Arkisto


Antroposeenistä astrobiologiaa – ja jäähyväiset

30.8.2020 klo 22.33, kirjoittaja
Kategoriat: Astrobiologia

Viimevuosien tai vuosikymmenien aikana me itsekukin olemme joutuneet huomaamaan että maailma ei ole enää ”ennallaan”. Se ole enää sellainen ennakoitava ja aina entisiä ratojaan ja kasvukäyriään noudattava stabiili systeemi, kuten olemme tottuneet ajattelemaan. Elämme suurten muutosten aikaa, ja alkaa näyttää siltä että kukaan ei tiedä mihin nämä muutokset johtavat, ja millaisia aikoja on edessä.

Tämän hetken hektisiä epävarmuustekijöitä ovat poliittinen oikeisto-radikalismi, covid-pandemia ja näitä seuraava talouden romahtaminen, ja nämä voivat kääntää maailmanmenon menon aikamoiseen kaaokseen. Nämä uhkat ovat kuitenkin sellaisia pieniä ja lyhyen aikavälin harmeja jotka ovat ehkä hallittavissa vanhoilla keinoilla. Kun tautitilanne on ohi ja talouden rattaat lähtevät pyörimään entiseen malliin, voidaan palata entistä kiihkeämpään talouskasvuun ja entiseen iloiseen hyvinvoinnin aikaan.

Merkittävästi vaikeampi ja lopullisempi on se pitkän aikavälin muutos joka hitaasti mutta vääjäämättömästi on ollut kehittymässä planeetan päälle jo usean vuosikymmenen ajan. Tämä tietenkin on ilmakehän ja ilmaston muuttuminen, ja alkuperäisten elinympäristöjen ja biodiversiteetin katoaminen planeetalta. Nämä puolestaan ovat seurausta siitä massiivisesta fossiilisen energian käytöstä, rakentamisesta, luonnonvarojen käytöstä ja teollisesta tuotannosta ja kulutuksesta, joiden avulla ihmiskunnan tekninen sivilisaatio on pystytetty. Kysymys on siis teknisen sivilisaation kestävyyskriisistä planeetalla.

Täällä maan päällä me itse olemme niin tiukasti sidoksissa ja osallisia näihin rajallisen planeetan kantokyvyn ongelmiin, että meidän on vaikea nähdä mitä ne merkitsevät isommassa mittakaavassa. Eräs tapa katsella tätä ongelmavyyhteä kokonaisuutena, ikäänkuin matkan päästä, on laittaa se astrobiologiseen perspektiiviin. Planeetan olosuhteiden muuttumista voi lähestyä vaikka systeemiteorian keinoin, sellaisena monimutkaisena takaisin-säädeltynä systeeminä missä jokin tekninen sivilisaatio X käyttää planeetan Y  yhtä tai useampaa rajallista resurssia (esim. energiaa, hiiltä, mineraaleja) oman kasvunsa raaka-aineina, ja samalla vaikuttaa planeettansa olosuhteisiin ja sen kantokykyyn. “The Anthropocene Generalized: Evolution of Exo-Civilizations and Their Planetary Feedback”, (Astrobiology vol. 18, 2018)

https://www.liebertpub.com/doi/10.1089/ast.2017.1671?utm_source=Adestra&utm_medium=email&utm_term=&utm_content=ReadNow5&utm_campaign=AST%20FP%20August%2028%202020

artikkelissa A. Frank ja kumppanit käsittelevät monimutkaista planeettasysteemiä, missä paikalliset ympäristötekijät (ilmakehä, vesikehä, kivikehä, jäätiköt, ja mahdollisesti biosfääri) ovat tiukasti kytkeytyneet yhteen, ja vaikuttavat toinen toisiinsa. Tällaisella planeetalla toimivan teknisen sivilisaation aiheuttamat ympäristömuutokset kertautuvat ja kumuloituvat ympäristössä, ja aiheuttavat planeetalle ”antroposeeniksi” kutsutun häiriötilan. Tällainen häiriötila muodostaa dynaamisen planeettasysteemin käännekohdan (tipping point), jonka jälkeen sekä tekninen sivilisaatio että sen kotiplaneetan ympäristöolot ajautuvat pois entisestä tasapainotilasta, molemmat kohti uudenlaisia reaktiomalleja.

Artikkelissa kysytään edustaako antroposeeni geneeristä mallia mistä tahansa (hypoteettisestä) exo-sivilisaatiosta:  jos jollakin planeeetalla kehittyy sellainen laji joka intensiivisesti käyttää planeetan energiavaroja teknisen siviliaation rakentamiseen,  johtaako tämä yleisesti antroposeeni-tyyppisen häiriötilan syntyyn kyseisellä planeetalla? Entä millaiseen suuntaan olosuhteet kehittyvät dynaamisessa planeettasysteemissä pidemmän ajan kuluessa?

Dynaaminen planeettamalli huomioi ympäristön kantokykyvyn, erilaisiin resursseihin perustuvan teknisen populaation kasvukykyvyn ja siitä edelleen johtuvat ympäristöhaitat, populaatiobiologian, ekologian ja fysikokemialliset lainalaisuudet, ja lineaariset tai epälineaariset takaisinkytketyt ja mahdolliset ”run-away”  säätelymekanismit. Malli on johdettu Maan planeettasysteemistä, mutta se on tehty pelkistetty geneeriseksi. Ihmisten sosiaaliset ja innovatiiviset vaikutukset on eliminoitu – mikä sinänsä on kyllä puute, koska juuri nuo ominaisuudet voivat olla ne joilla tästä katastrofista selvitään. Malli kuitenkin kuvaa minkä tahansa sellaisen voimakkaan lajin vaikutusta, joka pystyy ottamaan planeetan energia- (tai muut) varat tehokkaasti hallintaansa. Matemaattiset variaatiot valtalajin ja planeetan keskinäisistä vuorovaikutuksista kehittyvät hyvin monimutkaisiksi.

Mallituksen tuottamat erilaiset kehitysskenaariot näyttävät siltä että yhden ”ylivoimakkaan” lajin tai teknisen sivilisaation kehittyminen planeetalla voi johtaa neljään erilaiseen lopputulokseen. Ensimmäinen mahdollinen tulos on stabiili tasapaino, missä ko. laji lisääntyy sellaiselle pysyvälle tasolle, minkä planeetta pystyy ylläpitämään, ja samalla planeetan ympäristöparametrit sopeutuvat sitä vastaavaan tasapainotilaan. Toinen vaihtoehto on se että ko. laji lisääntyy yli planeetan kantokykytason, ja olosuhteiden romahtaessa se romahtaa jollekin matalalle tasolle, missä se asettuu ympäristön määräämään tasapainoon. Kolmas mahdollisuus on että liian agressiivinen laji ei pysty asettumaan tasapainoon planeetan resurssien kanssa, ja se tuhoutuu kokonaan. Neljäs vaihtoehto on että lajin populaatiokoko jää oskilloimaan kasvun, huipun, romahduksen, selviytymisen ja uuden nousun välille.  

Monimutkaisen mallituksen lopputulos ei siis ole kovinkaan yllättävä, vaan seurailee vanhastaan tuttua populaatiodynamiikkaa. Noissa vaihtoehdoissa on lohdullista se että planeetan ympäristöolosuhteet säilyvät yleisesti elinkelpoisina tuon antroposeenivaiheen yli. Luulisin kuitenkin, että vaihtoehtoja voisi olla enemmänkin kuin nuo neljä: on mahdollista että jos planeetta häiriintyy riittävästi, se voi myös painua totaaliseen jääkauteen, tai lämmetä totaaliseen kasvihuonetilaan, missä nestemäinen vesi ei enää pysy pinnalla. Nuo ovat toki kovin pessimistisiä mahdollisuuksia, mutta ainakin jääkausi on tapahtunut myös täällä Maassa, ja kasvihuone on tapahtunut naapuriplaneetalla.

Frankin ja kumppaneiden artikkeli ei siis tee meitä juurikaan entistä viisaammaksi siitä, millainen mahdollisuus teknisillä sivilisaatioilla on kehittyä antroposeeni-tyyppisen kriittisen kehitysvaiheensa yli. Se kuitenkin muistuttaa siitä että juuri tämä asia vaikuttaa myös Draken yhtälön viimeisen termin (L) eli  teknisten sivilisaatioiden ikään. Ikääntyminen edellyttää (mm.) sitä, että ne pystyvät sopeutumaan kotiplaneettansa kantokyvyn rajoihin.  

Nyt jo aletaan jo ymmärtää millaisen elämäntavan kautta se olisi tehtävissä. Onnistuuko se meiltä, tai onko se ylipäätään meille mahdollinen – sitä me  emme vielä tiedä.

Olen nyt jatkanut tätä Elämän keitaita -blogin kirjoittelua seitsämän vuoden ajan. Suuret kiitokset teille ketkä olette seurailleet tätä palstaa. Erityisen suuret kiitokset teille ketkä olette kirjoiteet kiintoisia kommetteja, monet kerrat olemme johkaantuneet keskusteluihin joissa asioita on pohdiskeltu hyvinkin perusteellisesti. Ne keskustelut ovat olleet blogaamisen parasta antia. Nyt lopetan kirjoittelun tällä palstalla, ainakin toistaiseksi. Ehkä voimme tavata vielä jossakin muilla foorumeilla. Hyvää syksyä teille toivottaen,  

Kirsi

12 kommenttia “Antroposeenistä astrobiologiaa – ja jäähyväiset”

 1. KooPee sanoo:

  Kyllähän se on tullut selväksi, että liberaali demokratia jossa jokainen saa öyhöttää oman etunsa muiden edelle, johtaa väistämättä sivilisaation tuhoutumiseen.

  Ei siitä niin kauaa ole, kun yhteiskunnissa oli selvät rajat ja tiukat säännöt. Mutta sitten tuli kaikenlaiset norminpurkajat ja tulos rupeaa olemaan tässä.

  1. Kirsi Lehto sanoo:

   Kuten Lasse Reunanen sanoo omassa kommentissaan, se on joukkoäly ja vastuuntuntoinen demokratia joka pystyy suuntaamaan isojakin yhteisöjä jotenkin järjelliseen suuntaan. Ainakin turvallisempaa kuin tuo nykyisinkin nähtävä pikkusieluinen ja omaa etua tavoitteleva diktatuuri.

   1. A. Karhumaa sanoo:

    Joukko-”älyn” satoa on parhaiten näkyvissä USA:ssa. Pelkäänpä että näissäkin vaaleissa demokraatit häviävät. Liberaali eliitti siellä vielä uskoo tieteisiin, ja luulee että kaikki muutkin ovat yhtä fiksuja kuin he, kun taas ne ”joukot” uskovat lähes kaikkeen muuhun kuin tieteisiin.

    Jotkut diktatuurit ovat muuten olleet varsin tehokkaita luonnonsuojelussa. Jared Diamond luettelee muutaman esimerkin kirjassaan ”Romahdus”. Ikävä kyllä, huonoja yksinvaltiaita on paljon enemmän kuin hyviä.

    1. Kirsi Lehto sanoo:

     Niinpä. Nuo suurta valtaa käyttävät suurvaltojen johtajat ovat paljon vartijoina — kuten ovat myös ne rivikansalaiset ketkä heitä äänestävät. Mutta tietenkään vallan vaihtaminen ei ole mikään helppo prosessi – ei taida olla missään suurvallassa. Idän suunnalla toisinajattelu on suorastaan hengenvaarallista, lännessä taas demokratia voi sekaantua ja sotkeentua kaiken maailman sekavaan mielipidevaikuttamiseen, mikä voi olla peräisin melkein mistä tahansa vaikuttaja-tahosta ja valtakunnasta. Vaikea nähdä selkeästi että kuka tässä maailmassa oikeasti valtaa käyttää (äänestäjät?, hallitsijat? lehdistö? trollit? mainosmiehet?)

 2. Lasse Reunanen sanoo:

  Vuodet menneet nopeasti ja useita kommentteja olen kirjoittanut blogiisi.
  Asiat sisäistää siten paremmin kun hieman miettii omaa näkökulmaa ja
  antaa siitä kirjoitetun kommentin. Kiitos hyvistä blogeistasi.

  Tästä viimeisestäsi palautui mieleen joukkoäly, jossa ihmiset keskimäärin
  osuu usein hyvään tai täsmälliseen lopputulemaan vaikka yksilöinä usein
  ajattelemme niistä jotain raja-arvoja. Kenties siis ihmisten tulevaisuuskin
  maapallolla mahdollistuu kauas tulevaisuuteen vaikka emme vielä
  kaikista parhaimmista ratkaisuista olisikaan tietoisia ja yksimielisinä…

  1. Kirsi Lehto sanoo:

   Kiito sLasse sinulle monista hyvistä kommenteistasi!

   Jees, toivotaan että joukkoäly iteroi meitä oikeaan suuntaan. Siihen tarvitaan vain tietoisuutta pidemmän aikavälin vaikutuksista – ja onneksi se taitaa nyt olla jo heräämässä.

 3. Harry Rabb sanoo:

  Kiitos hienoista kirjoituksista.

  1. Kirsi Lehto sanoo:

   Kiitos lukijoille! Se tietenkin on kaiken aikaa innoittanut näitä kirjoittamaan että olen ajatellut että siellä on teitä lukijoita joita nämä asiat kiinnostavat! Yhteisen intressin ääreällä siis…

 4. Kari O. sanoo:

  Oliko malleissa lainkaan sellaista vaihtoehtoa, että laji ulottuu kotiplaneettansa ulkopuolelle? Aurinkokunnassahan energiaa ja raaka-aineita on tarjolla valtavasti.

  1. Kirsi Lehto sanoo:

   Sen jutun esittämissä malleissa puhuttiin vain planeetan – minkä tahansa asutun planeeetan – reaktioista sellaiseen tekniseen sivilisaatioon joka hyödyntää sen luonnonvaroja voimakkaasti ja käyttää niitä omaan kasvuunsa. Ei puhutttu ko. teknisen sivilisaation mahdollisuuksista mennä muualle hyödyntämään luonnonvaroja omiin tarpeisiinsa. Muualle menemisen skanaariossa on se ongelma että sekin pitkälle tapahtuu oman kotiplaneetan luonnonvarojen avulla. Tarvitaan hyvin pitkä ja kallis operaatio siihen että jonnekin toiselle taivaankappaleelle rakennetaan täysin omavarainen yhdyskunta.

   Tuo paperi avautuu kokonaan siitä jutussa olevasta linkistä, joten sieltä voi tarkistaa.

 5. Jorma Kilpi sanoo:

  Tämä on ollut hyvä blogi, olen lukenut lähes kaikki päivitykset alusta alkaen. Ymmärrän että kaikella on aikansa. Kiitos.

  Kerta kiellon päälle? Venuksen fosfiini olisi tooooosi hyvä blogin aihe….

  1. Kirsi Lehto sanoo:

   Kiitokset itsellesi.
   Pitääkin laittaa pieni henkilökohtainen näkemys siitä fosfiini-jutusta!

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *


Matkalla menneisiin maisemiin

21.8.2020 klo 01.50, kirjoittaja
Kategoriat: Astrobiologia

Astrobiologia pyrkii selittämään elämän olemassa olon syviä salaisuuksia, ulottuvuuksia, syitä, juuria ja seurauksia. Tämä meidän maailmamme täällä Maa-planeetalla on niin täysin nykyisen elämän vallassa, niin dynaaminen ja jatkuvasti muuttuva, että täällä on vaikea päästä kiinni mihinkään kaukaisiin juuriin tai alkusyihin. Täytyy siis matkata kauas, sekä ajassa että paikassa, jotta löytäisimme jostakin merkkejä elämän hauraista varhaisista vaiheista. 

Nyt tämä on tapahtumassa. Marsiin on parhaillaan matkalla kaksi alusta,  jotka saapuvat Marsin kiertoradalle helmikuussa 2021.  NASAn kantoalus laskee saman tien Perseverance mönkijän Marsin pinnalle, kiinalainen Pitkä Marssi 5 –alus taas vie kiertoradalle satelliitin, josta mönkijää kantava laskeutuja irrotetaan myöhemmin keväällä. Molemmat tutkimusrobotit hakevat pinnalta muinaisen elämän jälkiä.

Näiden lisäksi Marsiin on parhaillaan matkalla vielä kolmaskin alus. Arabi-Emiraattien lähettämä kantoraketti vie Marsin kiertoradalle Hope –nimisen kiertosatelliitin, joka tulee tutkimaan Marsin ilmakehää ja sääilmiöitä. Tämän kesäisestä laukaisuikkunasta myöhästynyt ESAn ExoMars-lento taas lähtee seuraavan tilaisuuden tullen, kesällä 2022, ja sekin kuljettaa Marsiin Rosalin Franklin -nimisen mönkijän. Tämä tulee poraamaan näytteitä jopa syvältä maan alta, ja etsimään niistä elämän merkkejä.

Nyt matkalla oleva Perseverance mönkijä tulee laskeutumaan ja aloittamaan tutkimusmatkansa planeetan pohjoisen alavan ja tasaisen alueen – siis todennäköisen vanhan meren pohjan – reunamalla sijaitsevan Isidis altaan reunalla. Vielä tarkemmin sanottuna,  se tekee tutkimusmatkaa Jezor-kraatterissa, ja tuon kraatterin reunojen läpi virranneen muinaisen jokisuiston alueella. Ilmakuvista käsin nuo alueet on jo tarkkaan kartoitettu: pinnan muodoista voidaan päätellä että merkittävät vesivirrat ovat uurtaneet uomia ja kuljettaneet hiekkaa ja savea, täyttäneet kraatterialtaan ja muodostaneet hiekkasärkkiä. Kuvien spektreistä nähdään myös että matalan veden alueille, altaiden reunamille, on laskeutunut merkittäviä määriä savimineraaleja. On arveltu että savet ovat aikoinaan Maassa olleet tärkeitä elämän syntyprosesseissa. Siellä esiintyy myös magnesiumkarbonaatteja, eli samantapaisia mineraaleja mitä esiintyy Maan kaikista vanhimmissa fossiloituneissa mikrobimatoissa.

Marsin varhaisimpien vuosimiljoonien aikana näillä rannoilla velloivat ja virtasivat runsaat vedet, ainakin ajoittain. Ilmakehän ohentuessa ilmasto kylmeni ja vedet jäätyivät. Ne joko peittyivät pinnalle keräytyvän pölyn ja maakerrosten alle, tai haihtuivat avaruuteen. Vähitellen pinta muuttui kuivaksi erämaaksi; tämä tapahtui todennäköisesti noin 3 miljardia vuotta sitten. Jäljelle jääneet pinnan muodot ovat  täysin pysähtyneitä kuvia menneestä maailmasta. Nämä kuvat kuitenkin kätkevät myös muistoja kaikesta siitä mitä noissa muinaisissa mukavissa vesiympäristöissä aikoinaan tapahtui. Niissä voi olla olemassa vielä fossiileja muinaisista mikrobimatoista —- tai sitten, niissä on olemassa  vain pelkkää veden kuljettamaa hiekkaa, kokonsa mukaan erottuneena monenmuotoisiin fraktioihin ja muodostelmiin. Lähivuosina tämä saadaan selville.

Perseverance-mönkijä tutkii Marsin maaperää erittäin tarkalla kameralla, samoin se hajottaa maaperää laserilla ja tutkii sen koostumusta spektroskooppisesti. Se myös kerää ja pakkaa maaperänäytteitä erillisiin kanistereihin, jotka se jättää matkansa varrelle odottamaan myöhemmin tulevaa näytteiden kerääjää. Tällaisen näytteiden hakulennon suunnitellaan tapahtuvan joskus 2030-luvulla. Koko matkan protokolla, pääpiirteissään, löytyy täältä https://www.bbc.com/news/science-environment-53553623?_lrsc=bcee606f-fc9b-41c8-aed2-552f5d04f545

Vielä hakumatkan jälkeenkin näytteiden analysointi laboratoriossa tulee viemään vuosia – mutta sitten pikkuhiljaa alamme tietää, aika suurella varmuudella, onko Marsissa elämää – tai onko sitä siellä joskus ollut.  

Ovatpa tulokset mitä tahansa, ne ovat hyvin merkittävät. Vaihtoehtojakin on monia. On mahdollista että sieltä jostakin, ehkä maan alaisista kerroksista, löytyy elämää. Jos löytyy, seuraava kysymys on millaista se on. Jos se olisi samanlaista tai ainakin hyvin samantapaista, kemiallisesti, kuin mitä se on täällä maassa, tiedämme että tällainen elämä on kovin sitkeää ja sopeutuvaista, ja yleistä ainakin aurinkokunnassa. Jos se taas on kemiallisesti erilaista, tämä tarkoittaisi että elämä voi olla hyvinkin monenlaista, ja sellaisena, vaihtelevana, voi olla hyvinkin yleistä. Eri paikoissa se olisi aina erillistä ja erilaista. Mielenkiintoista ja kiehtovaa – ja seuraava kysymys varmaan olisi taas se, miten pitkälle tuon toisenlaisen elämän olisi mahdollista kehittyä. Mihin se voi sopeutua, voiko se siirtyä Maahan, voiko siitä olla haittaa meille — ja miten tilaa jaetaan Marsissa paikallisten asukkaiden ja sinne mahdollisesti muuttavien ”maalaisten” välillä.

Jos taas löytyy pelkkiä fossiileja, se tarkoittaa että elämä on joskus ollut hyvin alullaan sielläkin, mutta on sitten kuollut pois. Juuri sopivissa olosuhteissa elämää siis voi esiintyä, ehkä yleisestikin, mutta se on haurasta ja katoavaista. Meidän pitää pitää huolta omasta tutusta eliökunnastamme täällä Maassa.

Jos Marsista taas ei löydy mitään elämään viittaavaa, ei pienintäkään fossiilia, se tarkoittaa että meillä täällä Maassa on olemassa jotakin hyvin ainutlaatuista, ainakin tämän meidän havaittavan lähiympäristömme eli aurinkokunnan puitteissa. Maa on ainutlaatuinen elinkehän peittämä planeetta. Kohdelkaamme sitä sen arvoisesti.

7 kommenttia “Matkalla menneisiin maisemiin”

 1. Lasse Reunanen sanoo:

  Näissä eri planeetoille ja muille avaruuden kohteiden pinnalle laskeutuvat tahot olisi hyvä numeroida yhtenäisillä järjestysnumeroilla, joista helposti hahmottuisi kohteen kokonaisnäkemys tutkimuksiin.
  Esim. Mars 1 jne. kaikkien maiden laskeutujat ja kohteeseen törmänneetkin sinne ihmisten lähettämät laitteet – joita vielä kohteittain ollut vasta kymmeniä tai vähemmin.
  Näistä numeroiduista olisi sitten helpompi ottaa tarvittaessa lisätietoa päivämäärineen ja muita taustatietoja.
  Numerointi tulisi siis vasta kun kohde saavutettu varsinaisen kulkijanimen lisänä.
  Väistämättä tulee aika sellainenkin, että ihmisten viemät laitteet vieneet kohteisiinsa myös elämää maapallolta – joka nyt vielä pyritty välttämään.

