Zeniitti

Tähtiharrastuksen verkkolehti

Ursan sääasema Artjärvellä

Ursan sääasema Artjärvellä

saa-asema_01

Kuva 1. Ursan sääasema ja All-Sky-kamera asennettuna pylvääseen

Matias Takala:

Ursan Tähtikallion havaintokeskuksella Artjärvellä on käytössä sääasema, joka on varustettu monipuolisilla mittauslaitteilla. Sääaseman lisäksi Tähtikalliolla on myös kaksi salamapaikanninta. Näiden laitteiden avulla on mahdollista tarkkailla vaikka havaintosäätä tai lähialueiden salamointiaktiivisuutta.

Tähtikallion sääasema on malliltaan Vaisala WXT510. Asema on asennettu toiseksi suurimman tähtitornin mastoon poikittaispuomiin siten, että puomin toisessa päässä on sääasema ja toisessa päässä All Sky-kamera (kuva 1.) Laitteen yläosassa ovat tuuli- ja sadeanturit ja keskiosassa lämpösäteilysuojan alla anturit lämpötilalle, kosteudelle ja paineelle (kuva 2.) Laite on kytketty sarjaliitännällä sarja-ethernet-muuntimeen, joka pystyy lähettämään vastaanotetun signaalin useaan eri ip-osoitteeseen tcp-protokollalla. Virta sääasemalle tulee sarjakaapelin yhteydessä. Dataa laitteelta tulee 10 s välein. Laitteessa on säädettävissä eri toimintatiloja ja suureiden yksiköitä, tässä kirjoituksessa kuvataan aseman tällä hetkellä käytössä olevia ominaisuuksia.

saa-asema_02

Kuva 2. Ursan sääasema Vaisala WXT510

Tuulen nopeus ja suunta mitataan käyttäen kolmea symmetrisesti asetettua anturia. Ne mittaavat ultraäänellä signaalin kulkuaikaa, josta voidaan määrittää edellä mainitut suureet. Tuulen nopeus on esitetty yksikössä m/s ja siitä on saatavilla 10 s maksimi, minimi ja keskiarvo. Tuulen suunta on esitetty asteina ja siinäkin saatavilla ovat 10 s maksimi, minimi ja keskiarvo. Sadeanturina toimii pietsosähköinen elementti, joka mittaa yksittäiset pisarat ja niiden tilavuuden. Näin saadaan tarkka arvio sateesta. Lisäksi anturi osaa erottaa toisistaan sateen ja rakeet. Sekä rakeista että sateesta mitataan erikseen suureet sademäärä mm (kertymä alkaa nollaamisesta), sateen hetkellinen intensiteetti mm/h, sateen kesto (kertymä alkaa nollaamisesta) sekä  maksimi-intensiteetti mm/h (kertymä alkaa nollaamisesta).  Laite mittaa myös ulkolämpötilan C, ilman lämpötilan hPa ja suhteellisen kosteuden %.

Datan tallentamiskapasiteetin vuoksi tietoja kerätään MySQL-tietokantaan Ursan palvelimella minuutin välein. Lisäksi dataa menee Ibisensen (http://www.ibisense.com) pilvipalveluun viiden minuutin välein. Ursan www-palvelimelle kirjoitetaan tiedostoa, joka toimii rajapintana suomalaiselle harrastajien sääasemayhteisölle FinWX:lle (http://www.finwx.net). Sääsovelluksia on tarkoitus tehdä myös Ursan sivuille. Alkuun tarkoituksena on saattaa viimeisimmät säätiedot esim. sivupalkkiin ja sieltä voi tarkistaa kulloinkin vallitsevan havaintosään Artjärven keskuksessa. Tavoitteena on luonnollisesti kehittää säädatan saatavuutta edelleen, esimerkiksi kuvaajien muodossa.

saaplotti

Kuva 3. Esimerkki säätiedoista 23.5.2014

Esimerkki säädatasta on kuvassa 3. Data kattaa kokonaisen vuorokauden eli päivän 23.5.2014. Lämpötila näyttää seuraavan lähinnä vuorokausivaihtelua. Ilman kosteudessa ei ole havaittavissa mitään erityistä muutosta. Ilmanpaineen lasku ja sen matalin arvo noin klo 18:00 viittaa siihen, että alueen yli on kulkenut matalan keskus. Tätä tulkintaa tukee myös se, että tuulen voimakkuus on kasvanut yötä kohti samoin kuin suunta on vakiintunut länsisuuntaiseksi. Myös sateet liittyvät samaan tapahtumaan. Toisaalta myös aamulla ennen klo 6:00 on satanut ja tällöin on saavutettu varsin suuri sateen voimakkuus. Mahdollisesti tuohon ajankohtaan osui voimakas kuurosade.

Sääaseman tuottamaa dataa täydentävät Artjärvellä myös Boltek- salamapaikannin sekä Blitzortung-projektin paikannusyksikkö. Salamatiedot sekä erillinen Ilmatieteen laitoksen avoimeen dataan perustuva säätutkakuvien selain mahdollistavat myös laajempien alueiden seuraamisen Myrskybongausjaoston sivuilla. Kuvassa 1. näkyvä All Sky-kamera tulee myös palvelemaan osana havaintosään seuraamista. Näistä palveluista on toivon mukaan iloa ja hyötyä niin Artjärven aktiivihavaitsijoille, myrskybongareille, sääharrastajille sekä Ursan jäsenille yleisesti.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *