Tähtitieteellinen yhdistys Ursa

Avaruustekniikka

Paikkahavainnot

Joskus satelliitteja havaittaessa, tulee tarve ilmoittaa jonkin tietyn satelliitin tarkka sijainti taivaalla. Jos apuna ei ole kuvausmahdollisuutta, sijainti voidaan ilmaista seuraavien menetelmien avulla kohtuullisen helposti.

Tässä satelliitti kulkee kahden tähden välistä. Kuvitellaan tähtien välille yhdysjana. Satelliitti ylittää tämän janan, koska se kulkee tähtien välistä. Jakamalla jana osiin, voimme ilmoittaa satelliitin ylityskohdan janalla. Oheisessa tapauksessa satelliitin sijainti on 1/4 tähdestä B lukien tähtien välisellä yhdysjanalla.

Seuraavassa satelliitti kulkee kahden tähden ohitse. Tällä kertaa se ylittää kahden tähden yhdysjanan suorakulmaisen jatkeen. Jos jaamme janaa taas osiin, saamme satelliitin sijainniksi 1/5 tähdestä A lukien tähtien yhdysjanan suorakulmaisella jatkeella.

Seuraavassa näyttää satelliitti kulkevan jälleen kahden tähden ohitse. Jos käytämme hieman mielikuvitusta, voimme muodostaa yhdysjanoista eräänlaisen tasasivuisen kolmion, jossa satelliitti on kolmantena kärkenä. Nyt satelliitin sijainti on helppo ilmoittaa, kun kolmion kaikki sivut ovat yhtä pitkiä eli tähtien A ja B yhdysjanan pituisia.


Seuraavassa satelliitti ohittaa kolme tähteä. Jossain vaiheessa se näyttää muodostavan neliön tähtien A,B ja C kanssa. Jälleen satelliitin sijainti on helppo muistaa.

Satelliitin sijaintia taivaalta määritettäessä, kannattaa siis rohkeasti käyttää mielikuvitustaan oheisten esimerkkien tavoin. Havaintojen tarkkuus on parhaimmillaan ensimmäistä menetelmää sovellettaessa. Vertailutähdet kannattaa paikantaa tähtikartasta ja merkitä sijainti näin muistiinpanoihin liikesuunnan ja mahdollisimman tarkan kellonajan kanssa.

Paluu etusivulle

RSS Zeniitti

RSS Taivaanvahti

RSS Avaruus.fi-foorumi