Zeniitti

Tähtiharrastuksen verkkolehti

Apurahoja ja rakennustöitä – Tähtikallion kuulumisia

Apurahoja ja rakennustöitä – Tähtikallion kuulumisia

Veikko Mäkelä:

Googlelta ja EU:lta saatujen avustusten turvin on Tähtikalliolle hankittu tietotekniikkaa ja aloitettu joukko rakennustöitä. Uusi CCD-kamera hankitaan itse.

Kuluneen reilun vuoden aikana on Tähtikallion hankkeissa tapahtunut merkittäviä nytkähdyksiä eteenpäin. Kahden tärkeän avustuksen saaminen on viivoittanut paitsi vuoden 2019, myös parin seuraavan vuoden toimintaa havaintokeskuksessa.

Google Community Grant

[Google]Google tukee palvelinkeskustensa lähiseutujen yleishyödyllisiä yhteisöjä jakamalla apurahoja. Yhteisöavustuksilla tuetaan mm. tieteen ja teknologian opetusta, ympäristönsuojelua, paikalliskulttuurin esille tuontia ja internetin käytön laajentamista.

Ursa päätti alkuvuodesta 2018 hakea Haminassa sijaitsevan palvelinkeskuksen lähiseutuyhteistyön perusteella apurahaa. Emme toki ole aivan Summan datakeskuksen tuntumassa, mutta olemme Tähtikalliolla tehneet paljon yhteistyötä Kymenlaakson koulujen kanssa. Niinpä asiaan tunnusteltuamme uskalsimme panna hakemuksen sisään toukokuussa 2018 projektinimellä “Tähtitaivas verkossa”.

Pitkän odottelun ja pienen epäuskonkin jälkeen tuli loppuvuodesta 2018 positiivinen päätös. Hakemus oli mennyt pitkän tien ensin Suomen Googlen puollon jälkeen Googlen päämajaan Yhdysvaltoihin ja lopulta Tides Foundation -säätiölle Kaliforniaan, jonka kautta Google kanavoi yhteisöavustuksensa.

Tähtikallio kaapelointia 13.07.19

Valokaapelin vetoa heinäkuussa 2019. Työn touhussa Toni Veikkolainen, Christos Kambiselis ja Jani Katava. Kuva: Veikko Mäkelä.

Googlen Community Grant -tuen, noin 13 000 euron, turvin saimme vuoden 2019 aikana uusittua Tähtikallion rakennusten välisen tietoliikenneverkon valokuituaikaan sekä hankittua uudet verkon aktiivilaitteet. Ulospäin menevää verkkoa emme pystyneet uusimaan, vaan elämme hitaamman kiinteän verkon sekä langattoman 4G-verkon varassa. Jälkimmäisen toiminta ja kuuluvuus on ollut varsin hyvä, onhan lähin tukiasema samalla mäellä havaintokeskuksen kanssa.

Tietoliikenteen ohella kehitimme av-laitteistoa. Verkkolähetyksiä varten uusittiin päärakennuksessa videolähetyksiä hoitava tietokone, kiinteät kamerat sekä mikrofonit. Kameroiksi hankittiin poikkeuksellisen ZWO:n planeettakuvaukseen tarkoitetut videokamerat. Nämä antoivat hyvän hinta–laatu-suhteen rajoitetulle budjetille. Äänitysvarustukseksi saatiin sekä kiinteät kattomikrofonit, että headset-malliset puhujamikrofonit.

Näiden lisäksi tähtitorneille hankittiin ulkokamera, sekä keskuksen käyttöön kevyt videokamera. Kun kaikki laitteistot on saatu täyteen iskuun, meillä monipuoliset mahdollisuudet tuottaa suoraa ja nauhoitettua videomateriaalia yleisön, koululaisten ja harrastajien käyttöön.

Rakentamista EU-tuella

Tähtikalliota rakennettu viimeisen 18 vuoden aikana jo kolmen EU-hankkeen avulla. Kaksi tähtitornia, kolme kaukoputkea, CCD-kamera ja molemmat isot rakennukset on saatu kehittämisrahastojen tuella.

