Tähtitieteellinen yhdistys Ursa

Tue ursaa

Ursan palvelut kouluille ja oppilaitoksille

Ursa on päivittämässä kouluille ja päiväkodeille tarjottavia palveluita. Aiemmista koulu- ja päiväkotipaketeista on luovuttu ja uudistettu kokonaisuus tulee käyttöön pian.

Nyt voit tilata Ursan avaruusopastus -etävierailun kouluusi! Vierailulla käsittelemme innostavasti erilaisia avaruusaiheita ikä- ja kohderyhmä huomioon ottaen sekä vastailemme oppilaiden kysymyksiin.

Lue lisää Ursan avaruusopastuksesta kouluille

Ursa on osa Euroopan avaruusjärjestö ESA:n koordinoimaa ESERO Finland -verkostoa, joka tarjoaa varhaiskasvatukseen, perusopetukseen sekä toiselle asteelle avaruusaiheisia opettajakoulutuksia, oppimateriaaleja ja luokkahuoneaktiviteetteja sekä tähtitieteeseen ja avaruuteen liittyviä tapahtumia.

ESERO Finland tarjoaa myös täydennyskoulutuksia, jotka ovat monialaisia, oppiainerajat ylittäviä, vuorovaikutusta, kestäviä elämäntapoja vahvistavia, ohjelmoinnin sekä digitaalisten sovellusten käyttöön ohjaavia sekä ilmiölähtöisiä. ESERO Finland -verkostoa koordinoi Tiedekeskus Heureka yhteistyössä Åbo Akademi Skolresursin kanssa, joka organisoi toimintoja ruotsinkieliselle opetusalalle.

Lue lisää ESERO Finlandin tarjoamista täydennyskoulutuksista ja materiaaleista (Heurekan sivuilta)

Ursa on myös yhteistyökumppanina LUMA-keskus Suomen StarT-hankkeessa, jonka ensisijaisena päämääränä on tuoda suomalaiselle kasvatus- ja opetusalalle uusi, monitieteinen ja yhteisöllinen StarT-toimintakulttuuri. Hankkeella pyritään lisäämään oivaltamisen ja oppimisen iloa yli oppiainerajojen lasten ja nuorten keskuudessa.

Lue lisää StarTista