Havaintovälineet

Satelliittiharrastuksen voi aloittaa ilman mitään erityisiä havaintovälineitä. Mitä pidemmälle mennään harrasteessa, sitä enemmän tarvitaan erilaisia havaintovälineitä. Tärkeimpiä apuvälineitä ovat kiikarit tai kaukoputki, tähtikartta ja ajanottokello. Tarkempia satelliittihavaintoja tehtäessä on optisten apuvälineiden käyttö suotavaa tai välttämätöntä. Monet mielenkiintoiset satelliittikohteet ovat usein myös visuaalisesti verraten himmeitä, joten tällaisten kohteiden havaitsemisessa on hyvä olla jokin optinen apuväline, kiikari tai kaukoputki.

Satelliittiharrastajan perushavaintovälineet (Kuva: LW)

Kiikari on satelliittiharrastajan perustyökalu. Kiikarilla pystyy havaitsemaan riittävästi satelliitteja, lisäksi se on kevyt ja kätevä käyttää vaikeissakin olosuhteissa. Satelliittien havaitsemiseen soveltuvat lähes kaikenlaiset kiikarit. Tärkeää on, että näkökenttä on riittävän laaja. Tarkoitukseen soveltuvat jo erinomaisesti tavalliset 7 x 50 kiikarit. Suuremmilla suurennoksilla näkökenttä kapenee, mutta vielä 16 x 50 kiikari on varsin kelvollinen tarkoitukseen.

Kaukoputki on kokeneen havaitsijan havaintoväline, jolla tarkkaillaan hyvin himmeitä esim. geostationaarisia satelliitteja. Kaukoputki ei sovellu tavanomaisten nopealiikkeisten satelliittien seurantaan, sillä näkökenttä on liian kapea ja kaukoputkea on vaikea siirtää kohteen mukana. Satelliittiharrastajat käyttävätkin kaukoputkea hyvin vähän.

Tähtikartta tai satelliittilaskentaohjelma tarvitaan havaintojen avuksi. Varsinaisia tähtikarttoja on monenlaisia, mutta tarkoitukseen soveltuu hyvin peruskartta, jossa erottuvat magnitudia +6 kirkkaammat tähdet. Tänä päivänä monet tietokoneiden satelliittilaskentaohjelmat korvaavat tähtikartan, joskin niitä harvoin voi kantaa luonnon keskelle mukaansa. Tietokoneohjelma kertoo visuaalisesti satelliitin liikkeen.

Ajanottokelloa tarvitaan satelliittien havaitsemisessa silloin, kun halutaan tehdä esim. tarkkoja ylityshavaintoja tai määrittää vaikkapa satelliitin vilkkumisjaksoa. Tarkoitukseen soveltuvat useimmat ajanottokellot. Suotavaa olisi, että kellosta voidaan lukea aika noin 0.05 sekunnin tarkkuudella. Tarkoitukseen solveltuvat hyvin digitaaliset ajanottokellot, joissa useimmissa lukematarkkuus on 0.01 sekuntia. Havaintojen tekoa helpottaa, jos kelloa voidaan käyttää useamman ajan mittaamiseen.

Muistiinpanot

Kuten tähtitieteen havainnoissa yleensäkin, on myös satelliittien havaitsemisessa oleellinen merkitys muistiinpanoilla. Kaikkien satelliittien havaitotapojen yhteydessä tulisi muistiinpanoista ilmetä tiedot havaintopaikasta (leveyspiiri ja pituuspiiri) ja ajankohdasta. Ajankohdasta mainitaan päivämäärä ja kellonaika, jolloin havaitseminen aloitettiin ja lopetettiin. Muistiinpanoihin on hyvä merkitä myös tietoja erilaisista häiriötekijöistä, kuten Kuusta ja säästä. Esimerkiksi täysikuu saattaa häiritä havaintojen tekoa merkittävästikin, varsinkin jos sää ei ole täysin selkeä ts. ilmassa on heikkoa sumua tms. Säätiedoista lienee syytä mainita ainakin pilvisyydestä, mikäli se on ollut häiritsevää ja ilmakehän läpinäkyvyydestä.