9.2001
44sa 44° sivuauringot 10.3.1920 23.1.2002
Pk.ako alakovera Parryn kaari 19.6.2004
Pk.aku alakupera Parryn kaari 22.11.2004

RSS Taivaanvahti