Satelliittien lukumäärä

Satelliitteja on laukaistu avaruuteen vuodesta 1957 lähtien. Avaruuslaukaisuja tehdään vuosittain noin 100 kpl, joten avaruudessa olevien keinotekoisten kappaleiden määrä kasvaa ja kasvaa. Vuoden 2010 tilanteen mukaan avaruudessa on yli 15 000 satelliittia tai kantoraketin jäännöstä. Nämä ovat tyypillisesti yli 10 cm kokoisia kappaleita. Tätä pienempiä kappaleita avaruudessa on arvioitu olevan satoja tuhansia.

Satelliittien lukumäärä

  • Yli 10 cm kappaleita: yli 15 000 kpl
  • Kappaleita joiden koko 1 - 10 cm: yli 100 000 kpl
  • Alle 1 cm kappaleita: miljoonia.

Satelliittien lukumäärä 2010 (maaliskuu)

  • Satelliitit: 3437
  • Kantoraketit: 1864
  • Jäännökset: 10222
  • Yhteensä: 15523

Satelliittien lukumäärä maittain (kaikki kappaleet) vuoden 2010 tilanteen mukaan. (Kaavio: LW)

Kappaleiden määrä matalilla radoilla (Kuva: NASA)

Kappaleiden määrä geostationaarisilla radoilla (Kuva: NASA)