 2. Heikki Väisänen sanoo:

  Perseverance tulee tutkimaan lupaavaa aluetta, joenpohjaa 3 miljardin vuoden takaa. Aika jännää mikäli jotain elämän varjoja löytyisi.

  Jos elämää tai sen fossiileja ei nyt löydy, se ei kuitenkaan todista, etteikö sitä olisi ollut. Näytteidenottoalue on hyvin pieni. Itse veikkaan arvoituksen ratkaisemattomuuteen kunnes miehitetty tutkimuslento saadaan suoritettua vuonna 2050 tai joskus.

  1. Kirsi Lehto sanoo:

   Näin on. Negatiivista on vaikea (mahdoton) koskaan todistaa varman päälle. Tuo tutkimuskohta on kuitenkin yksi parhaita mahdollisuuksia löytää se mitä etsitään — jos ei löydy, niin aika vaikea on löytää parempiakaan kohteita. Paitsi sitten sellaiset joihin on hyvin vaikea päästä käsiksi, kuten napakalottien alla, syvällä pinnan alla, tai pinnan alaisessa suuressa vesialtaassa. Mutta kuten sanot, sitten kun on ihmisiä paikan päällä, niin sitten näitä kohteita varmasti muutenkin tutkitaan ja otetaan käyttöön (ja kontaminoidaan).

  2. Kirsi Lehto sanoo:

   Tuollainen helppo ja ajantasainen lista, kaikki Mars-lennot, onnistuneet ja epäonnistuneet aikajärjestyksessä, löytyy sivulta https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_missions_to_Mars. Niitä tosiaan on jo niin paljon että juokseva numerointi olisi paikallaan, varsinkin jos ja kun on tulossa vielä paljon lisää. Vaan sitten kun lennoista tulee jo enemmän tavallisia ja rutiininomaisia, ehkä niitä ei enää edes lasketakaan. Tällä hetkellä niitä on ollut kaikkiaan 24 onnistunutta, 29 epäonnistunutta (joko lähdössä tai laskeutumisessa), ja kolme parhaillaan matkalla.

 3. Juhani Harjunharja sanoo:

  Arktisen aikavaelluksen teemastoon sopii tuo Marskin varsin hyvin. Tulevan kesälukionkin puitteissa asiaa on syytä valaista.

 4. > Ilmakehän ohentuessa ilmasto kylmeni ja vedet jäätyivät. Ne joko peittyivät pinnalle keräytyvän pölyn ja maakerrosten alle, tai haihtuivat avaruuteen.

  Siis ilmakehään, ja sieltä takaisin pinnan alaisiin ja napa-alueiden kylmyysloukkoihin. Tai ehkä joku osa lopulta avaruuteenkin, mutta se on eri juttu.

  Pinnalla jäätä ei voi olla, paitsi navoilla, koska keskipäivän aurinko sen aina haihduttaa. Ilmakehän kaasut pääsevät pinnan huokosia pitkin pinnan alle, jossa ilmakehän sisältämällä vesihöyryllä on mahdollisuus härmistyä ikiroudaksi. Jää hakeutuu paikkaan jossa keskipäivän aurinko ei sen rauhaa häiritse, eli pinnan alle.

  Maapallolla olemme tottuneet siihen että jäätiköt ovat valkoisia, koska niiden päälle sataa lunta jolloin se paksunee ja alkaa hitaasti valua ympäröivään mereen. Marsissa tilanne on eri, koska planeetta on niin kylmä että merta ei ole, ainakaan sellaista jonka pinta oli näkyvissä ja auringon lämmitettävissä.

  1. Kirsi Lehto sanoo:

   Pekka! Kiitos taas tarkennuksista!

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *