Satelliittien lukumäärän laskenta

Visuaalisesti, paljain silmin, näkyy satelliitteja runsaasti. Satelliittien lukumäärän kasvaessa vuosi vuodelta, näkyy niitä aina vain enemmän. Satelliittien lukumäärän tarkkailulla voi määrittää likimain, kuinka paljon satelliitteja näkyy taivaalla tai yleensäkin havaintopaikalta.

Satelliittit ovat yleensä muutamien metrien kokoisia kappaleita. Jos tällainen kappale vietäisiin 1000 kilometrin korkeuteen, näkyisi se havaintopaikan zeniitissä keskimäärin noin 4,0 - 5,5 magnitudin kohteena. Näin voimmekin olettaa, että tarkastellessamme tähtitaivasta paljain silmin, näemme siellä havaintopaikan zeniitissä satelliitteja, jotka ovat enintään 1000 kilometrin etäisyyksillä olevilla paikkakunnilla. Tällaisia paikkoja ovat Helsingistä katsoen mm. Varsova etelässä, Berliini lounaassa, Narvik luoteessa ja Murmansk koillisessa. Niiden yläpuolella noin 200 kilometrin korkeudessa kiertävä satelliitti näkyy meillä noin 10 asteen korkeudella horisontista. Tarkastelualueemme kattaa noin 1/160 Maapallon pinnasta. Jos satelliittien radat jakautuvat tasaisesti yli maapallon, näemme siis jonain hetkenä 1/160 kaikista maapallolla näkyvistä satelliiteista.

Lasketaan kaikki taivaalla näkyvät satelliittit. Ennen laskennan aloittamista, kannattaa tarkkailla taivaan tilannetta vaikka puolen tunnin verran. Näin silmä tottuu hämärään ja saavutetaan mahdollisesti parempi havaintotulos. Varsinaisessa laskennassa on tärkeää, ettei samaa satelliittita havaita useampaan kertaan. Tämä vaatii hieman taitoa, mutta ei varmasti tuottane suurempia ongelmia. Havaintoajan pituus ei saa ylittää 90 minuuttia, sillä tämän jälkeen alkaa taivaalla näkymään samoja satelliitteja, koska satelliittien kiertoaikahan on lyhimmillään noin 90 minuuttia. Havaintoajan minimipituudeksi suositellaan 60 minuuttia. Havaintojakson tulee olla aina yhtenäinen.

Oleellista laskennassa on muistiinpanojen tekeminen. Jokaisesta näkyvästä satelliittista olisi hyvä tehdä merkintä muistiinpanoihin. Jokainen havaitsija voi valita oman muistiinpanomenetelmänsä, sillä oleellistahan on totuudenmukainen lopputulos. Muistiinpanot voi myös jaksottaa esim. 10-15 minuutin jaksoihin eli tällöin merkitään muistiin jokaisen 10-15 minuutin jakson aikana näkyneiden satelliittien lukumäärä. Mitään kiirettä ei synny, vaikka muistiinpanoja tekisikin jatkuvasti, sillä satelliitteja näkyy taivaalla melko harvakseltaan. Useiden havaintojen perusteella, voimme päätellä, kuinka paljon satelliitteja voi onnistua näkemään havaintopaikalta. Vinkkinä mainittakoon, että lukumäärä vaihtelee 20-30 satelliitin välillä.

TEHTÄVÄ: Laske horisonttisi satelliitit

  • Etsiydy avoimelle paikalle
  • Aloita noin tunti auringonlaskun jälkeen
  • Laske horisontissa näkyvät satelliitit
  • Havaintojakson pituus 1 h tai 1,5 h