Arkisto


Astrobiologiasta ja elämänkatsomuksesta

24.5.2017 klo 22.44, kirjoittaja
Kategoriat: Astrobiologia

Astrobiologia on outo tieteenala. Se on monitahoinen ja monikerroksellinen lähestymistapa elämän, ja siinä ohella, myös kaiken muunkin olemassaoloon. Se toimii luonnontieteiden maailmassa, mutta pyrkii hakemaan vastauksia ihmisen ikuisiin  maailmankatsomuksellisiin kysymyksiin, kuten kysymykseen miksi me olemme täällä. Tässä kohtaa sana ”me” ei tarkoita vain meitä ihmisen lajisia, vaan koko eliökuntaa, kaikessa monimuotoisuudessaan. Tuo olemassa olemisen kysymys laajenee heti samantien lukuisiksi seuraaviksi kysymyksiksi. Näihin kuuluvat myös  ihmisen lajin oman olemassa olon kysymykset: miksi me kädelliset, kahdella jalalla kulkevat, älykkäät ja teknisesti taitavat eliöt olemme kehittyneet tällaisiksi.

Ensimmäinen ja lähes itsestään selvä vastaus mainittuun kysymykseen on tietysti se että olemme täällä pitkällisen evoluution, lisääntymisen ja luonnonvalinnan tuotteena. Mutta heti seuraava ksymymys onkin: mitkä tekijät ovat ajaneet evoluutiota tähän suuntaan? Millaiset ovat olleet ne olosuhteet jotka ovat vaikuttaneet lajien kehitykseen tämän planeetan historian aikana? Miten planeetan kallioperän ja ilmakehän prosessit ovat aikojen kuluessa muovanneet olosuhteita? Tai, miten kehittyvä eliökunta itse on vaikuttanut olosuhteisiin, tai miten lajien keskinäiset suhteet, kilpailu ja olemassa olon taistelu ovat vaikuttaneet lajiston kehittymiseen. Millaisten vaiheiden kautta elämä on kehittynyt, mihin kaikkiin olosuhteisiin se on sopeutunut? Näihin kysymyksiin asianomaiset tieteenalat tietävät jo hyvinkin seikkaperäisiä vastauksia, ja ne kaikki yhdistyvät myös siihen kokonaiskuvaan ja jatkumoon jota astrobiologia rakentaa.

Sellaisiin kysymyksiin kuin miten elämä on saattanut syntyä elottoman kemian tuotteena, tai, mitä elämä ylipäätään on, luonnontieteillä ei vielä ole olemassa selkeitä vastauksia. Nämäkin kuuluvat astrobiologian keskeisiin kysymyksiin.

Tuo elämän alkuperän kysymys sisältää ensin kysymyksen siitä, miten eloton (prebioottinen) kemia muuttui biokemiaksi, ja itseään ylläpitäväksi elämäksi. Tuo tapahtuma ilmeisesti kehittyi valtavan laajan kemiallisen verkoston tuotteena, mutta silläkin on hyvin pitkät juuret myös toiseen suuntaan: Meidän pitäisi tietää ja ymmärtää millaiset olivat ne olosuhteet nuorella maapallolla mitkä  johtivat elämän syntyyn täällä.

Seuraavaksi, haluaisimme ymmärtää elämän syntyä ja kehitystä myös yleisemmin, ja laajemmassa mittäkaavassa: Millaiselle planeetalle elämä ylipäänsä voi syntyä, tai millaisella planeetalla se voi säilyä ja kukoistaa? Millaiset olosuhteet täytyy vallita kyseisellä planeetalla, tai koko planeettakunnassa? Entä, minkälainen emotähti voi pitää yllä elävää planeettaa? Onko avaruudessa ehkä paljonkin tällaisia elämän kodiksi kelpaavia planeettoja. Jos on, niin onkohan siellä muualla elämää. Jos on, niin millaistahan se olisi: olisiko se välttämättä tällaista samanlaista kuin täällä meillä? Onko ”elämä” juuri tämä tarkasti määräytynyt ilmiö joka perustuu samoihin rakenneosiin ja samanlaiseen kemiaan kuin täällä meillä, vai voisiko se olla jotakin muuta? Voisiko se olla moninainen ja vaihteleva, aina uutta muotoansa hakeva ja vallitseviin olosuhteisiin sopeutuva prosessi?  Onko se täällä kerran toteutunut sattuman oikku, vai onko se kosminen imperatiivi joka juontaa juurensa alkuaineiden ominaisuuksista, ja fysiikan peruslaeista.

Me olemme oppineet ajattelemaan että maailmankaikkeuden kattavana lakina on termodynamiikka, joka ajaa kaikkia maailman rakententeita kohti yhä suurempaa kylmyyttä ja epäjärjestystä. Elämä kuitenkin sinnittelee tätä perussuuntausta vastaan. Olisiko sittenkin niin, että maailmankaikkeudessa, aineen ja energian olemuksessa on vallalla myös jonkinlainen järjestystä tuottava ja ylläpitävä lainalaisuus.

