Tähtitieteellinen yhdistys Ursa

Astronomiska föreningen Ursa

Från den 3 Juni 2021 har vi öppet tursdagar kl 12-16.

Kontaktuppgifter

Astronomiska föreningen Ursa rf
Kopernikusvägen 1
FI-00130 Helsingfors
Finland

e-post: ursa at ursa . fi
tfn: +358 9 684 0400

Öppet: mån-fre kl. 10 - 16 (i juli kl. 10 - 15).

Förlag, foreign rights och permissions

VD Markku Sarimaa
e-post: markku . sarimaa at ursa . fi
tfn: +358 9 6840 4060

Tidskriften Tähdet ja avaruus

Huvudredaktör Marko Pekkola,
e-post: marko . pekkola at ursa . fi
tfn: + 358 9 6840 4050
Humlegårdsgatan 3, Helsingfors