Päätornin käyttöohjeet

Etusivu | Havaintolaitteet

päivitetty 13.09.2013 17:18

Havaintokeskuksen päätornin käyttämiseksi tulee tutustua näihin ohjeisiin ja osallistua käyttökoulutukseen. Tornien ja havaintolaitteiden käyttäminen ilman suoritettua koulutusta on kielletty turvallisuussyistä. Henkilöturvallisuuden lisäksi osa laitteista voi rikkoutua väärän käytön seurauksena ja etenkin kuvun sähkökäyttöisyys voi luoda ongelmatilanteita, jotka käydään läpi koulutuksessa.

Havaintolaitteille on erilliset käyttöohjeet.

Yleistä

Tähtitorni on rakennettu betonilaatan päälle, joka puolestaan makaa hiekkapatjalla. Alakerrassa sijaitsevat sähköpääkeskus ja kuvun ohjaustekniikka. Lisäksi alakertaa käytetään mm. Aurinkoteleskoopin ja Flattfield taulun varastopaikkana.

Alakerrassa oven pielessä sijaitsee hätäkytkin, jolla kuvun moottoreiden (pyöriminen ja luukkujen käyttö) virta saadaan katkaistua. Alakerrassa portaiden vasemmassa reunassa olevassa tolpassa sijaitsee valokytkin, jolla käytetään sekä ala- että yläkerran valaistusta. Katkaisimessa on erilliset valkoisen ja punaisen valon kytkimet. Ovesta sisään tultaessa on sen yläpuolella valaistu hätäpoistumistie kyltti, joka sytyttää myös oven ulkopuolelle punaiset led-valot. Valot eivät häiritse havaintotoimintaa ja niitä on hyvä käyttää jos paikalla on useita havaitsijoita tai vieraileva ryhmä.

Yläkerrassa sijaitsevat tähtitornin kaukoputki sekä ohjauslaitteet. Kuvun toinen turvakytkin sijaitsee yläkerrassa pohjoisreunalla. Turvakytkin on tornin ollessa suljettuna luukkujen keskikohdan alapuolella kuvun runkorakenteessa.

Hätäkytkin

Ala- ja yläkerran hätä-seis kytkimillä saadaan luukkujen ja kuvun moottorit pysäytettyä heti.

Kupu

Tähtitornin suuren koon johdosta kupu poikkeaa rakenteeltaan useista pienempien tähtitornien kuvuista. Kupu on täysin moottoroitu, eli luukkujen avaaminen, sulkeminen ja pyörittäminen ovat moottoroituja. Tämän vuoksi kupua käytettäessä tulee varoa, ettei mitään ole kuvun välissä. Erityisen vaarallinen paikka on kuvun reunoilla, jossa sijaitsevat kupua kannattelevat ja ohjaavat pyörät. Ennen kuvun pyörittämistä on kaikkia paikalla olijoita varoitettava ja kehotettava ottamaan askel kuvun keskustaan päin.

Kuvun luukkujen ylä- ja alapäässä on kussakin yksi moottori. Tämä rakenne on jonkin verran herkempi vikatilanteille kuin yksimoottorinen luukkumekanismi. Toimintaa valvoo elektroniikka, joka tutkii moottoreiden pyörimisnopeuden yhdenmukaisuutta. Käyttäjän tulee vain huolehtia, että luukkuja ei avata tai suljeta enempää kuin niiden liike on mahdollista.

Käyttöönotto

 1. Tarkista laitteiden pintapuolinen kunto.
 2. Kytke luukkujen pistokkeet ja avaa luukut punaisesta käyttökytkimestä.
 3. Vaalea auki ! (valoon päin)
 4. Irrota luukun ohjauskaapelit ja laita ne roikkumaan niille varatuille koukuille.
  • Huomioi, että johdot pääsevät liikkumaan vapaasti kupua pyöritettäessä.
  • Kuvun pyörittäminen tapahtuu samasta käyttökytkimestä kuin luukkujen.
 5. Vaalea vasemmalle ja Tumma oikealle.
 6. Torni on valmis käytettäväksi, siirry kaukoputken käyttöönottoon.

Valokytkin

Ohjauslogiikat

Tornin sähkötaulu

Luukkujen ohjausnäyttö

Pääkytkin sähkötaulussa

Luukkujen ohjauslogiikka

Hätäkytkin ja luukkujen pistoke

Luukkujen ylämoottori

Käytön lopettaminen

 1. Peittele havaintolaitteet kuvusta tippuvan lumen ja veden varalta
 2. Käännä kupu siten, että luukkujen ohjauskaapelit ylettyvät liittimiinsä. (palaa aloituspisteeseen)
 3. Luukkujen pistokkeissa ja pistorasioissa on toisiaan vastaavat teipatut merkinnät ja ne tulee asentaa oikein.Kytke pistokkeet.
 4. Sulje luukut kuvun käyttökytkimestä,Tumma kiinni (Pimeää kohti).Irroita pistokkeet ja laita paikoilleen !
 5. Tee teleskoopille tarvittavat lopetus toimenpiteet. Esim. aja se "Park" asentoon se säilyttää jalustan kalibroinnin.
 6. Siivoa jälkesi.
 7. Sammuta valot (myös ulkovalo)
 8. Lukitse tornin ovi huolellisesti.

Ongelmatilanteet

Tähtitornin kupu on raskas ja käytön helpottamiseksi moottoroitu. Häiriötilanteissa tulee noudattaa alla olevia ohjeita. Luukkuja ei saa jättää auki, koska vahingot havaintolaitteille ja elektroniikalle ovat tällöin todennäköisiä.

Kuvun ohjaustekniikka

Kupua käyttää yhteensä neljä moottoria. Kaksi moottoria pyörittää kupua ja kaksi käyttää luukkuja kierretankojen välityksellä. Moottoreita ohjaa kolme taajuusmuuttajaa; yksi pyörittämistä ja kaksi luukkuja. Koska oikosulkumoottorit eivät pyöri täsmälleen samalla nopeudella, on luukkujen moottoreiden ohjaaminen toteutettu ohjelmoitavalla logiikalla, joka pitää huolen siitä että luukkujen ylä- ja alareunat liikkuvat samassa tahdissa. Samalla logiikalla on toteutettu toiminto, joka mahdollistaa kaikkien toimintojen käyttämisen samalla kytkinparilla ja estää kuvun pyörittämisen kun luukun ohjauskaapelit ovat kytkettynä.

Pyöritysmoottorit pyörittävät kupua muovisten pyörien välityksellä. Pyöriä painetaan kuvun runkopalkkia vasten säätöruuveilla. Pyörät voivat joskus luistaa, kun kupua yritetään pyörittää moottoreilla. Liikkeelle lähtiessä moottorit kiihdyttävät hitaasti, ja tunnetusti lepokitka on suurempi kuin liikekitka. Yleisöä on varoitettava etukäteen liikkuvasta kuvusta. Jos kuvun pyöritysmoottorit tuntuvat luistavan, pysäytä moottorit, työnnä kupua oikeaan suuntaan ja käynnistä moottorit.

Kuvun pyöritysmoottorit eivät käynnisty lainkaan mikäli luukkujen ohjauskaapelit ovat kiinni, taajuusmuuttaja tai ohjauslogiikka on vikatilassa, hätäkytkin on lauennut, moottori on rikki tai sähköt ovat poikki.

Mikäli kääntömoottorit eivät käynnisty, tarkista:

 • Onko luukkujen ohjauskaapelit kytkettyinä? Niiden tulee olla irti
 • Ovatko molemmat hätä-seis kytkimet normaalitilassa?
 • Tuleeko tornille sähköä?
 • Onko jokin automaattisulake lauennut sähkökeskuksessa?
 • Sammuta tornin sähköt pääkytkimestä 30 sekunniksi ja kokeile uudestaan.
 • Löysennä pultit joilla moottoreita painetaan kuvun runkopalkkiin ja käännä kupua käsivoimin.

Jos luukut eivät avaudu tai sulkeudu, tarkista:

 • Ovatko kytkentäjohdot oikeissa pistorasioissaan (vastaavatko teippaukset toisiaan)
  • Jos luukut eivät sulkeudu tai avaudu voi kyseessä olla turvajärjestelmän aiheuttama varmistustila. Voit käyttää alakerrassa sijaitsevia pakko-ohjaus kytkimiä luukkujen käyttämiseksi. Tällöin on syytä varmistaa, ettei luukkuja yliohjata = aja katkaisijoista toista luukkua kerrallaan sekä ylä- että alamoottoria samanaikaisesti.
  • Tee sama toiselle luukulle.
 • Raportoi häiriöstä ohjausrakennuksen käyttöraporttiin, kiinnitä vikalappu ja ilmoita asiasta myös keskuksen hoitajalle.