Arkisto


Kaksi tarinaa ajasta

26.8.2014 klo 23.09, kirjoittaja
Kategoriat: Kosmokseen kirjoitettua , Kosmologia

Pidin Helsingin Juhlaviikkojen Runokuun kosmisissa kohtaamisissa tänään puheen. Runokuun teemana oli aika, ja avainsanoiksi oli annettu ”aika, avaruus, maailmankaikkeus ja ihmisen osa tässä kaikessa”. Puhe meni jokseenkin näin. (Olen aiemmin kirjoittanut ajasta täällä ja täällä.)

Fysiikassa on tällä hetkellä kaksi perustavanlaatuista teoriaa, yleinen suhteellisuusteoria ja kvanttikenttäteoria. Perustavanlaatuinen tarkoittaa sitä, että niitä ei toistaiseksi voida johtaa mistään, mutta kaikki muu tunnettu fysiikka periaatteessa seuraa niistä.

Yleinen suhteellisuusteoria käsittelee aikaa ja avaruutta, kvanttikenttäteoria käsittelee ainetta ja tapahtumista. Kerron kaksi tarinaa ajasta, yhden suhteellisuusteorian ja toisen kvanttifysiikan näkökulmasta.

Ennen kvanttifysiikan ja suhteellisuusteorian löytämistä vallalla oli klassinen fysiikka. Klassisen fysiikan mukaan avaruus on muuttumaton näyttämö, ja aika kertoo missä kohtaa näytelmää ollaan menossa. Fysiikan lait ovat sääntöjä, jotka kertovat, mitä näyttämöllä tapahtuu. Aika kulkee samalla tavalla kaikkialla eteenpäin, eivätkä näyttämön tapahtumat voi sitä hidastaa tai nopeuttaa. Myöskään näyttämö ei muutu mihinkään.

Yleisessä suhteellisuusteoriassa tilanne on toinen, ja aika ja avaruus ovat osa yhtä kokonaisuutta, aika-avaruutta. Näyttämön tapahtumat vaikuttavat aikaan, niin että aika voi kulkea eri tavalla eri paikoissa, ja avaruuskin voi muuttua. Asian voi ymmärtää niin, että yleinen suhteellisuusteoria kertoo, miten avaruus kehittyy ajassa.

Neliulotteista aika-avaruutta on vaikea hahmottaa, joten voi helpottaa, jos ajattelee yksinkertaistettua tapausta, missä on vain kaksi paikkaulottuvuutta. Avaruus on tällöin kaksiulotteinen levy, joka kaartuu eri tavalla eri kohdissa, ja aika-avaruus on kasa levyjä päällekkäin. Ajan kulumisessa on kyse siirtymisestä levyltä toiselle, levyn kaarevuudessa on kyse gravitaatiosta ja levyjen koon muuttuminen on avaruuden laajenemista tai supistumista. Kasan voi viipaloida eri tavalla levyiksi, eli sen voi jakaa eri tavalla aikaan ja avaruuteen. Oleellista on niiden muodostama kokonaisuus, aika-avaruuden torni.

Klassisen fysiikan yhtälöt määräävät, miten joidenkin kappaleiden paikat muuttuvat ajan myötä, kun niiden alkutila on annettu. Vastaavasti yleisen suhteellisuusteorian yhtälöt määräävät, miten avaruus kehittyy ajassa, kun alkutilanne tunnetaan. Jos annetaan tieto siitä, millainen on tornin ensimmäinen kerros, niin yleisen suhteellisuusteorian yhtälöt kertovat, millainen koko aika-avaruuden torni.

Toisin kuin arkikokemuksessa, yleisessä suhteellisuusteoriassa –sen enempää kuin klassisessa fysiikassa– ei ole tapahtumista. Ei ole mitään erityistä hetkeä, missä tulevaisuus muuttuu menneisyydeksi.

Tässä mielessä yleisen suhteellisuusteorian aika-avaruus on valmis kokonaisuus: eilinen ja huominen ovat olemassa samalla tavalla kuin tämä päivä. Tekisi mieli sanoa, että kaikki hetket ovat olemassa ikuisesti, mutta on oikeampaa sanoa, että tapahtumat ovat olemassa ajattomasti, aika-avaruus –tornin eri kerroksissa.

Tässä mielessä mikään ei katoa, olemme aina vastasyntyneitä, aina nuoria, aina kuolinvuoteella. Olemme aina kokemassa onnen hetkiä, ja olemme aina ahdistuksen kuilussa. Esi-isämme ovat aina sytyttämässä tulta ensimmäistä kertaa, ja sivilisaatiomme rauniot ovat aina tomua kuolleen planeetan maakuoressa. Kaikki tämä on olemassa tornissa yhtä lailla.

Tämä ei ole kuolemattomuutta, vaan kuolevaisuuden ajattomuutta.

Yleinen suhteellisuusteoria on deterministinen, mikä tarkoittaa sitä, että kaikilla asioilla on syy. Tulevaisuus määräytyy nykyhetkestä. Jos tiedetään alkutilanne, voidaan laskea, mitä tapahtuu tulevaisuudessa. Kaikki on määrättyä: teini-ikämme kommellukset oli kirjoitettu Linnunradan tomuun ennen Maapallon muodostumista, ja tämänpäiväiset virheemme oli säädetty jo ajalla ennen atomien syntyä.

Tämä on yleisen suhteellisuusteorian tarina ajasta. Se ei kuitenkaan välttämättä vastaa todellisuutta, ja kvanttifysiikalla on erilainen tarina.

Kvanttifysiikan mukaan maailma nimittäin ei ole deterministinen. Alkutilanne ei määrää tulevaisuutta yksikäsitteisesti, se vain kertoo todennäköisyydet eri mahdollisuuksille. Mikään sääntö ei sanele sitä, mikä vaihtoehto toteutuu. Tapahtumilla ei ole syitä, ainoastaan tapahtumien todennäköisyyksillä.

Ajan edetessä yksi mahdollisuuksista toteutuu ja muut katoavat. Kvanttifysiikassa on siis tapahtuminen, rajapinta, jossa määräämätön tulevaisuus muuttuu kiinteäksi menneisyydeksi. Kvanttifysiikan maailmankaikkeus ei ole valmis, se rakentuu ennalta arvaamattomasti hetki hetkeltä.

Yleisen suhteellisuusteorian aikakäsityksessä kokemuksemme tapahtumisesta oletettavasti johtuu siitä, että aivojemme tila on kytkeytynyt ympäristöön, ne piirtävät yhdessä viivan aika-avaruuden tornissa ylöspäin. Nykyisyys on vain rajoitustemme synnyttämä kokemus.

Kvanttifysiikassa ei ole selvää, mikä on tapahtumisen ja aivojen toiminnan suhde. Ovatko tornin alemmat kerrokset olemassa ja niiden hetket aina koettuna samalla tapaa kuin yleisen suhteellisuusteorian tapauksessa? Vai onko nykyisyyden kokemus sidottu kvanttifysiikan tapahtumiseen, siihen, että epämääräinen muuttuu määrätyksi?

Voi olla, että emme saa vastausta ennen kuin onnistumme yhdistämään yleisen suhteellisuusteorian ja kvanttikenttäteorian kvanttigravitaatioteoriaksi. Ajan perimmäinen luonne saattaa osoittautua hyvin erilaiseksi kuin miltä tämänhetkisen ymmärryksemme valossa näyttää, niin että nykyiset tarinamme eivät tee sille oikeutta.

22 kommenttia “Kaksi tarinaa ajasta”

 1. Eusa sanoo:

  Aikaan liittyy nopeus. Olisin kiinnostunut viimeisimmästä käsityksestä, onko suurinta mahdollista itseisnopeutta olemassa. Itseisnopeudella tarkoitan kappaleen kokemaa nopeutta, jolla yleisen suhteellisuusteorian mukaan ei ole ylärajaa. Voisiko jokin tekninen raja kuitenkin tulla vastaan?

  Millaisia ovat suurimmat havaitut (epäsuorasti lasketut) itseisnopeudet? Onko havaittu jotain taustaeetteriä, jonka suhteen tuo nopeus voisi eksaktisti määrittyä? Ohitettavien kohteiden keskimääräinen gravitaatiokenttä? Vrt. itseiskiihtyvyys, joka vertautuu inertiaalikoordinaatistoon l. vapaan putamisen liiketilaan.

  Mihin perustuu kappaleen aineessa tikittävä kello? Jos mukaan otetaan kvanttimekaaninen tulkinta, asettaako se omia rajojaan itseisajalle, -nopeudelle ja -kiihtyvyydelle?

 2. Syksy Räsänen sanoo:

  Eusa:

  Itseisnopeus, eli havaitsijan nopeus itsensä suhteen, on aina nolla.

  Kahden havaitsijan välinen nopeus ei voi ylittää valonnopeutta.

 3. Eusa sanoo:

  Kyse on suhteellisuusteoreettisista käsitteistä:

  http://en.wikipedia.org/wiki/Proper_velocity

  https://fi.wikipedia.org/wiki/Itseisnopeus

  Toivon, että voisit kuvailla lyhyesti aiheesta tehtyä tutkimusta ja nykyistä tietoa suhteellisuusteorian ja kvanttimekaniikan rajankäynnistä aiheeseen liittyen.

 4. Syksy Räsänen sanoo:

  Eusa:

  Kuten sanoin, kahden kappaleen välinen nopeus ei voi ylittää valonnopeutta. Asialla ei ole kvanttimekaniikan kanssa mitään tekemistä. Tämä riittäköön tästä.

 5. Cargo sanoo:

  Itseä on askarruttanut se, että kun kosmisia etäisyyksiä mitataan, niin onko sillä mitään vaikutusta tuloksiin, kun havaittava valo kulkee välillä tyhjässä avaruudessa ja välillä suurten massa/energia keskittymien ohitse?

 6. Edson sanoo:

  Tämä liittyy hiukan Hesarin tekstiisi arjen yksinkertaisuudesta. Mikä on tämän hetken paras selitysyritys, miksi meistä tuntuu, että olemme tarkalleen tiedetyssä paikassa ja ajassa?

 7. Jernau Gurgeh sanoo:

  Tervehdys.

  Voisitko Syksy vielä hieman avata suhteellisuusteoriaa tuntemattomalle tuota ”kahden kappaleen välinen nopeus ei voi ylittää valonnopeutta”.

  Onko siinä kyse siitä, että jos esim. kaksi avaruusalusta kulkee vastakkaisiin suuntiin molemmat nopeudella 0,7c, niin ne eivät suinkaan loittone toisistaan nopeudella 1,4c.

  Kuinka niiden loittonemisnopeus lasketaan? Liittyykö tähän valonnopeuden vakioisuus ja aikadilataatio mitenkään?

 8. Ohman sanoo:

  ”Aika-avaruus on kasa levyjä päällekkäin”. Näin usein kuvataan tuota aika-avaruutta, joskus myös makkaraksi, josta leikataan siivuja ja niin edellee.
  Jos me sanomme, että esim. pöytä, tuoli tms. on olemassa, tarkoitamme että tuo esine on olemassa ainakin jonkin aikaa. Jokin alkeishiukkanen saattaa olla olemassa vain vaikkapa 10 ^(-10) sekuntia, mutta jonkin aikaa kuitenkin.Mikään ei ”ole olemassa” 0 sekuntia.
  Mutta miten voidaan sanoa, että tuo levypino tai makkara ”on olemassa”? Missä ajassa se on olemassa? Pitääkö postuloita ajan t, joka on yksi aika-avaruuden dimensioista,lisäksi vielä toinen aika T ja sanoa että aika-avaruus on olemassa kun T-aikaa kuluu?
  Tarkoitan tällä sitä, että eikö ole varsin epäselvää,jopa harhaanjohtavaa, sanoa, että ”aika-avaruus on olemassa”? Tällaista sanontaa kuitenkin varsin yleisesti käytetään.

  1. Ohman sanoo:

   SR ei vastannut mitään, ehkä ei pitänyt kysymystäni vastauksen arvoisena. Siltä varalta kuitenkin, että kysymykseni olisi ollut SR:lle jotenkin epäselvä, tässä vähän selitystä.
   Jokaista 3-ulotteista levypinon levyä tai makkaran siivua (tuota makkaraesimerkkiä käytettiin TV:n kosmologiakeskustelussa)vastaa tietty ajanhetki t.
   Mutta jos puhutaan koko levypinosta tai koko makkarasta, niin myös kaikki aika sisältyy siihen.
   Missä ajassa silloin tuo 4-ulotteinen avaruusaika (tai aika-avaruus) on olemassa, jos kerran olemassaoloon tarvitaan kuitekin edes jonkin aikaa. Ajassa T? Mikä se on?

   Tietenkin abstrakti matemaattinen malli 4-d-avaruusajasta on olemassa samassa merkityksessä kuin nyt matemaattiset objektit yleensä ”ovat olemassa” , mikä tämä merkitys nyt sitten lieneekin.

 9. Syksy Räsänen sanoo:

  Cargo, Jernau Gurgeh:

  Pääsääntöisesti en vastaa kysymyksiin, jotka eivät liity merkinnän aiheeseen (vaikka lipsahduksia tapahtuukin).

 10. Syksy Räsänen sanoo:

  Edson:

  Asiasta ei taida olla yhtä yleisesti parhaana pidettyä selitystä. Minusta on mielenkiintoista ajatella, että asia liittyisi siihen, että kvanttimekaaninen maailma näyttää määrätyltä. En tunne aluetta juurikaan, mutta kirjoitin siitä hieman täällä:

  http://www.tiede.fi/artikkeli/blogit/maailmankaikkeutta_etsimassa/maarattyina_yhteen

 11. Cargo sanoo:

  Parahin Syksy. Tavallaan kysymykseni liittyy tähän aiheeseen, sillä GR:n mukaan massa hidastaa aikaa – ja ajasta artikkelissasi on kyse.

  Luulisi tuolla olevan merkitystä, kun tarkastellaan kaukaisista kohteista saapuvaa valoa ja tehdään arvioita kosmisista etäisyyksistä. Jos galaksit A ja B ovat yhtä etäällä Maasta, ja A:sta saapuva valo kulkee tasaisen aika-avaruuden halki, kun taas B:stä saapuva puikkelehtii suurten massakeskittymien lomitse, niin millaisella käsienheiluttelulla etäisyydet saadaan samoiksi?

 12. Pentti S. Varis sanoo:

  Ajan ongelmaa on yritetty ratkaista tekemällä ajasta 3-ulotteinen. Esimerkiksi Ari Lehdon vanha malli

  http://psroc.phys.ntu.edu.tw/cjp/v28/215.pdf

  antaa planeettojen ominaisuuksille, merkittäville säteilytyypeille jne. varsin hyvin kokeellisia arvoja vastaavat tulokset.

  Miksi sitten emme koe aikaa kolmedimensioisena? Mieleen tulee lähinnä kaksi mahdollista selitystä. Joko aika on ”karkeistunut” Nambun-Goldstonen bosonien vaikutuksesta 1-ulotteiseksi muiden ulottuvuuksien ilmetessä vain karkeistuneen systeemin defekteinä

  tai eliöt ovat käyneet läpi spontaanien symmetriarikkojen sarjan, joka on ”surkastanut” niiden aistikyvyn kokemaan vain 1-ulotteista aikaa.

  Kiinnostaisi kuulla arviosi,mikä voisi olla kohtuullisen hyviä tuloksia antavan A.Lehdon mallin onnistumisen mahdollinen syy.

 13. Syksy Räsänen sanoo:

  Ohman:

  Kirjoitin tekstissä ajattomasta olemassaolosta.

  Ajan (eli makkaran siivutuksen) voi valita eri tavoilla, siinä ei ole mitään perustavanlaatuista, joten olemassaolon käsitettä ei ole mielekästä sitoa aikaan esittämälläsi tavalla.

  Fysiikan yhteydessä voidaan sanoa, että jokin on olemassa, jos sen kanssa voi vuorovaikuttaa. Yleisen suhteellisuusteorian mukaan aine vuorovaikuttaa aika-avaruuden kanssa, ja gravitaatio on aika-avaruuden kaarevuuden ilmentymä, joten aika-avaruutta voi tässä mielessä kutsua olemassaolevaksi.

  1. Ohman sanoo:

   Kritisoin tuossa kysymyksessäni vain tuota yleisesti käytettyä ilmaisua (esim. makkara).

   1. Eikös kosmologiassa kuitenkin käytetä yleensä tuota ”kosmista aikaa”, eli aikaa, jonka mittaa sellainen havaitsija, joka näkee universumin laajenevan tasaisesti (uniformly) ympärillään (esim. R-W-metriikka). Ei kai tämä jako kovin mielivaltainen ole?
   2. Jos tuoli on olemassa minulle 50 s ja sitten hajoaa, niin onko kosmologiassa havaitsijaa, jonka mielestä tuolia ei ollutkaan, koska hänelle tuo 50 s kesto olisi 0 s? Voisiko valita siivutuksen niin? Että se, mitä 3-d-kappaleita on olemassa, riippuisi ”siivutuksesa”.
   3. Eikö tuo vuorovaikutusjuttu ole noidankehä? 4-d-avaruusaika on olemassa, koska siellä tapahtuu ilmiöitä. Mutta tuossa ”tapahtumisessa” ollaankin avaruusajan sisällä ja seurataan tapahtumisra ajan edistyessä. 4-d-avaruusajassa ei tapahdu yhtään mitään. Se on se makkarapötkö, joka vain olla jököttää.
   Mutta missä ajassa se sitten on olemassa?
   4. Totesin jo, että tietenkin se 4-d-matemaattinen malli on olemassa samassa mielessä kuin vaikkapa luku pii, mikä tämä ”mieli” nyt sitten onkaan.Matemaattisen filosofian harrastajat keskustelkoot sitten siitä.
   Tarkoitukseni ei ole jankuttaa ja kinata, mutta en ihan niellyt vastaustasi.En kyllä tiedä, olenko osannut selittää, mitä tarkoitan.

 14. Syksy Räsänen sanoo:

  Cargo:

  Aihe on kiinnostava, mutta ei juuri liity tähän merkintään, joten ei siitä tässä sen enempää. Saatan tosin myöhemmin palata tähän eri reittejä kulkeviin valonsäteisiin, kirjoitin niistä aiemmin täällä:

  https://www.ursa.fi/blogi/kosmokseen-kirjoitettua/taivuttaa-koskettamatta/

  Pentti S. Varis:

  Kyse ei ole huomion arvoisesta tekstistä. Tämä riittäköön tästä.

 15. Syksy Räsänen sanoo:

  Ohman:

  1. Tuo ’kosminen aika’ on eräs valinta eräässä kosmologisessa mallissa. Tuo kosmologinen malli on vain yksinkertaistus todellisesta tilanteesta, ja senkin puitteissa voi valita ajan eri tavalla jos niin tahtoo.

  2. Ei.

  3. Ei ole. Aika-avaruus ja ainesisältö ovat kietoutuneet toisiinsa: vain tietynlainen yhdistelmä on mahdollinen.

  4. En tässä yhteydessä ole puhunut olemassaolosta matematiikan vaan fysiikan mielessä.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *


Kruunan ja klaavan mysteeri

25.8.2014 klo 13.48, kirjoittaja
Kategoriat: Kosmokseen kirjoitettua , Kosmologia

Tämänpäiväinen kolumnini Helsingin Sanomissa päättyy näin:

”Arjen yksinkertaisuus on yksi fysiikan suurimpia mysteerejä.”

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *


Läikkä onkalon takana

21.8.2014 klo 23.22, kirjoittaja
Kategoriat: Kosmokseen kirjoitettua , Kosmologia

Toukokuussa kosmologi Fabio Finelli ja kumpp. julkistivat yllättävän tutkimuksen, jonka mukaan ’superonkalo’ (engl. supervoid) selittää miksi kosmisessa mikroaaltotaustassa on kylmä läikkä (engl. cold spot).

Ajattelin kirjoittaa asiasta, koska se on saanut jonkin verran julkisuutta –suurelle yleisölle suunnattu New Scientist –lehti kirjoitti aiheesta heinäkuussa– ja koska yhteistyökumppanini ja minä laitoimme tänään julki artikkelimme, jossa osoitamme, että väite ei pidä paikkaansa. Eräs kollega ehti edelle ja julkisti eilen artikkelinsa, jonka tulos on yhtäpitävä meidän tuloksemme kanssa.

Yritän avata sitä, mistä on kysymys. Usein kysytään, millaista kosmologian tutkimuksen tekeminen on, ja tämä tapaus kenties valaisee asiaa.

Kosminen mikroaaltotausta on eräs tärkeimpiä kosmologisia havaintoja. Se koostuu mikroaalloista, eli näkymättömästä valosta, jotka täyttävät maailmankaikkeuden tasaisesti, niin että niitä matkaa suunnilleen yhtä paljon kaikkiin suuntiin, ja kaikilla on suunnilleen sama energia. Erot ovat vain sadastuhannesosan kokoisia.

Tämä tukee voimakkaasti sitä, että maailmankaikkeus on hyvin samanlainen joka puolella. Galaksit, niiden jakauma ja luonnonlait vaikuttavan olevat samanlaiset lähiympäristössä ja miljardien valovuosien päässä.

Sen lisäksi, että kosmisen mikroaaltotaustan epätasaisuudet ovat pieniä, ne ovat tilastollisesti samanlaisia kaikkialla. Mahdollisia poikkeamia tilastollisesta samanlaisuudesta on etsitty tarkkaan, ja jotkut mahdolliset havainnot joistain erityisistä suunnista nostettiin mikroaaltotaustaa mitanneen Planck-satelliitin merkittävimmiksi tuloksiksi, kun sen data julkistettiin viime vuonna.

Sana ’mahdolliset’ on tärkeä. Koska voimme tehdä mittauksia vain yhdessä maailmankaikkeudessa, ei ole aivan suoraviivaista sanoa, onko se tilastollisesti poikkeuksellinen. Yleensä tilastollisia ominaisuuksia arvioidaan vertaamalla useita havaittuja tapauksia. Esimerkiksi noppia heitetään monta kertaa, jotta saataisiin selville, ovatko ne painotettuja, vai onko todennäköisyys sama kaikille tuloksille.

Koska meillä on vain yksi taivas silmiemme yllä, kosmologiassa tehdään toisin päin. Oletetaan tietty tilastollinen jakauma, lasketaan tietokoneella taivaita, joilla on tämä jakauma ja arvioidaan sitten näyttääkö havaittu taivas tyypilliseltä laskettujen taivaiden joukossa.

Kysymys tyypillisyydestä on jossain määrin mielipidekysymys. Jos heitän kourallisen kolikoita ympäri huonetta ja kysyn sitten, mikä oli todennäköisyys, että kolikot päätyivät juuri niihin paikkoihin mihin ne laskeutuivat, niin jakauma vaikuttaa hyvin epätodennäköiseltä. Samoin, jos huomaan tietyn kasan kolikoita ja kysyn, kuinka usein tällaisia kasoja syntyy, niin vastaus ei välttämättä anna rehellistä kuvaa siitä, onko tulos tyypillinen, koska muilla kerroilla olisi voinut syntyä toisenlaisia kasoja, joita olisin pitänyt yhtä kummallisina.

Eräs eniten huomiota saanut poikkeama mikroaaltotaivaalla on nimeltään kylmä läikkä. Se on iso alue taivaalla, josta tulevat mikroaallot ovat keskimääräistä paljon kylmempiä. Noin yhdestä tietokoneella lasketusta taivaasta tuhannen joukossa löytyy vastaava alue, joten jotkut pitävät sitä epätavallisena. Avainsana on kuitenkin ’vastaava’. Nimestään huolimatta alue ei nimittäin ole poikkeuksellisen kylmä verrattuna tyypillisten taivaiden kylmimpään alueeseen – joku aluehan on aina kylmin. Alueesta tekee poikkeuksellisen se, että kylmää keskustaa ympäröi harvinaisen muotoinen kuuma kehä.

On eri näkemyksiä siitä, onko huomion kiinnittäminen tähän oikeutettua vai ei. Itse en tiedä, miksi olisi syytä etsiä juuri tällaista kehärakennetta. Joissain muissa maailmankaikkeuksissa taivaalla voi sattua olemaan muunlaisia kummallisuuksia.

Monien kosmologien mielestä kylmä läikkä kuitenkin kaipaa selitystä, ja erilaisia vaihtoehtoja on tarjottu. Toukokuussa Finellin ja kumpp. julkistaman artikkelin mukaan läikän takana on kosminen onkalo.

Onkalot ovat alueita, joissa on paljon vähemmän galakseja kuin avaruudessa keskimäärin. Suurin osa maailmankaikkeuden tilavuudesta koostuu onkaloista, joita ympäröivät galakseista koostuvat rihmat ja seinämät. (Max Planck –instituutin sivuilla on aiheesta näyttäviä simulaatioita.)

Koska onkaloissa on keskimääräistä vähemmän ainetta, aineen vetovoima hidastaa niiden laajenemista vähemmän. Tämän takia onkalot laajenevat keskimääräistä nopeammin, joten niiden läpi kulkeva valo venyy enemmän, joten sen lämpötila on pienempi.

Maailmankaikkeudessa on siis onkaloita ja niiden läpi mennyt valo on kylmempää. Tyypillisten onkaloiden vaikutus on kuitenkin niin pieni, että sitä ei pysty erottamaan taivaan sattumanvaraisista vaihteluista.

Kylmän läikän aikaansaamiseen tarvittaisiin onkalo, joka on aivan poikkeuksellisen iso ja syvä. Tämä idea esitettiin jo vuonna 2006. Onkaloiden tyypillinen koko on noin 100 miljoonaa valovuotta, kylmän läikän selittämiseen on ehdotettu kymmenen kertaa isompaa onkaloa, joka on nimetty ’superonkaloksi’.

Isojen onkaloiden löytämisestä raportoidaan aina silloin tällöin, ja aina löydöt eivät pidä paikkaansa. Toukokuussa julkaistiin artikkeli, jossa kerrottiin uskottavasti tällaisen ison onkalon löytymisestä kylmän läikän kohdalta. (Se, että jokin on uskottavaa, ei tarkoita sitä, että se olisi välttämättä totta.)

Finelli ja kumpp. esittivät sitten, että juuri tämä onkalo on vastuussa kylmästä läikästä. Menemättä yksityiskohtiin, vaikka väitetty onkalo olisi olemassa (mikä ei ole epätodennäköistä), sen aiheuttama vaikutus on kuitenkin aivan liian pieni aiheuttaakseen kylmän läikän. Eräs ongelma on se, että onkalo ei ole kovin tyhjä, joten sen laajenemisnopeus ei ole kovin paljon keskimääräistä isompi.

Heti artikkelin tultua julki kollegani Sesh Nadathur, opiskelijani Mikko Lavinto ja minä hahmotimme, että Finellin et al väite on väärin. Otimme mukaan tuttumme Shaun Hotchkissin, joka laski todennäköisyyksiä erilaisten onkaloiden olemassaololle. Muutamassa kuukaudessa kesälomien tahdittamana teimme (minun osuuteni oli varsin vähäinen) laskut ja kirjoitimme tulokset. Osoitimme, että löydetty onkalo ei selitä kylmää läikkää. Mutta se lisäksi laskimme, onkalon selittävän läikä pitäisi olla niin iso ja tyhjä, että sen olemassaolo on epätodennäköisempää kuin se, että läikkä on syntynyt sattumalta.

Tämä on kosmologian arkipäivää: löytyy uusi asia, joka näyttää selittävän jotain aiemmin epäselvää, ja jotkut kiiruhtavat julkistamaan tuloksensa. Muut siten käyvät väitteitä läpi ja varmentavat tai kumoavat ne.

Paljon puhutulla tieteellisten julkaisujen vertaisarvioinnilla on tässä vain pieni rooli. Yhtäkään mainituista artikkeleista ei ole vielä julkaistu. Yksi tai kaksi vertaisarvioijaa eivät ole lainkaan niin tehokkaita totuuden tarkistajia kuin koko kosmologien yhteisö, joten tärkeintä on se, että havainnot ja analyysi ovat kaikkien saatavilla ja syynättävissä.

Tämä on näkynyt myös BICEP2-kokeen kohdalla. Planck-koeryhmän oli määrä julkaista analyysinsä aiheesta elokuuhun mennessä, mutta sitä odotellaan vielä.

Päivitys (22/09/14):  Yhteistyökumppanini Sesh Nadathur ja Shaun Hotchkiss ovat kirjoittaneet aiheesta omissa blogeissaan.

Yksi kommentti “Läikkä onkalon takana”

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *


Hirvittävä merkkipaalu

11.8.2014 klo 17.13, kirjoittaja
Kategoriat: Kosmokseen kirjoitettua

Palailen lomilta fysiikkaan, kohta tässä blogissakin. Mainitsen edellisen merkinnän tiimoilta vielä Hiroshiman muistopäivänä 6.8. pitämäni puheen. Ote:

”Ensimmäiset ydinaseet kehittäneen Manhattan-projektin johdossa olleelta Robert Oppenheimerilta kysyttiin Yhdysvaltain kongressissa 1946, eikö muutama ihminen voisi salakuljettaa ydinpommin New Yorkiin ja tuhota kaupungin. Oppenheimer vastasi, että tietysti. Huolestunut kongressin jäsen kysyi Oppenheimerilta, miten tällaisen kaupunkiin tuotavan ydinpommin voisi havaita ajoissa. Oppenheimer vastasi: ”ruuvimeisselillä”.”

Yksi kommentti “Hirvittävä merkkipaalu”

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *


Helvetinkoneet ja utopia

4.8.2014 klo 17.34, kirjoittaja
Kategoriat: Kosmokseen kirjoitettua , Kosmologia

Kirjoitan Helsingin Sanomien elokuun kolumnissani ydinaseista ja vastuusta. Puhun aiheesta Hiroshiman tuhoamisen muistotilaisuudessa keskiviikkona 6.8. kello 18 Tikkurilan Veininmyllyllä, osoitteessa Tikkurilantie 42, Vantaa. Tilaisuuden järjestää Vantaan Rauhanpuolustajat.

Aihetta sivuten, kirjoitin Hybris-lehteen utopiasta, joukkotuhosta ja teknologiasta otsikolla ”Unelmia itsemurhan partaalla”. Ensimmäinen kappale on seuraava:

”Ihmiskunta on tienhaarassa. Kymmeniä tuhansia vuosia lajillamme oli niin suuri lukumäärä ja laaja levinneisyys, että sen tuhoutuminen vaatisi maailmanlaajuisen mullistuksen, mutta emme vielä olleet teknologisesti tarpeeksi edistyneitä, että pystyisimme saamaan sellaisen aikaan. 1900-luvulla tilanne muuttui. Joukkotuhoaseiden rakentaminen ja kiihtyvän teollistumisen aiheuttama katastrofaalinen ilmastonmuutos ovat johtaneet siihen, että ihminen saattaa olla yksi meneillään olevassa joukkosukupuutossa häviävistä lajeista. Silloin luultavasti edes mitään geenejämme ei päädy eteenpäin, vaan sukupuumme päättyy.”

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *