Tähtitieteellinen yhdistys Ursa

Ilmakehän optiset ilmiöt

Negatiiviset havainnot

Edellinen luku | Seuraava luku | <link harrastus jaostot ilmakehan-optiset-ilmiot havaitseminen havainto-ohjeita-ja-oppaita yopilviopas.html>Etusivu | Sisällysluettelo


Mikä negatiivinen havainto on?

Negatiivinen havainto tarkoittaa havaintoa, jossa täysin siedettävissä havainto-olosuhteissa ei nähdä yöpilviä niiden mahdollisena näkymisaikana. Negatiiviset havainnot ovat tilastointimielessä aivan yhtä tärkeitä kuin varsinaisetkin yöpilvihavainnot. Niiden avulla voidaan selvittää, milloin yöpilviä ei ole ollut näkyvissä. Negatiivisten havaintojen avulla voidaan myös päätellä, ovatko yöpilvet ilmestyneet joillain havaintopaikalla näkyviin vasta myöhemmin yöllä tai kadonneet jo ennen yön loppumista. Tällaisia lyhytaikaisia yöpilvinäytelmiä esiintyy aika ajoin.

Jotta negatiivinen yöpilvihavainto olisi hyödyllinen, ei ole mitään mieltä tehdä sitä silloin, kun yöpilviä ei voi näkyä. Kappaleessa Havaintokausi puhuttiin yöpilvien mahdollisista näkymisajoista. Myöskään mahdollisen näkymisajan äärireunoilla ei negatiivisia havaintoja kannata tehdä. Suositeltavin ajanjakso on silloin, kun Aurinko on noin 6-12 astetta horisontin alapuolella. Aivan valoisimpaan aikaan voidaan havaintoja laajentaa jaksoille, jolloin Auringon korkeus on yli -4 astetta. Tällöin on kuitenkin oltava huolellisempi taivaan vaaleuden vuoksi. Sopivat havaintoajat voidaan tarkastaa graafisesta almanakasta.

Mikäli olosuhteet haittaavat liiaksi havaintojentekoa ei negatiivista havaintoa kannata kirjata, etenkin jos pilvet pettävät taivasta juuri yöpilvien mahdollisella näkymissuunnalla. Jo neljännestaivaan (2/8) pilvisyys alkaa olla raja, jolloin negatiivinen raportti on parempi jättää tekemättä. Eteläisellä taivaalla oleva pilvisyys ei ole niin suuri haitta kuin pohjoisen sektorin pilvet. Myös laajalti taivasta peittävä yläpilvikerros on petollinen negatiivisten havaintojen tekemiselle.

Jos katsotaan, että joku häiriötekijä haittaa negatiivista havaintoa, muttei estä raportin tekoa, on häiriö kuitenkin hyvä merkitä muistiin. Näin havaintojen analysointivaiheessa on negatiivinen raportti helpompi selittää, vaikka jollain muulla olisi varsinainen havainto samalta ajalta.

Negatiivisen merkinnän tekemisestä on syytä luopua myös, jos havaintopaikan horisontin esteet rajaavat liian suuren osan taivaanpallosta. Yli 5 asteen korkuiset esteet laajalla sektorilla horisontissa ovat melkoinen epävarmuustekijä negatiiviselle raportille. Havainnon varmistamiseksi kannattaa siirtyä kiinteästä havaintopaikastaan sen verran, että saadaan varmistettua ne alueet, jotka muuten jäisivät horisonttiesteiden taakse.

Negatiivista havaintoa tehdessään kannattaa käydä huolellisesti läpi ne taivaan alueet, jossa yöpilviä voi näkyä. Näistä kerrotaan tarkemmin varsinaisten havaintojen suuntahavaintoja koskevassa osuudessa. Kannattaa kuitenkin erityisesti huomata, että Auringon ollessa lähellä -6 asteen rajaa tai sitä lähempänä horisonttia voi yöpilviä näkyä aivan zeniitissä tai jopa sen eteläpuolella.

Siihen, kirjataanko joku yö negatiiviseksi vai ei, kannattaa käyttää hiukan maalaisjärkeä. Mikäli voidaan olla suhteellisen varmoja, ettei havaintopaikalta ole voinut näkyä yöpilviä jonain ajanjaksona, voidaan negatiivisen raportti tehdä. Jos olosuhteet tai muut tekijät aiheuttavat epävarmuutta, on negatiivinen havainto parempi jättää tekemättä. Huomaa kuitenkin, että havaintopaikalle kannattaa yöpilvien näkymisen toivossa lähteä, vaikka olosuhteet olisivatkin kurjemmat. Varsinainen havainto on varsin huonoissakin olosuhteissa arvokas.

Havainnon kesto

Negatiivista havaintoa ei kannata tehdä vain kurkistamalla ulos tai pistäytymällä havaintopaikalla toteamassa, että eipä yöpilviä näkynyt. Negatiivinen havainto on aina aikaväli, vähintään 15 minuuttia. Suositeltavampi minimipituus on kuitenkin 30 minuuttia. Yhtenäisyyden kannalta on tulisi havainto jaksottaa alkamaan ja loppumaan johonkin tasavarttiin.

Mikäli negatiivisia havaintoja tehdään muiden yöhavaintojen ohessa (tähdenlennot,satelliitit,muuttujat yms.) voidaan negatiivisten havaintojen kanssa huoletta menetellä siten, että ensimmäisen yhtenäisen 15-30 minuutin varmistuksen jälkeen tarkastetaan taivas varttitunnin tai mahdollisesti puolen tunnin välein. Havainnon loppuajaksi voidaan merkitä viimeisen tarkistuksen aika.

Edellinen luku | Seuraava luku | <link harrastus jaostot ilmakehan-optiset-ilmiot havaitseminen havainto-ohjeita-ja-oppaita yopilviopas.html>Etusivu | Sisällysluettelo

Sisällysluettelo

RSS Taivaanvahti