Tähtitieteellinen yhdistys Ursa

Nimitysvaliokunta

Nimitysvaliokunta on Ursan hallituksen toimielin, jonka tehtävänä on valmistella yhdistyksen syyskokoukselle ja tarvittaessa muillekin kokouksille etukäteen julkistettava ehdotus hallitukseen valittaviksi jäseniksi ja varajäseniksi sekä etsiä aktiivisesti henkilöitä, joilla on hallituksen jäsenyyteen tarvittava pätevyys.

Hallitus nimittää nimitysvaliokunnan vuosittain, ja se koostuu vähintään kolmesta jäsenestä.