Tieteellinen Merkitys

Maailmassa on vielä jonkin verran havaintoasemia, joissa satelliittien liikkeitä tarkkaillaan erityisin kameroin tai laserlaitteiden avulla. Tällä tavoin tarkkaillaan vain muutamia, tiettyjä satelliitteja ja voidaan näin jäljittää niiden radoissa tapahtuvat muutokset hyvinkin tarkasti. Koska ammattimainen satelliittiseuranta kykenee vain muutamien kohteiden intensiiviseen tarkkailuun, on tarkasti ja huolella tehdyillä harrastajahavainnoilla erityinen merkitys, varsinkin jos havainnot vielä saatetaan tutkimuslaitosten ulottuville. Seuraavassa on lueteltu joukko ilmiöitä, joita voidaan tutkia harrastajahavaintojen avulla:

  • Ilmakehän tiheys ja tiheyden muutokset
  • Ilmakehän liikkeet
  • Aurinkotuulen vaikutus ilmakehässä
  • Maan magneettikenttä
  • Maapallon muoto
  • Maan ja Kuun välinen vetovoimakenttä
  • Satelliittien pyöriminen ja niiden kirkkaudet