Jo useamman vuoden ajan havaintokeskuksessa on ollut suunnitteilla uusi hakemus. Sen tärkeimpänä tavoitteena oli uudistaa ja parantaa havaintomahdollisuuksia, mm. hankkia uusi CCD-kamera. Toisaalta oli halu myös kehittää keskuksen majoitus- ja leirikäyttöä. Hakemuksen jättäminen viivästyi muutamalla vuodella, paitsi Ursan omista henkilöresursseista, myös hakemuksia käsittelevän Leader-yhdistyksen kuvioista johtuen.

Alkuperäinen hakemus ehti joiltain osin muuttua matkan varrella. Muuan muassa erilliset majoitusmökit muuttuivat ohjausrakennuksen majoituskapasiteetin kasvattamiseksi. Viimeinen muutos oli tietoliikenneverkon parannuksen karsiminen. Se kun lopulta saatiin edellä mainitulla Googlen apurahalla.

Viimein helmikuussa 2019 jätimme hakemuksen Maa- ja metsätalousministeriön alaiseen Ruokavirastoon, jonka vastuulla on maaseudun kehittämiseen tarkoitettujen tukien koordinointi. Tuki, jota haimme on EU:n maaseudun kehittämiseen suunnattua Leader-tukea. Hakemukset arvioi ja tuettava kohteet valitsee paikallinen Leader-yhdistys, joka Päijät-Hämeen alueella on Ethäpä ry. Lopullisesti rahat myöntää alueellinen ELY-keskus.

Päätöksestä piti tulla tieto jo loppukeväästä, mutta sen saaminen tuntui kestävän. Ehdimme jo omalla vastuulla aloittaa kolmostornin katon uusimistyöt kevään lopulla. Siitä edempänä. Lopulta päätös tuli lokakuulla, eikä se ollut aivan se, mitä toivottiin. Leader-yhdistys oli linjannut rahanjakopäätöksensä niin, että tukea annetaan rakentamiseen, muttei laiteinvestointeihin. Näin ollen uuden CCD-kameran hankinta sekä Astrofoxin runkorakenteen parantaminen putosivat hankkeesta pois.

[EU] Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto: Eurooppa investoimaaseutualueisiin[EU] LEADER

Artleiri

Artleiri-hankkeelle hyväksyttiin kustannuksia lopulta vajaat 30 000 euroa, josta EU-tukiosuus on 55 % eli noin 13 000 € ja ns. kuntaraha reilut 3 000 €. Loput kustannetaan yksityisellä, eli käytännössä Ursan, rahoituksella. Merkittävä osa siitä pystytään kuitenkin kattamaan talkootöillä.

Hankkeessa toteutamme seuraavat kohteet:

  • Kolmostornin kuvun muuttaminen liukukattoratkaisuksi
  • Tornien edustan havaintotasanteen eli ns. ”halodeckin” laajentaminen
  • Ohjausrakennuksen majoitusmahdollisuuksien parantaminen yhdellä lisähuoneella ja kuivakäymäläratkaisulla
  • Grillikodan ja -laavun rakentaminen

Kolmostorni

Kolmostornin rakennustyöt aloitimme etupainotteisesti jo loppukeväällä 2019. Tämä on lupaehdoissa mahdollista omalla riskillä hakemuksen jättämisen jälkeen. Suunnitelmassa ahdas 2,5 metrin peltikupu korvataan liukukattoratkaisulla. Näin tornin käyttäminen esimerkiksi tähtinäytäntöihin isommille ryhmille helpottuu.

Aluksi tornista purettiin käytännössä kaikki pois lukuun ottamatta perustuksia. Rakennustarvikkeet otettiin kuitenkin huolellisesti talteen uusiokäyttöä varten. Perustuksia vahvistettiin ja valettiin myös anturat liukukiskorakennetta kannatteleville tolpille. Sitten pystytettiin seinät ja niiden päälle liukukiskojen runkoparrut ja kiskot niiden päälle. Harjakaton kattotuolit kasattiin valmiiksi ja nostettiin lopulta kiskoilla kulkevan vaunun päälle. Työt olivat joulukuulle tultaessa vaatineet kuukausittaisten talkoiden lisäksi parit ylimääräisetkin.

Talvi pukkasi päälle, ei niin lumien vaan nollaa lähentelevien lämpötilojen muodossa. Katon ns. OSB-levyt saatiin asennettua, mutta alushuovan asennus ja kattopellitys jäivät odottamaan kevättä. Ulkoseinät saatiin myös pellitettyä.

 

Majoituskapasiteettia ohjausrakennukseen

Tähtikallio ohjausrakennuksen seinän tekoa 22.02.20

Ohjausrakennuksen lisähuoneen seinä nousee paikalleen. Naulaimen varressa Eero Koivula. Kuva: Veikko Mäkelä.

Toinen rakennuskohde Artleiri-hankkeessa on ohjausrakennuksen majoitusmahdollisuuksien parantaminen. Tyypillisimmillään Tähtikallion tapahtumissa riittää yöpymistilaa, koska moni vierailija piipahtaa vain päiväkäynnille. Kuitenkin isommissa tapahtumissa petipaikat on yleensä täynnä. Osa majoittujista kaipaa myös rauhallisempaa majoitusta, jollaiseksi ohjausrakennus sopii paremmin.

Aikojen kuluessa ohjausrakennuksen käyttö tarkoitus on muuttunut. Tietoliikenneverkko mahdollistaa tornien etäkäytön päärakennuksesta käsin, jossa on paremmat fasiliteetit. Ohjausrakennuksesta ei putkia ole ohjattu vuosikausiin. Näin ollen talo palvelee paremmin majoituskäytössä.

Majoitusmahdollisuuksien parantaminen tarkoittaa uuden neljän hengen lisähuoneen rakentamista sekä kuivakäymälän, todennäköisesti polttavan wc:n, asentamista entiseen varasto- ja tietoliikennekomeroon.

Koska tämä rakennuskohde on ainoa, jota hankkeessa voidaan tehdä talvikuukausina, on ohjausrakennuksessa työskennelty nyt tammi- ja helmikuussa. Lisähuoneen seinät on saatu pystyyn ja komeron oven siirtoon tähtäävät työt aloitettu.

Havaintotasanne ja grillausalue

Muut rakennustyöt: havaintotasanteen laajennus sekä grillikodan ja -laavun rakentaminen ovat pääasiassa tulevia kohteita. Nykyistä pienehköä ”halodeck”-havaintotasannetta on tarkoitus laajentaa kolmostornillle asti. Lisäksi muutamaa metriä alemmas tehdään lisätasanne, johon pääsee luiskaa pitkin. Töitä on aloitettu vasta kuorimalla pintamaat ja kasvillisuus tasanteiden alueelta.

Päärakennuksen eteläpuolella olevalle nuotiopaikalle on tarkoitus pystyttää sekä kota, jossa voisi grilllata ja oleskella vähän huonommallakin kelillä sekä viileämpään vuodenaikaan. Sen lähistölle pystytetään kesäkäyttöön soveltuva laavu. Näillä kohteilla kehitetään Tähtikallion leiritoiminnan olosuhteita.

CCD-kamera omalla rahalla

Jo jonkin aikaa Tähtikallion nykyinen SBIG STL-1001E -kamera on oireillut, joskin aivan parin viime kuukauden aikana se on saatu taas toimimaan tyydyttävästi. Aikanaan hankittaessa kamera oli huipputekniikkaa, mutta noin reilussa 10 vuodessa laite jäänyt teknologian kehityksessä jälkeen. Siksi uuden kuvauskameran putoaminen EU-tukipäätöksestä oli harmittava takaisku.

Asiaa hetken pähkäiltyämme ehdotimme Ursan hallitukselle, että kamerainvestointi voitaisiin tehdä omalla rahalla ja hiukan karsitummalla kokoonpanolla. Hallitus hyväksyikin ehdotuksen ja kameran hankinta on pantu vireille. Tarkoitus on hankkia tsekkiläisen Moravian Instrumentsin G4-16000-kamera 7-paikkaisella suodatinpyörällä ja alkuun LRGB-suodatinsarjalla.

Talkootyötä tarjolla

Hankkeiden toteuttaminen vaatii Tähtikallion toimintaryhmältä ja talkoolaisilta melkoisesti tekemistä. Talkootunneilla pystymme myös korvaamaan hankkeen yksityisrahoitusosuutta. Näin ollen tekijät ovat tervetulleita mukaan Tähtikallion talkoisiin. Pidämme varmaankin kuluvana vuonna kuukausittaisten tapahtuma- ja talkooviikonloppujen lisäksi myös ylimääräisiä talkoita.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *