Tähtitieteellinen yhdistys Ursa

Ursan palvelut kouluille ja oppilaitoksille

Ursa on päivittämässä kouluille ja päiväkodeille tarjottavia palveluita. Aiemmista koulu- ja päiväkotipaketeista on luovuttu ja uudistettu kokonaisuus tulee käyttöön pian.

Nyt voit tilata Ursan avaruusopastus -etävierailun kouluusi! Vierailulla käsittelemme innostavasti erilaisia avaruusaiheita ikä- ja kohderyhmä huomioon ottaen sekä vastailemme oppilaiden kysymyksiin.

Lue lisää Ursan avaruusopastuksesta kouluille

Ursa on osa Euroopan avaruusjärjestö ESA:n koordinoimaa ESERO Finland -verkostoa, joka tarjoaa varhaiskasvatukseen, perusopetukseen sekä toiselle asteelle avaruusaiheisia opettajakoulutuksia, oppimateriaaleja ja luokkahuoneaktiviteetteja sekä tähtitieteeseen ja avaruuteen liittyviä tapahtumia.

Uutuus: Tähtitaivasta ja avaruusteknologiaa käsittelevä ESERO-avaruusopastus kouluille

ESERO Finland tarjoaa myös täydennyskoulutuksia, jotka ovat monialaisia, oppiainerajat ylittäviä, vuorovaikutusta, kestäviä elämäntapoja vahvistavia, ohjelmoinnin sekä digitaalisten sovellusten käyttöön ohjaavia sekä ilmiölähtöisiä. ESERO Finland -verkostoa koordinoi Tiedekeskus Heureka yhteistyössä Åbo Akademi Skolresursin kanssa, joka organisoi toimintoja ruotsinkieliselle opetusalalle.

Lue lisää ESERO Finlandin tarjoamista täydennyskoulutuksista ja materiaaleista (Heurekan sivuilta)

Ursa on myös yhteistyökumppanina LUMA-keskus Suomen StarT-hankkeessa, jonka ensisijaisena päämääränä on tuoda suomalaiselle kasvatus- ja opetusalalle uusi, monitieteinen ja yhteisöllinen StarT-toimintakulttuuri. Hankkeella pyritään lisäämään oivaltamisen ja oppimisen iloa yli oppiainerajojen lasten ja nuorten keskuudessa.

Lue lisää StarTista

Ursan juhlavuoden ohjelmaa tukevat Tieteen tiedotus ry ja Jenny ja Antti Wihurin rahasto.