Tähtitieteellinen yhdistys Ursa

Ilmakehän optiset ilmiöt

Havaintojen rytmittäminen

Yöpilvien varsinaiset havainnot jaksotetaan 15 minuutin välein tehtäviin merkintöihin. Havainnot tehdään tasavartein eli minuuttilukemilla 00, 15, 30, 45. Näistä tasalta ja puolelta tehtävät havainnot ovat tärkeimpiä. Silloin yöpilvistä tehdään piirros. Muulloin riittää pelkkä numeristen tietojen tarkastus. Numeriset tiedot kirjataan toki myös piirrosten ajanhetkistä, mutta ne voidaan tarkastaan suoraan piirroksesta. Tällä tavoin saadaan eri havaitsijoiden työskentelyä edes jollain tavalla samanaikaistettua.

Havainnon tarkkuus ei ole aivan pilkun päälle. Täytyy muistaa, että esim. piirroksen teko saattaa kestää jopa 10 minuuttia. Sen vuoksi voimmekin määritellä tasavartin tarkkuudeksi ±5 minuuttia määrätystä ajanhetkestä. Havaintoaikana käytetään kaikissa yöpilvihavainnoissa Suomen kesäaikaa.

Jossain tapauksissa voidaan hyväksyä vain puolen tunnin välein tehdyt piirroshavainnot. Tällainen syy voi olla esimerkiksi hankala havaintotilanne vieraan havaintopaikan tai muun kiireen vuoksi. Numeeriset tietojen kirjaus myös piirrosten välissä on kuitenkin suositeltavaa, varsinkin jos näytelmä kovin muuttuva.

Olisi myös toivottavaa, että havainto olisi mahdollisimman yhtenäisen jakso so. väliltä ei jäisi piirroshavaintoja tai numerotietojen merkintöjä pois. Mikäli havainnot joudutaan keskeyttämään jostain syystä, esim. pilvistymisen vuoksi, viimeiseksi merkinnäksi jää se tasavartti, jolloin havainto vielä järkevästi voitiin suorittaa. Havaintosarjan katkeaminen on hyvä kirjata havaintokertomukseen.


Tärkeät kellonajat

Joskus rajallisen ajan vuoksi ei ole mahdollista havaita koko yötä tai pitkää havaintojaksoa. Jotta kuitenkin saataisiin mahdollisimman paljon samanaikaisia havaintojaksoja eri havaitsijoilta, havaintohetkille on määritelty seuraavanlainen tärkeysjärjestys

Tärkeimmät: 00:00, 01:00 Muut suositeltavat: 00.30, 01.30, 02.00

Esimerkiksi havaintoajaksi voi suunnitella jaksoa 0.00-1.00. Tai piirroshavainnot voi yrittää tehdä 0.30 ja 1.00 ja tarkastaa numeriset tiedot klo 0.45.


Havainnon kesto

Jotta havainnolla olisi jotain merkitystä yhteisten tuloksien kannalta, tulisi pitää havaintojakson minimikesto mielessä. Suosituksena jaksoksi voitaisiin pitää vähintään puolta tuntia siten, että havainnon aikana tehdään kaksi piirrosta (eli piirros havaintojakson kummassakin päässä ja yksi numerotietojen merkintä niiden välissä).

Ks. myös negatiivisen havainnon kesto.

Edellinen luku | Seuraava luku | <link harrastus jaostot ilmakehan-optiset-ilmiot havaitseminen havainto-ohjeita-ja-oppaita yopilviopas.html>Etusivu | Sisällysluettelo

RSS Taivaanvahti