Ennen aikaan ihmisten maailmankatsomukset rakentuivat vain myyttisten mielikuvien varaan. Nyt tämä meidän olemassaolomme suuri tarina rakentuu yhä enemmän, ja yhä tarkemmin, tutkitun tiedon varaan. Se suuri tarina rakentuu kuitenkin pienistä, ja loputtoman monista yksityiskohdista. Lienee jopa niin, että tuo tarina ei (ehkä?) koskaan tule valmiiksi. Se tarkentuu, ja varmentuu, mutta yleensä uudet löydökset tuovat mukanaan myös seuraavan, tai monia seuraavia kysymyksiä: kun saadaan selville asioiden ja tapahtumien kulkua, seuraavaksi aina voidaan kysyä miten se tapahtui, ja miksi. Tai, mitä sitten.

Pienistä yksityiskohdista vähitellen rakentuu suuren kokonaisuuden ymmärtäminen. Mutta silti, meiltä varmaan puuttuu monia perustavaa laatua olevia palasia tästä kuvasta. Emme esimerkiksi ymmärrä mi(t)kä tekijä(t) ajoivat sellaista rakenteiden monimutkaisuuden lisääntymistä, joka johti itseään kopioivan toiminnallisen informaation syntyyn, tai, mi(t)kä johti(vat) sellaisen tietoisuuden ja käsitteellisen ajattelun syntyyn, jotka voivat kysellä, ja jopa ymmärtää, omaa alkuperäänsä.

15 kommenttia “Astrobiologiasta ja elämänkatsomuksesta”

 1. Todella hyvä kirjoitus: sanoo lyhyesti paljon.

  TGO:n tuloksia toki odotellaan, mutta alan kallistua sille kannalle että koska Marsin ilmakehässä ei näy selviä merkkejä elämästä (erityisesti hiilimonoksidin vajausta), Marsin pinnan alla ei voine olla laajalle levinnyttä elämää. Koska kyseinen paikka todennäköisesti kuitenkin sopisi elämälle, se implikoinee että Marsissa ei elämää ole koskaan ollut eikä syntynyt. Ja se taas tarkoittaa että sen syntyminen ei liene ainakaan triviaalin helppoa muuallakaan. Voi olla että päättelyketjussani on jotain vikaa, mutta en ainakaan tältä istumalta näe missä kohdassa vika voisi olla.

  Mitä tulee termodynamiikkaan, elämähän on katalyytti (lisääntyvä sellainen). Se siis nopeuttaa jotain eksotermistä reaktiota eli tuottaa lämpöä. Hukkalämpö säteilee planeetalta avaruuteen pitempiaaltoisina fotoneina kuin auringosta tuleva valo. Vapaan fotonikaasun entropia on verrannollinen fotonien lukumäärään, joten elämän tuottama hukkalämpö lisää maailmankaikkeuden entropiaa (fotoneja tulee lisää). Kontribuutio on toki maailmankaikkeuden mittakaavassa pieni, mutta prosessi näyttäisi olevan sopusoinnussa toisen pääsäännön kanssa.

  1. Kirsi Lehto sanoo:

   Mielenkiintoisia pointteja. Erityisesti tuo kun nyt sanot että alat epäillä elämänlöytymistä Marsista – ehkä aikaisemmin olit eri kannalla. Mutta niinhän se on että elämän olemassaoloon muualla ei voi uskoa ennenkuin se löytyy. Spekulaatiot siitä että ”kyllä sitä varmaan on” ovat ihan turhia niin kauan kuin jotakin löytyy. Mutta, käytännön ongelmana on tietenkin se että elämän löytäminen, havaitseminen ja tunnistaminen on niin kovin vaikeeta ja haastavaa — että taitaapa se vielä pitkään jäädä kuitenkin spekulaation puolelle.

   Sanot tuossa että elämän metabolia ikäänkuin nopeuttaisi energian säteilyä ulos avaruuteen. Mutta niin ei kait kuitenkaan voi olla, ainakaan verrattuna siihen miten energia leviää auringosta suoraan ulos avaruuteen?

   1. Joo, näkökulmani Mars-elämään on muuttunut, aiemmin olin sitä mieltä että elämää voi siellä hyvinkin olla koska olosuhteet pinnan alla lienevät sopivat. Artikkeli joka sai minut ajattelemaan asiaa toisesta näkökulmasta: https://www.avaruus.fi/uutiset/astrobiologia/tutkija-laski-ylarajan-hiilimonoksidia-syovien-marsilaisten-mikrobien-lukumaaralle.html . Marsin pinnan alus lienee planeetanlaajuinen ekolokero ja jos siellä elämää on, se kaiken järjen mukaan täyttää lokeron kunnes ruoka loppuu. Vaikka CO ei olisikaan alkuperäinen eväs, on vaikea kuvitella että elämä ei pitkän ajan kuluessa löytäisi sitäkin. Toinen juttu on että vaikka eväs ei olisikaan CO vaan vaikkapa H2, mikä tahansa elämä tuottaisi kuitenkin jotain merkkikaasuja ilmakehään … no, niitä tuloksia TGO:lta odotetaan.

    ”Pelastus” tähän voisi olla että jos lokero ei olekaan laaja vaan jostain syystä pienellä alueella. Eli jos useimmat alueet Marsin pinnan alla (kaikilla syvyyksillä) olisivat jostain syystä asuinkelvottomia, esim. liiallisen tiiviyden takia.

    Jos aurinko lämmittää pintaa suoraan, syntyy kuumia kohtia jotka säteilevät jonkin verran lyhytaaltoisempaa infrapunaa. Verrattuna siihen jos paikalla on viilentäviä kasveja jotka sieppaavat aurinkoenergian sokereiksi yms. Eliöt sitten polttelevat tuota sokeria kylmän vuodenajan aikana. Keskimäärin silloin planeetta on tasalämpöisempi eli tuottaa annetusta auringon fotonivuosta vähän isomman määrän fotoneja, koska ovat keskimäärin pitkäaaltoisempia.

    Helpompi tapa ajatella asiaa on yksinkertaisesti että mikä tahansa eksoterminen reaktio on termodynamiikan kanssa sopusoinnussa (ts. termodynamiikka määrää että reaktio tapahtuu juuri eksotermiseen suuntaan), ja jos elämä osaa katalysoida sellaista, niin ok.

    1. Kirsi Lehto sanoo:

     … voisikohan paikalliset pienen elämän esiintymät sitten läytyä sillä perusteella että ne tuottavat hiukan lämpöä kylmän kauden aikana?? Tuskinpa. Se on niin kovin kovin vähän…

     1. Pieniä on silakat joulukaloiks.

     2. Kirsi Lehto sanoo:

      … kaikk on niin kovin suhteellista! Josko vaikka pienikin merkki löytyis, mutta varma, se olis isoin asia pitkään aikaan…

     3. Kirsi Lehto sanoo:

      — kaikk on niin kovin suhteellista. Josko vaikka pienikin merkki, tai varma havainto löytyis, se olis isoin juttu pitkään aikaan!

   2. Termodynamiikka vaatii että reaktion lopputuotteen entropian on oltava suurempi kuin alkutilan. Mutta elämä ei ole reaktion lopputuote, vaan rakenne jonka läpi energiaa jatkuvasti virtaa. Se että elämä rakentaa itsensä tekee siitä toki myös reaktiotuotteen, mutta solunrakentamiseen käytettävä teho on yleensä vain pienehkö osa metabolismitehosta, joten eliön rakenteen entropia ei pääse dominoimaan entropiatasetta.

    1. Kirsi Lehto sanoo:

     Joo. Ei kait se elollisen biosfäärin korkea järjestyneisydne tila mitenkään oleellisesti vaikuta maailman entorpiatason kehittymiseen, toteutuuhan siinäkinin vain energian läpivirtaus. onpahan vain kiintoisa tilapäinen ”vastareaktio”.

 2. Pentti S. Varis sanoo:

  https://phys.org/news/2017-04-humans-sponges-gene-mechanisms.html

  https://www.google.fi/search?q=sea+sponges+alive&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0ahUKEwiC15C9no7UAhUnQZoKHWISCboQsAQINQ&biw=1152&bih=553

  https://fi.wikipedia.org/wiki/Laakkoel%C3%A4imet

  Merisienen ja ihmisen genomin säätelyjärjestelmän samanlaisuus, esimerkiksi laakkoeläimen ja ihmisen omaamat useat sadat yhteiset geenit ja muut samantapaiset yhteydet herättävät ajatuksen elämän kehityslakien kätkeytymisestä, ei materiaan, vaan samoihin materian alkeismuotoihin kuin esimerkiksi fysiikan ilmiöt.

  Miten nämä alkeismuodot sitten voivat ottaa vertailtavat ilmiasut? Omasta puolestani veikkaan paremman puutteessa, että syvin, vielä löytymätön ”mikrokymatiikan” taso vastaa musiikin harmonioiden tavoin materian aihioiden perimmäisistä rakenteista. Toisin sanoen, elämän muodot (kuten atomitkin ja esim. fysiikan lait) koostuvat käsittämättömän suuritaajuisista sävelmistä, joiden tehtävä on organisoida materia-aihiot vähän samaan tapaan kuin Aalto-yliopiston tutkimat Chladnin värähtelyt.

  http://www.aalto.fi/fi/current/news/2016-09-09/

  https://www.google.fi/search?q=chladni+patterns&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwi1kcKrk47UAhXBVSwKHZTSAvsQ_AUIBigB&biw=1152&bih=553#imgrc=_&spf=1495822050674

  Myös Levinthalin paradoksin ratkaisuissa saattaa ilmetä yllä kuvattu solumusiikki

  https://tieteenrakkikoira.blogspot.fi/2012/10/

 3. Kosmos sanoo:

  ”Nuorten tähtien ympäriltä löytyi elämän raaka-aineita”

  https://www.avaruus.fi/uutiset/astrobiologia/nuorten-tahtien-ymparilta-loytyi-elaman-raaka-aineita.html

  Taas pieni askel…

  1. Kirsi Lehto sanoo:

   Kyllä tämä on merkittävä juttu. Nuo syanaatit ovat juuri niitä mälekyylejä joista elämän kemia saattaa käynnistyä…

 4. Pentti S. Varis sanoo:

  Tietoisuus lienee koko olemassaoloa koskeva ydinongelma. Tähän viittaa mm. seuraavan lauseen kumoutumattomuus:

  TIETOISUUDEN TÄYDELLINEN JA IKUINEN OLEMATTOMUUS TEKEE MAHDOTTOMAKSI, ETTÄ MITÄÄN VOISI OLLA OLEMASSA.

  Kiinnostavaa on myös tieteellisyyden ja hengellisyyden (spiritualiteetin) mahdollinen vuorovaikutus. Kertyneiden kokemuksien ja ihmissuhteiden ohella myös eri ihmisten aivojen rakenteen ja hermotuksen erilaisuus on johtamassa erilaisiin asenteisiin hengellisyyttä kohtaan

  Joillakin tutkijoilla kehittynyt uskontoaversio tai tietämättömyydestä johtuva uskonnottomuus saattaa estää spiritualiteetin hyödyntämisen työssään, kun taas joillakin, kuten Sudarshanilla, tiede ja hengellisyys sulautuvat yhteen

  https://www.google.fi/#q=different+brain,+different+thinking+science+daily&spf=1497287807238

  https://en.wikipedia.org/wiki/E._C._George_Sudarshan

  https://books.google.fi/books?id=y4aoAgAAQBAJ&pg=PT68&lpg=PT68&dq=george+sudarshan+spirituality&source=bl&ots=pLxK-lv3bZ&sig=ZKj0oKIPypckxnA0lR2X9lYqVa8&hl=fi&sa=X&sqi=2&ved=0ahUKEwigjZ3M6LjUAhWDdpoKHXbZDu4Q6AEIYjAJ#v=onepage&q=george%20sudarshan%20spirituality&f=false

  Monien hengellisyyttä arvostavien ja tutkivien, jopa työssään hyödyntävien fyysikoiden joukosta esiin nousee tuttuna esimerkkinä Einstein

  https://www.google.fi/#q=einstein+spirituality&spf=1497288776952

  Tieteen edistymistä voisi vauhdittaa ryydittämällä tutkijoiden mieltä heille uusilla spirituaalisilla aspekteilla..

  1. Markku Tamminen sanoo:

   ”TIETOISUUDEN TÄYDELLINEN JA IKUINEN OLEMATTOMUUS TEKEE MAHDOTTOMAKSI, ETTÄ MITÄÄN VOISI OLLA OLEMASSA.”

   Tämä on ajatus, joka on minulle itselleni kaiken filosofisen pohdinnan itsestään selvä lähtökohta. Siksi tuntuu kummalliselta, että materialistien on niin vaikea sulattaa sitä. Objektit, myös aineelliset, ovat objekteja aina jollekin subjektille, millainen se sitten sattuukin olemaan.

   1. Kirsi Lehto sanoo:

    … kieltämättä, ajatus tuntuu intuitiivisesti oikealle, vaikka onkin olemisen määrittelyä negaation eli olemattomuuden ajatuksen kautta…

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *


Elämän merkkejä

12.5.2017 klo 16.11, kirjoittaja
Kategoriat: Astrobiologia

Terveisiä Silja-kraaterin reunalta ja rannalta, kauniista Tällbergin kylässä. Olen viettänyt täällä joitakin päiviä Tukholman yliopiston astrobiologiakeskusksen kokouksessa – mukavaa kun naapurimaassa on merkittävän kokoinen ryhmä poikkitieteellisesti kiinnostuneita tieteentekijöitä, ja että he vielä kutsuvat mukaan samalla tavoin ajattelevia ihmisiä lähialuielta.

Täällä on kuultu ja keskusteltu monia mielenkiintoisia asioita. Listalla on ollut juttuja mm. Trappist 1 systeemin planeettojen olosuhteista ja elinkelpoisuudesta, planeettojen havaitsemisesta aktiivisten M-tähtien ympäriltä, mahdollisten elinkelpoisten planeettojen ilmakehistä, ja orgaanisten molekyylien synnystä avaruusolosuhteissa, kuten Titaanin ilmakehässä. Biologille oli mielenkiintoista myös kuulla kaikkien eukaryoottisolujen yhteisistä puolustusjärjestelmistä ja geenitoiminnoista jotka liittyvät vaikkapa syövän syntyyn, tai joilla solut suojautuvat säteilyvaurioita vastaan: kannattaa syödä paljon antioksidantteja.

Itselleni kiintoisinta oli kuulla uusista mikrofossiililöydöksistä, eli jäljistä mitä muinainen elämä on jättänyt maan  kallioperään. Tukholman museossa toimiva Magnus Ivarsson kertoi 2,4 miljardia vuotta vanhoista merenpohjan basalteista löytyvistä ilmeisistä sienirihmastoista (Bengtson et al.  Fungus-like mycelial fossils in 2.4-billion-year-old vesicular basalt.  NATURE ECOLOGY AND EVOLUTION 1, 0141 (2017) | DOI: 10.1038/s41559-017-0141). Aiemmin, ensimmäisinä monisoluisten eukaryoottien edustajina on pidetty noin 1,5 miljardia vuotta sitten fossiililajistoon ilmestyneitä monisoluisia punaleviä, mutta nämä sienirihmastot ovat olleet olemassa lähes miljardi vuotta aikaisemmin. Yllättäen, monisoluisten eukaryoottien vanhimpia edustajia ovatkin meren pohjassa litotrofeina tai hajottajaeliöinä eläneet sienikasvustot, eivätkä merivedessä fotosynteettisinä autotrofeina eläneet levät.

Magnuksen esittämien sienirihmastojen eloperäisyyttä ei kokousväki asettanut ollenkaan kyseenalaiseksi: rihmastojen monimutkaiset, toisiinsa liittyvät tai haarautuvat rihmat, ja niiden reaktiot kallioperän eri mineraaleihin näyttävät varsin vakuuttavasti elävien eliöiden tuottamilta. Kuitenkin muiden esitysten kohdalla kokousväki keskusteli vilkkaasti vanhojen mikrofossiilien tulkinnan vaikeudesta: millaisten havaintojen ja fossiloituneiden jälkien perusteella voidaan olla varmoja siitä että ne ovat oikeasti elävien eliöiden tuottamia jälkiä tai muodostumia, eli biomarkkereita, eivätkä elottoman luonnon tuottamia artifakteja.

Aiemmin asian oletettiin olevan ihan selvä jo sillä perusteella että fossiloituneet rakenteet näyttävät eloperäilille: jos ne näyttävät solujen, solumattojen tai filamenttien jättämiltä painanteilta, tai niiden tuottamilta tunneleilta kallioperässä tai sedimeteissä, ne ovat elämän tekemiä jälkiä. Kontrollihavainnot ja laboratoriokokeet oat kuitenkin osoittaneet että moninaiset elottomat prosessit tuottavat hyvin elämän kaltaisia rakenteita ja jälkiä. Esimerkiksi mineraalien liukeneminen ja kulkeutuminen veden mukana, tai kiteytyminen uudelleen lasimaisesta basalttista  tai suolaliuoksista tuottaa hyvinkin samanlaisia ympyräisiä, tunnelimaisia, ja monen monen muotoisia rakenteita, ihan sellaisia kuin mitä elämä tuottaa. Pelkkien rakenteiden perusteella ei voi siis päätellä oikeastaan mitään.

Eloperäisyys tulee varmemmaksi jos rakenteista löytyy eloperäistä, siis kevyellä isotoopilla rikastumutta hiitä. Kuitenkin, monissa hapettuneissa ympäristöissä, kuten hematiitissa ja kalsiitissa, kaikki hiili on hapettunut kaasumaiseen muotoon ja poistunut näytteistä jo aikaa sitten. Sitten on niinkin, että jos hiiltä vaikka löytyykin, ja vaikka se onkin isotooppikoostumikseltaan eloperäisen näköistä, sekään ei ole mikään varma biomarkkeri, koska myös geologiset prosessit voivat erotella hiilen isotooppeja toisistaan. Hiili-isotooppien sijaan näytteistä voidaan koettaa analysoida nikkeli-isotooppeja, mutta niidenkin fraktioitumiseen liittynee tuo sama ongelma.

Elämän tunistamiseen eivät sovellu biokemian käyttämät rakennemolekyylit, kuten amonohapot ja lipidit, koska näitä syntyy myös elottomissa prosesseissa. Myös nukleodija syntyy elottomasti – on ainakin joskus syntynyt, maassa, koska ilman niitä elämä ei olisi koskaan käynnistynyt. Niinpä, tutkijakunta onkin jonkun verran ymmällään siitä, millaisia havaintoja voitaisiin pitää varmoina elollisen alkuperän tunnusmerkkeinä. Elämän mahdollisten jälkien tunnistaminen on erityisen ongelmallista, jos niitä tavattaisiin jossakin oudossa ympäristössä, vaikkapa Marsissa.

Yksi varsin varma elämän tunnusmerkki olisi ehkä riittävän suuri kompleksisuus – mutta ei ihan helposti sekään, koska tämäkin kriteeri täyttyy esimerkiksi jo mineraalikiteissä, jotka muistuttavat kukkia tai kasveja. Toisaalta, yksisoluiset eliöt eivät itsekään täytä mitään kovinkaan monimutkaisten rakenteiden kriteeriä, ja jäisivät tämän kriteerin perusteella täysin tunnistamatta. Mutta, jos analytiikan erottelukyky riittäisi, ja jos molekyylien rakenteet olisivat vielä tallessa ja ehjiä, niin solujen sisältä löytyvä solukoneisto edustaisi sellaista kompleksisuutta jota ei elottomassa luonnossa mitenkään esiinny. Molekyylien polymeerit, niiden vuorovaikutukset ja erityisesti, niiden kopioituminen ovat ehdottomasti elämän omia tunnusmerkkejä. Mutta näitä taas ei löydy fossiloituneesta materiaalista.

