Tähtitieteellinen yhdistys Ursa

Tue ursaa

Ursan Avaruusviikko kouluille 20.–24.3.2023

Monessa koulussa käsitellään opetuksessa keskitetysti avaruusasioita jollakin viikolla. Ursa järjestää lukuvuonna 2022–2023 alakouluille suunnattua, koulu-tv-tyyppistä ohjelmaa, jota voi käyttää avaruuteen liittyvän opetuksen tukena.

Ursa suoritti keväällä 2022 alakoulujen opettajille suunnatun kyselyn, jonka avulla kartoitettiin suosituinta ajankohtaa tällaisen viikon järjestämiselle. Suosituimmaksi ajankohdaksi osoittautui tammikuun loppu. Ursa haastatteli alakoulujen opettajia virtuaalisen tähtiretken yhteydessä selvittääkseen, miksi juuri tammikuuta pidettiin otollisimpana ajankohtana avaruusasioiden käsittelyyn. Ilmeni, ettei erityistä syytä tuntunut olevan. Osa haastatelluista uumoili, että näin tehdään siksi, että keskitalvella on pimeää. Tammikuussa on kuitenkin myös erittäin suurella todennäköisyydellä pilvistä, mistä syystä ajankohta soveltuu huonosti taivaan ilmiöiden tarkkailuun osana opetusta. Opettajat kertoivat opetuksen mukautuvan kyllä, mikäli avaruusaiheista ohjelmaa järjestetään joskus muulloin.

Tästä johtuen Ursa päätti järjestää ensimmäisen, osin edelleen uomaansa etsivän Avaruusviikon 20.–24.3.2023, samalla viikolla kuin on kevätpäiväntasaus, mutta syksystä 2023 alkaen Avaruusviikko järjestetään sillä viikolla, kun on syyspäiväntasaus. (Emme ennätä laatia vielä ohjelmaa syksylle 2022.)

Syyskuussa on tilastollisesti merkittävästi selkeämpää kuin tammikuussa, pimeää aikaa on koko maassa yhtä paljon, tähtitaivas näkyy samassa asennossa kaikille, ja Linnunrata on parhaiten näkyvissä. Tasaus- ja seisauspäivien käsitteleminen opetuksessa sivuaa luontevasti myös vuodenaikoja sekä Maan liikettä Auringon ympäri.

Aiempien vuosien lähetykset tulevat säilymään verkossa ja niitä voi käyttää opetuksen tukena myös myöhemmin. Osa materiaalista saattaa olla käytettävissä jo etukäteen. Suunnitelmissa on järjestää Avaruusviikon aikana suoraa lähetystä, johon katsojat voivat osallistua, kuten "kysy mitä vain avaruudesta" -tyyppinen kyselytunti.

Lukuvuoden 2022–2023 Avaruusviikko on ensimmäinen laatuaan, ja siitä saadun kokemuksen perusteella tulevia Avaruusviikkoja ja niiden sisältöä puntaroidaan tarkemmin.

Tälle sivulle tulee lisätietoa viikon aikataulusta ja ohjelmasta, kun Avaruusviikko lähestyy.

Lisätietoja

Anne Liljeström
toiminta- ja tiedotussuunnittelija
09 6940 4010
anne.liljestrom (a) ursa.fi