Tähtitieteellinen yhdistys Ursa

Ilmakehän optiset ilmiöt

Liike

Edellinen luku | Seuraava luku | <link harrastus jaostot ilmakehan-optiset-ilmiot havaitseminen havainto-ohjeita-ja-oppaita yopilviopas.html>Etusivu | Sisällysluettelo

Yleistä liikkeestä

Yöpilvillä havaitaan usein liikettä. Se on yleensä hidasta, paljon hitaampaa kuin normaaleilla pilvillä. Havaitakseen yöpilvien liikkeen niitä on seurattava jonkin aikaa, vähintään 15-30 minuuttia.

Erityisesti on huomattava, että liikkeellä tarkoitetaan nimenomaan yöpilvimuotojen todellista liikettä. Valaistusolosuhteiden muutokset yön aikana muuttavat yöpilvien näkyvyysalueen rajoja voimakkaasti ja näistä saa helposti sen vaikutelman, että yöpilvet liikkuisivat. Liikkeen tarkastelussa tulee siis tarkkailla yöpilvirakenteita, esim. vöitä, ei yöpilvialueen reunoja.

Yöpilvien liike suuntautuu tavallisesti kaakon ja lännen välille, useimmin lounaaseen. Liikesuunta saattaa yön kuluessa myös hiukan muuttua, muttei kovin paljoa. Liike esiintyy pääasiassa vöillä. Vaikka yöpilvien pääliikesuunta on usein suunnilleen vöiden pituussuuntaan, havaitaan silloin tällöin myös tästä poikkeavia suuntia. Vöissä saattaa myös esiintyä satunnaisia väliaikaisia sivuttaisliikkeitä.

Liikkeen havaitseminen

Yöpilvien liikkeen havaitseminen onnistuu melko helposti seuraamalla muodoissa olevien yksityiskohtien siirtymistä taivaalla. Tällöin tulee kuitenkin käyttää muodon todellisia yksityiskohtia, esimerkiksi mutkia tai haarakkeita, eikä esimerkiksi solmuja, jotka ovat vain kahden muodon risteyskohtia. Myös vöiden päät saattavat olla jossain tilanteissa liian epämääräisiä kiintopisteitä.

Jos liikkeen esiintymisen toteaminen käy helposti, ei liikkeen todellisen suunnan selvittäminen ole yhtä yksinkertaista. Taivaan perspektiivi aiheuttaa sen, että horisontissa näkyvä näennäisesti tiettyyn suuntaan liikkuva pilvi saattaa liikkua todellisuudessa aivan eri suuntaan. Taivaan perspektiivin vaikutus selvinnee kuvasta, jossa olevat viivat vastaavat yhdensuuntaisia sadan kilometrin välein esiintyviä yöpilvivöitä.

Jos esimerkiksi havaitsemme pohjoisessa matalalla näkyvien yöpilvien liikkuvat kohti länttä, todellinen suunta saattaakin olla lounas. Varsinkin matalalla olevien yöpilvien liikettä pitää seurata huomattavasti kauemmin tarkemman liikesuunnan toteamiseksi. Zeniitissä ja lähellä sitä havaittu liike ei vääristy perspektiivin vaikutuksesta, joten taivaanlaella havaitut liikesuunnat ovat todellisia.

Liikesuuntien toteamiseksi voidaan joidenkin yöpilvimuotojen paikat sijoittaa niitä varten erityisesti varattuun kaavioon tasaisin, esim. 15 minuutin välein. Kun paikkoja alkaa olla muutamia, voidaan oheisen perspektiivikaavion avulla yrittää arvioida todellinen suunta.

 

Suuntien arvioimisessa voidaan käyttää hyväksi "radiantteja" eli niitä horisontin pisteitä, joiden suunnasta pilvet nousevat tai minne ne näyttävät painuvan. Kun jonkin muodon näennäinen liikesuunta on saatu selville, jatketaan tätä linjaa kohti horisonttia ja etsitään piste, jossa linja leikkaa horisontin. On hyvä muistaa, että linja kaartuu jonkun verran horisontin lähellä. Kaareutumisen arvioida oheisen kaavion perusteella. Horisontissa olevan pisteen avulla saamme liikesuunnan selville. Tietysti, jos yöpilvet näyttävät nousevat pisteen suunnasta, niin liikesuunta on luonnollisesti vastakkaisella puolella taivasta.

Mikäli yöpilvinäytelmän liike on pitkien vöiden suuntaista, on radianttien toteaminen vielä helpompaa. Jatketaan vain vöiden suuntaista linjaa horisonttiin. Vöiden pituussuuntaan tapahtuvasta liikkeestä on kuitenkin varmistuttava.

Jos yöpilvinäytelmästä varmuudella ei havaita liikettä, on tämä tieto syytä merkitä havaintoihin. Myös tiedot liikkeen tai sen suunnan epävarmuudesta hyvä kirjata muistiin.

Edellinen luku | Seuraava luku | <link harrastus jaostot ilmakehan-optiset-ilmiot havaitseminen havainto-ohjeita-ja-oppaita yopilviopas.html>Etusivu | Sisällysluettelo

RSS Taivaanvahti