Voisi ajatella että riittävä määrä elossa olevia eliöitä voidaan tunnistaa niiden tuottamista tuotteista ja prosesseista, kuten hiilen sitomisesta orgaanisiin yhdisteisiin, tai hiilen vapaauttamista ilmakehään. Mutta näitä hapetus- ja pelkistysreaktioita tapahtuu myös elottomassa luonnossa: monimutkaisia hiiliyhdisteitä syntyy voimakkaan säteilyn vaikutuksesta avaruudessa, tai esimerkiksi Titaanin ilmakehässä.

Elämän tunnusmerkki olisi varmaankin sekä lähtöaineiden että tuotteiden esiintyminen rinnakkain, eli sellainen epätasapainotila missä hiili kiertää koko ajan muodosta toiseen. Joka tapauksessa: edesmenneen, kaukaisen, vähäisen tai erilaisen elämän tunnistaninen ei ole helppoa. Tulisiko teille mieleen mitään varmoja tunnusmerkkejä?

6 kommenttia “Elämän merkkejä”

 1. Kosmos sanoo:

  Varmoista merkeistä en tiedä, mutta tulevaisuudessa voitanee kuunnella mikrobien kuiskutteluja.
  https://www.avaruus.fi/uutiset/astrobiologia/aani-voi-paljastaa-muilla-taivaankappaleilla-piileskelevan-elaman.html

  Voisikko seuraavan sukupolven teleskoopeilla havaita kasvillisuutta muiden aurinkokuntien planeetoilta. Olisiko mikrolinssi-ilmiöstä tässä apua.

  1. Kirsi Lehto sanoo:

   Hei,

   tuo elämän kuuntelu paikalla olevilla mikrofoneilla lienee todellakin mahdollista tämän planeettakunnan kappaleilla – mutta ongelma siinä on tietenkin se että mikrobit eivät ”sano” mitään. Ne eivät myöskään liike, eivät ainakaan paljoa. Ja josko vaikka paikalla olisikin jotakin liikkumiskykyistä elämää, niin varmaankin paljon enemmän liikettä syntyy elottomista prosesseista, kuten ilman tai veden virtauksista, jopa myrskyistä. Tässäkin, kuten monessa muussakin asiassa, ongelmana on halutun (tässä: eloperäisin) signaalin erottaminen paljon vahvemmasta taustasta.

   MUTTA tuo kasvillisuuden – eri tiettyjä aallonpituuksia absorboivien pigmenttien havaitseminen on todellakin varsin varma eloperäinen (monimutkaisista orgaanisista molekyyleistä johtuva) ominaisuus. Maan pinnalla niihin ei liity pelkästään tiettyjen aallonpituuksien absorbointi, vaan myös toisten aallonpituuksien (lähi-infrapuna, 720 nm) voimakas heijastaminen.

   1. Jorma Kilpi sanoo:

    Liittyykö tuo Near Infrared (NIR) heijastuminen nimenomaan lehtivihreään, tai biomassaan yleisesti? NIRiä hyödynnetään metsävarojen estimoinnissa satelliittikuvista joten se on merkki maankaltaisesta biomassasta, mikähän olisi punasiirtymä huomioiden vastaava aallonpituus lähitähtien plaaneetoilla maasta katsottuna?

    1. Kirsi Lehto sanoo:

     Jees, tuo NIR – infrapunainen – on se aallonpituus minkä klorofylli heijastaa ulospäin. Siis, se on hyvinkin kaukaa havaittava markkeri tällaisesta Maalle tyypillisetsä kasvillisuudesta, ja on tarpeellinen ja evoluution suosima heijastusspektri siksi että se estää kasveja kuumenemasta. Jotakin vastaavaa emissio-piikkiä vois näkyä myös muilta planeetoilta joilla on pinnallaan paljon jotakin valon aallonpituuksia absorpoivia pigmenttejä.

 2. Pentti S. Varis sanoo:

  Elävässä solussa toimii varmaan tuhansia erilaisia molekyylimoottoreita, suuri joukko kutakin laatua.

  https://www.google.fi/search?q=molecular+motors&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjNt8ne5YjUAhVMVSwKHfhuAzcQ_AUICigB&biw=1152&bih=553

  Monet niistä lienevät kuitenkin varsin herkästi vaurioituvia esim. fossilisoituessaan. Jotain monimutkaisuuden merkkejä ehkä kuitenkin jää jäljelle?

  1. Kirsi Lehto sanoo:

   Valitettavasti molekyylit eivät fossiloidu… DNA säilyy parhaimmillaan ehkä miljoona vuotta, ei sen enempää…Lipidit eli rasvahappoketjut voivat säilyä paljon pidempään, mutta niistä ei enää ilmene minkäänlaisia rakenteita. Hiili – ja muutkin alkuaineet voivat säilyä niillä vanhoilla sijollaan, ja sittne niistä voidaan analysoidan isotooppi-koostumusta, joka voi viitata eloperäisyyteen; mutta ei ihan varman päälle…

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *


Uusi uljas ihminen

1.5.2017 klo 23.10, kirjoittaja
Kategoriat: Astrobiologia

Edellisessä blogissa oli puhetta älykkäistä koneista ja niiden mahdollisuudesta nousta uudeksi valtalajiksi tällä planeetalla, ja mahdollisesti myös muiden planeettojen asuttajina. Jos tuo skenaario kuulostaa toistaiseksi pelkälle tieteiskirjallisuuden fantasialle, niin ajatellaanpas näitä teknologian mahdollisuuksia myös ihmisen kannalta.

Tällä hetkellä jo lähes kaikki mitä teemme ja touhuamme tapahtuu teknologian avulla. Liikumme autoilla ja muilla välineillä jotka sisältävät paljon automaattista tekniikkaa. GPS-laitteet ja satelliitit auttavat meitä paikantamaan itsemme ja suunnistamaan paikasta toiseen, ja niiden avulla voimme seurata kaikkia liikkuvia  kohteita mitä haluamme seurata, ovatpa ne eläimiä, muistisairaita vanhuksia tai ehdonalaisvankeja. Kaikki palvelut, onpa ne pankkipalveluja, logistiikkaa, tilauksia, hakemuksia ja varauksia, hoidetaan verkon kautta. Kaikki älylliset touhumme  – ovatpa ne kirjoitettuja, laskettuja, piirrettyjä tai muuten suunniteltuja tai prosessoituja – teemme tietokoneiden avulla. Muistimme on internetissä google-palvelimella, arkistomme ovat pilvipalvelimella; kaverit kohdataan somessa. Nämä elämän tekniset tehosteet ovat oleellinen osa tavallista arkeamme.

Myös omat metatietomme ovat tarkaan tiedossa moninaisissa tietoverkoissa: google ja facebook tietävät ja muistavat koko verkkokäyttäytymisemme historian, ja terveys- ja kuluttajatietomme, mahdolliset rikosrekisterimme ja yhä useampien ihmisten geenisekvenssitkin tulevat talletetuiksi  erilaisiin tietokantoihin.

Terveydenhoito on mullistunut, ja muuttuu yhä teknisemmäksi. Lääkärit voivat konsultoida potilaansa ja tehdä dignoosia etätyönä. Hoito- ja hoivapalvelut ovat automatisoitumassa; robotit toimivat, ihan hyvin, jopa hoivapotilaiden lohtueläiminä.

Teknillisiä lisukkeita voidaan asentaa myös ihmisen kehoon. Ihon alle asennettavat lääkepumput annostelevat lääkkeitä elimistöön tarpeen mukaan, seuraten veriarvoja reaaliajassa. Sydänten rytmihäiriöitä on jo pitkän aikaa osatttu pitää kurissa elektronisten tahdistimien avulla. Nyt myös parkinsonin tautia sairastavien ihmisten aivotoimintoja voidaan ylläpitää jonkinlaisilla neurostimulaattoreilla, tai ”aivotahdistimilla”. Puuttuvaa värinäköä on korjattu antennin päähän asennetulla valokuitusensorilla joka yhdistetään ihmisen aivoihin; sensorin välittämän signaalin ihmisen tietoisuus oppii pian tulkitsemaan oikeiksi väreiksi. Keinotekoiset verkkokalvot ovat kehitteillä. Kuulokojeilla ja tärykalvoimplantella pystytään korjaamaan kuuroutumista.

Ihon alle voi asentaa myös teknisiä apuvälineitä, mm. radiolähettimiä joiden avulla voi helposti ja henkilökohtaisesti avata ovia tai kirjautua sisään erilaisille laitteille. Ihmisen aivot voidaan yhdistää tietokoneeseen jonka kautta kyseinen henkilö voi lähettää signaaleja – jopa ohjeistaa robotin toimintaa.

Huikeinta on, että meidän mahdollista korjailla myös oikeita biologisia ominaisuuksiamme, näin teknillisiä ja tieteellisiä apukeinoja hyväksi käyttäen. Tässä vaiheessa ihmisen genomia saadaan tosin muokata vain  luonnollisten mutaatioiden seulontaa tekemällä ja hyödyntämällä: Koeputkihedelmöityksen yhteydessä voidaan ihmisen alkioiden genomeita tarkistaa ja seuloa esimerkiksi sen selvittämiseksi, mitkä alkiot kantavat vakavia taudinaiheuttajageenejä. Tällä tavalla voidaan auttaa perillöllisiä tauteja sairastavia vanhempia saamaan lapsia, joille kyseiset tautigeenit eivät ole periytyneet.  Mutta – tietyillä kulttuurialueilla, kaukaisilla itäsillä mailla, samaa teknologiaa käytetään kehittyvän lapsen sukupuolen valitsemiseen. Joillakin muilla kulttuurialuilla, läntisillä mailla, sitä voidaan käyttää joidenkin tiettyjen periytyvien omainaisuuksien  kuten silmien tai hiusten värin valitsemiseen.

Kuitenkin se tärkein ominaisuus mitä ihmiset – tai tutkimusohjelmat – ehkä haluaisivat kehittää tulevissa sukupolvissa olisi älykkyys. Tämäkin määräytyy geneettisesti, ainakin osittain, mutta sen geneettisiä määräytymisperusteita ei toistaiseksi tunneta, eikä niitä siis voida seuloa kehittyvistä alkioista. Kuitenkin, jos erilaisia älykkyyden ja luovuuden lajeja, kuten matemaattista, teknillistä tai taiteellista kyvykkyyttä voitaisiin linkittää tiettyihin geeneihin, niin ehkä niitäkin sitten –  joillakin kulttuurialueilla – alettaisiin valitsemaan kehittyviin alkioihin.

Myös geenien editoiminen tarkoilla DNA:n muokkausmenetelmillä,  erityisesti CRISP menetelmän avulla, on näinä vuosina tulossa yhä tehokkaammaksi. Sitä mukaa kuin eri ominaisuuksia koodaavat geenit tulevat paremmin tunnetuiksi, tulisi myös mahdolliseksi poistaa genomista haitallaisia geenejä, tai lisätä sinne hyödyllisiä tai haluttuja sekvenssejä. Toistaiseksi kaikki tällainen ihmisen genomin keinotekoinen muunteleminen on kielletty kansainvälisen moratorion perusteella. Mutta sitten kun menetelmä on riittävästi testattu muilla lajeilla, kun geneettisiä ominaisuuksia voidaan riittävän luotettavasti ja turvallisesti korjata ja optimoida – niin todennäköisesti, sen soveltaminen myös ihmisen genomin korjailuun tulee hyvin houkuttelevaksi.

Itseään tietoisesti ja suunnitellusti korjailevana ja kehittävänä lajina tulemme olemaan valtavien eettisten ja moraalisten kysymysten ja haasteiden edessä. Tarjolla on sekä uusia lupauksia, mahdollisuuksia, uhkia, riskejä, eturistiriitoja, virheitä … ja pitkän ajan kerrannaisvaikutuksia joita tuskin osaamme edes arvata, saati sitten arvioida…

6 kommenttia “Uusi uljas ihminen”

 1. Lasse Reunanen sanoo:

  Toteat ”tarjolla” olevaa monikossa – meitä kaikkia koskevana asiana…

  Käytäntö kuitenkin edennyt ns. valikoituna tiedostamisena, jossa tutkijatahot itsenäisesti valitsevat mitä ja keille tiedoksi kertovat.

  Nykyisin esim. emme saa yleiseen tietouteen edes keinohedelmöitysten sisältöjä – vain uudet käyttöön otetut käytännöt keksintöinä julkaistaan. Perinnöllisyyteen liittyy paljon tutkimusta, josta valikoidusti ja viiveellä saamme ”arvioida” tuloksia.

  1. Kirsi Lehto sanoo:

   Sepä se. Julkinen tutkimus on julkista – mutta se mikä ei ole julkista — siitähän ei ainakaan suuri yleisö tiedä mitään…

 2. Pentti S. Varis sanoo:

  Immuunipuolustussoluista niihin syötetyn aktivoivan informaation avulla käsiteltynä saadaan rokote, joka tehoaa yhdeksään syöpätyyppiin kymmenestä. Tämäkin on biotekninen innovaatio, joka lienee vasta äskettäin tullut mahdolliseksi.

  https://www.google.fi/#q=israel+cancer+vaccine&spf=564
  http://jewishstandard.timesofisrael.com/watch-israeli-company-on-verge-o

  1. Kirsi Lehto sanoo:

   Tulevaisuuden ennustelu on aina pelkkäää spekulaatiota – mutta sinänsä silti tarpeellista jotta itsekukin voi hiukan miettiä sitä mihin suuntaan ollaan menossa. Ja puheita tärkeämpää on tietysti tulevaisuuden tekeminen, ja siihen vaikuttaminen, johon myös Bill Gates vaikuttaa voimakkaasti, ja yleensä kait hyvään suuntaan?

 3. Pentti S. Varis sanoo:

  Otaksuttavasti solun molekyyleillä on kullakin tyypillinen olosuhteista riippuva värähtelytaajuus, joka muodostaa solusta genomiin, genomista soluun ja genominsisäisesti DNA:n rakenteiden välillä toimivan informaatioverkoston

  https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4807408/

  If the hypothesis can be proved, new knowledge of the function of living cells could be gained and many completely new possibilities of action within cells would arise, which could be important in medicine and, more generally, in the many branches of biological science. A similar extracellular physical signalling system can be discussed with numerous therapeutic options.

  Genomin sisällä voisi olla myös toinen, huomattavasti suuremman frekvenssin omaava värähtelyverkko, joka muodostaisi kommunikaatiota välittäviä yhteyssiltoja geenien ja muiden DNA:n rakenteiden välille. Osia tästä verkostosta on jo saatettu löytää

  http://www.huffingtonpost.com/stuart-hameroff/is-your-brain-really-a-co_b_7756700.html

  Mikrotubulusten korkeataajuisen värähtelyn keksijiin kuuluva Stuart Hameroff olettaa värähtelyjen olevan merkki solun tietokonemaisesta toiminnasta. Värähtelevien rakenteiden voisi olettaa olevan myös ”tietokoneohjattuja” hyvin korkeataajuisia mikrokymaattisia struktuureja (kymatiikka ks. alla)

  https://www.google.fi/#q=cymatics&spf=1494534308838

  katso myös kuvahaku

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *