Aivot tyhjyydessä

9.6.2024 klo 22.16, kirjoittaja
Kategoriat: Kosmokseen kirjoitettua , Kosmologia

Kosminen inflaatio on menestynein selitys maailmankaikkeuden rakenteiden alkuperälle. Viime kädessä meidänkin olemassaolomme selittyy inflaatiolla: ihmiset ovat voineet kehittyä tähän koska tässä on planeetta osana aurinkokuntaa; tähän on muodostunut aurinkokunta koska tässä on galaksi; galaksi on syntynyt tähän siksi, että varhaisten aikojen hiukkaskeitossa oli tässä hieman enemmän hiukkasia kuin ympäristössä.

Inflaatiossa jokin kenttä johti hyvin varhaisina aikoina maailmankaikkeuden laajenevaan kiihtymiseen, ja kvanttivärähtelyjen takia kentän voimakkuus oli hieman erilainen avaruuden eri osissa. Kun kenttä inflaation lopuksi hajosi hiukkasiksi, sinne missä kentän energiatiheys on isompi syntyi enemmän ainetta.

Koska kvanttivärähtelyt ovat sattumanvaraisia, ei ole mitään syytä sille, miksi inflaatiota ajava kenttä oli keskivertoa voimakkaampi juuri tässä. Tässä mielessä inflaatio päättää selitysten ketjun. Mutta seuraavaksi tulee mieleen kysyä, miten inflaatio alkoi ja mitä tapahtui ennen sitä.

Tästä on vaikea saada tietoa, koska inflaatio pyyhkii tehokkaasti tiedon aiemmasta. Kiihtyvän laajenemisen takia kappaleet etääntyvät toisistaan yhä nopeammin, joten avaruus näyttää yhä tyhjemmältä. Pian kaikki inflaatiota mahdollisesti edeltäneet rakenteet ovat venyneet niin kauas, että niitä ei voi havaita.

Inflaatio perustuu siihen, että kun kenttä on hyvin tasainen ja muuttuu hyvin hitaasti, eli kun sen voimakkuus on melkein sama kaikkialla ja kaikkina aikoina, niin kentän gravitaatio on hylkivä. Tämä johtaa kiihtyvään laajenemiseen, mikä puolestaan tasoittaa kenttää entisestään. Mutta entä jos kenttä on epätasainen?

On tehty tietokonesimulaatioita, missä oletetaan erilaisia epätasaisuuksia ja katsotaan alkaako inflaatio. Tulokset riippuvat siitä, mitä sisään laittaa. Jos kenttä on hyvin epätasainen tai lähellä pienintä arvoaan, inflaatio ei koskaan lähde käyntiin. Vaikuttaa myös olevan tavallista, että monissa paikoissa kenttä romahtaa ja syntyy mustia aukkoja.

Mutta jos inflaatio alkaa jossain, niin pian inflaatiota läpikäyvä osa kattaa suurimman osan maailmankaikkeuden tilavuudesta, koska sen tilavuus kasvaa niin paljon nopeammin kuin muiden alueiden. Tämän perusteella tekisi mieli todeta, että inflaation alkaminen on äärimmäisen todennäköistä, koska riittää että ehto sille toteutuu yhdessä paikassa.

Tällöin tulee kuitenkin melkein huomaamattaan hyväksyneeksi sen idean, että todennäköisyys on verrannollinen tilavuuteen: mitä isompi osa maailmankaikkeudesta on kokenut inflaation, sitä todennäköisempää on, että olemme sellaisessa osassa jolle niin on käynyt.

Mutta jos jatkaa tätä päättelyä, törmää outoihin ongelmiin. Mitä kauemmin inflaatio jossain alueessa kestää, sitä enemmän sen tilavuus kasvaa. Olisi siis todennäköistä, että näkemässämme maailmankaikkeuden osassa inflaatio olisi loppunut niin myöhään kuin mahdollista – eli maailmankaikkeuden ikä (laskettuna inflaation lopusta) olisi juuri ja juuri niin pitkä, että ihmisiä on ehtinyt syntyä.

Tämä ei vastaa havaintoja: maailmankaikkeus on 14 miljardia vuotta vanha, mikä on paljon enemmän kuin mitä meidän tuottamiseemme tarvitaan. Jokin menee pieleen.

Monissa inflaatiomalleissa takia inflaatio kvanttipotkujen takia jatkuu jossain maailmankaikkeuden kolkissa ikuisesti. Vaikka tämä olisi kuinka epätodennäköistä ja tällainen alue olisi aluksi miten pieni tahansa, sen tilavuus kasvaa valtavan paljon isommaksi kuin kaikkien muiden alueiden.

Niinpä jos todennäköisyys olla jossain alueessa on verrannollinen sen tilavuuteen, on todennäköisempää että mitään planeettoja ja muita rakenteita ei itse asiassa ole olemassa, vaan sen sijaan satunnaisten kvanttivärähtelyjen tuotoksena on syntynyt tyhjästä sinun aivosi, joiden kaikki muistot ovat sattuman tuotosta, ja jotka hetken kuvittelevat lukevansa tätä tekstiä ennen kuin suistuvat takaisin tyhjyyteen. Vaikka tällaisen tapahtuman todennäköisyys on naurettavan pieni, inflaation aiheuttaman tilavuuden kasvu voittaa sen.

Järkevä johtopäätös näyttää olevan, että todennäköisyys sille, että havaitsemme tietyt olosuhteet ei olekaan verrannollinen siihen, kuinka isossa osassa koko maailmankaikkeuden tilavuutta nämä olosuhteet vallitsevat.

Mutta mikä on sitten oikea tapa arvioida inflaation alkamisen todennäköisyyttä? Tai vaikka ei välittäisi siitä, miten inflaatio on alkanut, niin pitää olla joku tapa laskea sen ennusteiden todennäköisyyksiä – inflaation kvanttivärähtelyillehän ei mitään muuta voikaan laskea. Jos eri aikoja inflaatiota läpikäyneissä alueissa on inflaation päättyessä hieman erilaiset epätasaisuudet (eli niissä syntyy hieman erilaisia rakenteita), niin pitää tietää miten painottaa eri alueiden todennäköisyyksiä.

Toistaiseksi tätä ongelmaa ei ole osattu ratkaista. Yleensä vain oletetaan, että inflaatio on alkanut vain yhdessä alueessa, ja että se loppuu sen kaikissa osissa suunnilleen samaan aikaan. Mitään kunnollista perustetta tälle ei kuitenkaan ole.

Jotkut inflaation arvostelijat ovat tarttuneet tähän ja julistaneet, että inflaatio ei ennusta mitään eikä siksi ole tieteellinen teoria. On kuitenkin tavallista, että tieteessä tehdään oletuksia, joita ei osata perustella. Jos havainnot sitten vastaavat ennusteita (kuten inflaation tapauksessa), todetaan että jotain on tehty oikein ja yritetään sitten ymmärtää miksi perusteettomat oletukset näyttävät toimivan.

Yksi lupaava mahdollisuus inflaation syvemmäksi ymmärtämiseksi voisi olla sen kvanttiluonteen jälkien tarkempi etsiminen siinä toivossa, että ne valaisevat tilannetta. Tässä ollaan sikäli onnellisessa tilanteessa, että tulevat havainnot sekä kosmisesta mikroaaltotaustasta että erityisesti galaksien jakaumasta taivaalla antavat meille paljon lisää tietoa, jota verrata inflaation ennusteisiin.

13 kommenttia “Aivot tyhjyydessä”

 1. Lentotaidoton sanoo:

  ”Niinpä jos todennäköisyys olla jossain alueessa on verrannollinen sen tilavuuteen, on todennäköisempää että mitään planeettoja ja muita rakenteita ei itse asiassa ole olemassa, vaan sen sijaan satunnaisten kvanttivärähtelyjen tuotoksena on syntynyt tyhjästä sinun aivosi, joiden kaikki muistot ovat sattuman tuotosta, ja jotka hetken kuvittelevat lukevansa tätä tekstiä ennen kuin suistuvat takaisin tyhjyyteen. Vaikka tällaisen tapahtuman todennäköisyys on naurettavan pieni, inflaation aiheuttaman tilavuuden kasvu voittaa sen.”

  Tulipa heti mieleen :Aivot tyhjyydessä: Boltzmannin aivot -väite on äärimmilleen viety johtopäätös siitä, että pienen mittakaavan häiriö on todennäköisempi kuin ison mittakaavan.

 2. Joksa sanoo:

  Inflaation alkamisen todennäköisyyden arvionti tuntuu olevan vähintään yhtä spekulatiivinen asia kuin lopun Big Ripkin.

  Selittääkö inflaatio avaruuden säikeisen rakenteen? Jos varhaisten aikojen hiukkaskeitto oli täysin satunnaista kvanttiporeilua niin se ei kai voinut sisältää säikeiden aihioita? Jos säikeet ovat inflaatiota myöhemmän kehityksen tuotosta niin kai sen myötä myös galaksit.

  1. Syksy Räsänen sanoo:

   Inflaatio on selittänyt ja ennustanut havaintoja suurella menestyksellä. Big rip on spekulaatio, jolle ei ole tukea havainnoista.

   Tarkoitatko avaruuden säikeisellä rakenteella sitä, että galaksit muodostavat rihmoja? Tämä (ja muut suuren mittakaavan rakentene yksityiskohdat) tosiaan selittyy inflaation avulla. Inflaatio ennustaa rihmojen siemenet.

   1. Joksa sanoo:

    Big Riphän on avaruuden kiihtyvän laajenemisen väistämätön lopputulema eli havaintoon perustuva päätelmä. Eikö pikemminkin merkittävä muutos avaruuden laajenemisvauhdissa ja sen myötä Big Ripiltä välttyminen olisi havaintoon perustumaton spekulatiivinen teoria?

    1. Syksy Räsänen sanoo:

     Ei ole. Big Rip tapahtuu malleissa, joissa kiihtyvän laajenemisen aiheuttavan pimeän energian energiatiheys kasvaa (ja kasvaa rajatta) laajenemisen myötä. Useimmissa pimeän eergian malleissa näin ei tapahtu, mahdollisuutta pidetöön varsin spekulatiivisena eikä sille ole tukea havainnoista.

 3. Joksa sanoo:

  Voiko pimeän energian energiatiheys olla kasvamatta kiihtyen laajenevassa avaruudessa koska vakiolla etäisyydellä ja pimeän energian energiatiheydellä lajenemisvauhdin pitäisi myös pysyä vakiona? Vakiokiihtyvyydelläkin kosmologinen horisontti väistämättä kutistuisi pisteeseen joskus, vaikea sanoa voisiko sitten tai sen jälkeen pitää pimeän energian energiatiheyttä rajattomana tai ei.

  1. Syksy Räsänen sanoo:

   Virkkeesi eivät pidä paikkaansa. Jos pimeän energian energiatiheys on vakio (kuten on tyhjön energialla, eli parhaiten motivoidulla ehdokkaalla, joka myös sopii havaintoihin hyvin), maailmankaikkeuden laajenemisnopeus kasvaa tulevaisuudessa eksponentiaalisesti.

   Ei tästä sen enempää.

 4. maanmittari sanoo:

  Minkä kokoinen maailmankaikkeus oli inflaation alkaessa? Onko mahdollista, että osa maailmankaikkeutta ei kokenut inflaatiota?

  1. Syksy Räsänen sanoo:

   Ensimmäiseen kysymykseen ei tiedetä vastausta, lisää aiheesta täällä: https://www.ursa.fi/blogi/kosmokseen-kirjoitettua/sormustimen-verran/

   Kyllä, on mahdollista, että osassa maailmankaikkeutta inflaatio ei koskaan alkanut. Tehdyissä simulaatioissa tyypillisesti niin käykin: inflaatio alkaa jossain, mutta ei kaikkialla.

   1. Martti V sanoo:

    Onko inflaatio korkealla energiaskaalalla tapahtuva faasimuutos? Jos inflaatio ei tapahtunut kaikkialla niin oliko näillä alueella alhaisempi energiatiheys?

    1. Syksy Räsänen sanoo:

     Inflaatio ei ole faasitransitio. Yksi ensimmäisiä ideoita inflaatiosta tosin oli sellainen, missä inflaatio tapahtuu faasitransition yhteydessä: korkeaenergisemmän faasin energiatiheys johtaa silloin kiihtyvään laajenemiseen.

     Maailmankaikkeuden alueiden energiatiheys laskee koko ajan, ja inflaation aikana se laskee hitaammin kuin silloin kun ei ole inflaatiota. Niissä alueissa, missä ei tapahtunut inflaatiota on siis tosiaan alhaisempi energiatiheys. (Näin ainakin teorian mukaan – emmehän havaintojen kautta tiedä niistä mitään, tai edes onko sellaisia alueita olemassa.)

   2. Joksa sanoo:

    Jos maailmankaikkeus on joskus ollut niinkin äärellisen kokoinen kuin sormustin niin miten sen rajattomuutta tulee tulkita? Kuten mustan aukon horisontin sisäpuolta, eli geodeeseja ei johda sen ulkopuolelle..ko?

    1. Syksy Räsänen sanoo:

     Tuo viittaa siihen, minkä kokoinen nyt näkemämme maailmankaikkeuden osa oli varhain, ei koko maailmankaikkeuden kokoon. Lisää alla olevassa merkinnässä:

     https://www.ursa.fi/blogi/kosmokseen-kirjoitettua/sormustimen-verran/

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *