Tähtitieteellinen yhdistys Ursa

Valiokunnan esitys syyskokoukselle 2011

Ursan hallitus asetti 9.5.2011 yhdistyksen sääntöjen mukaisesti nimitysvaliokunnan valmistelemaan yhdistyksen syyskokoukselle ehdotuksen hallitukseen valittaviksi jäseniksi ja varajäseniksi. Valiokunta on käynyt keskusteluja sähköpostitse ja pitänyt yhden kokouksen. Yhdistyksen toimitusjohtaja on kertonut valiokunnalle näkemyksiään yhdistyksen lähivuosien haasteista, ja valiokunta on keskustellut ehdokkailta vaadittavasta kokemuksesta ja osaamisesta.

Valiokunta on systemaattisesti kartoittanut henkilöitä, joilla on hallituksen jäsenyyteen tarvittava pätevyys sekä arvioinut yhdistyksen jäsenten tekemät ehdotukset. Valiokunnan tavoitteena on ollut tehokas hallitus, jolla on yhdistykselle sopiva, osaamiseltaan ja kokemukseltaan monipuolinen kokoonpano, ajatellen Ursan toiminnan monia sektoreita. Strategisen työn merkitystä on painotettu yleisen taloustilanteen ja julkaisualan tulevaisuudennäkymien takia.

Kartoituksen, ehdokkaiden arvioinnin ja haastattelujen perusteella valiokunta ehdottaa, että hallitukseen
valittaisiin seuraavat henkilöt.

Ehdotus hallituksen puheenjohtajaksi vuosiksi 2012—2014

  • dosentti Hannu Karttunen, Tuorlan observatorio

Ehdotus hallituksen varsinaisiksi jäseniksi vuosiksi 2012—2014

  • johtaja Marjut Andler, CSC - Tieteen tietotekniikan keskus Oy
  • tulosalueen johtaja Juhani Damski, Ilmatieteen laitos

Ehdotus varajäseniksi vuodeksi 2012

  • Paula Kyyrö
  • Jarmo Kempas
  • Jorma Ryske

Nimitysvaliokunta on keskustellut ehdokkaiden kanssa, ja he ovat antaneet tehtäviin suostumuksensa.

Esittelyt

Hannu Karttunen työskentelee Turun yliopiston Tuorlan observatoriossa. Tähtitieteilijän työnsä ohella Karttunen on ansioitunut tietokirjailija ja suomentaja tähtitieteen ja muiden luonnontieteiden aloilla. Hän on saanut mm. Tieto-Finlandia-palkinnon ja Tiedonjulkistamisen Valtionpalkinnon. Hannu Karttusella on pitkä kokemus Ursasta, hän on toiminut puheenjohtajana aiemmin ja on Ursan kunniajäsen.

Marjut Andler on tuotantotalouden diplomi-insinööri. Hänellä on lähes 30 vuoden kokemus päällikkö- ja johtotason tehtävistä kansainvälisessä yritysmaailmassa, erityisesti tietotekniikan (Tieto Oy) ja ympäristönmittauksen (Vaisala Oy) aloilta, niin toimittajan kuin asiakkaiden näkökulmasta. Hän on opiskellut työtehtävien ohella myös aikuiskasvatusta Helsingin yliopistolla, sillä Andlerin uran aikana koulutus on useampaan otteeseen kuulunut hänen vastuualueisiinsa. Nykyisin hän toimii johtajana CSC - Tieteen tietotekniikan keskus Oy:ssä, vastuualueenaan liiketoiminnan kehittäminen. "Perheeseeni kuuluu diplomi-insinööriaviomies sekä aikuiset pojat. Harrastuksiin kuuluu mm. purjehtiminen ja kansainvälinen talonrakentaminen. Purjehdusharrastus innoitti aikanaan myös tähtitieteellisen merenkulun tutkinnon suorittamiseen."

Juhani Damski toimii Ilmatieteen laitoksella "Sää ja turvallisuus"-tulosalueen johtajana. Damskin johtama tulosalue vastaa Ilmatieteen laitoksen sääpalvelutoiminnan lisäksi mm. säähän liittyvästä valmiustoiminnasta, havaintotoiminnasta, Ilmatieteen laitoksen ICT- toiminnasta sekä kaupallisista palveluista. Damski on toiminut erilaisissa asiantuntija- ja johtotehtävissä IL:lla yli 20 vuoden ajan. Väitöskirjassaan Damski käsitteli otsonikadon ja ilmastonmuutoksen vuorovaikuksia. Hän on myös opettanut Helsingin yliopistolla ilmakehän ilmöistä. Damskissa yhdistyy kokemus liiketoiminnan johtamisesta ja tieteellisestä tutkimustyöstä.

Varajäsenet

Paula Kyyrö on luonnontieteiden kandidaatti ja tähtitieteen pääaineopiskelija Helsingin yliopistossa. Hän on toiminut Ursan tähtikerhojen ohjaajana, tähtileirien päävastuullisena sekä planetaarion ja tähtitornin näyttäjänä. Hän on myös popularisoinut tähtitietedettä pitämällä yleisöluentoja sekä vetämällä helsinkiläisillä kouluilla avaruusaiheisia iltapäiväkerhoja.

Jarmo Kempas toimii Finnair Flight Academy Oy:n lentokonetekniikkaa opettavan yksikön koulutuspäällikkönä. Hänen erikoisvastuualueena on toimia ilmailuviranomaisen suuntaan vastuullisena lentokoneteknisen koulutuksen järjestäjänä, olla erikoisasiantuntija- ja opettajaryhmän esimiehenä sekä opettaa lentokonetekniikkaa. Hänellä on peruskoulutukseltaan sähköteknikko. Teknikon tutkintoa hän on täydentänyt ammattiteknisten opintojen lisäksi erikoisupseeritutkinnolla sekä kasvatustieteen aineopinnoilla ja matemaattisluonnontieteellisten aineiden opettajille tarkoitetuilla erikoiskursseilla (mm. fysiikan, kemian ja matematiikan didaktiikkaa sekä tähtitieteen opintoja Helsingin yliopistossa). Tähtitieteellisistä yhdistyksistä Kempas on jäsenenä Keski-Uudenmaan Altair Ry:ssä ja Etelä-Suomen Kosmologisessa Seurassa. Ursan jäsenenä Kempas on ollut noin viisitoista vuotta. Aktiiviharrastus on
vaihdellut visuaalihavaitsemisen ja filmikuvauksen kautta yhdistystoimintaan sekä osallistumiseen kahden tähtitornihankkeen läpiviemiseen. Kempas on mukana myös Tähdet ja Avaruus -lehden Avaruus.fi keskusteluryhmän aktiivisena keskustelijana ja moderaattorina. Hän on toiminut Ursan hallituksen varajäsenenä 2011.

Jorma Ryske toimii Finnair Technical Service Oy:ssä tietohallintopäällikkönä. Koulutukseltaan hän on tietoliikenneinsinööri. Ryske kuuluu Ursan Artjärven observatorion naapurina sijaitsevan Artjärven Viestitekninen Yhdistys ry:n johtokuntaan sekä Etelä-Suomen Kosmologiseen Seuraan. Ursan jäsen hän on ollut vuodesta 1973. Hänet on palkittu Ursan tähtiharrastuspalkinnolla vuonna 1981 aiheesta harrastajan radioteleskooppi. Ryske on aktiiviharrastaja, joka on perehtynyt erityisesti planeettojen ja komeettojen havaitsemiseen ja kuvaamiseen. Hän on toiminut Ursan hallituksen varajäsenenä 2011.

Helsingissä 10.10.2011
Ursan hallituksen nimitysvaliokunta
Juha Haataja (pj), Tapio Markkanen, Mikko Suominen

 


 

Jäseniltä saapuneet ehdotukset syyskokoukselle

 

Ehdotukset hallituksen varsinaiseksi jäseneksi 2012–2014 tai toissijaisesti varajäseneksi 2012

  • Jorma Ryske (ehdottavat: Kai Forssen, Ari Jokinen, Jorma Koski)
  • Jarmo Kempas (ehdottavat: Kai Forssen, Ari Jokinen, Jorma Koski)

Esittelyt

Jorma Ryske (s. 1960) toimii Finnair Technical Service Oy:ssä tietohallintopäällikkönä. Koulutukseltaan hän on tietoliikenneinsinööri. Ryske kuuluu Ursan Artjärven observatorion naapurina sijaitsevan Artjärven Viestitekninen Yhdistys ry:n johtokuntaan sekä Etelä-Suomen Kosmologiseen Seuraan. Ursan jäsen hän on ollut vuodesta 1973. Hänet on palkittu Ursan tähtiharrastuspalkinnolla vuonna 1981 aiheesta harrastajan radioteleskooppi. Ryske on aktiiviharrastaja, joka on perehtynyt erityisesti planeettojen ja komeettojen havaitsemiseen ja kuvaamiseen.

Jarmo Kempas (s. 1960) toimii Finnair Flight Academy Oy:n lentokonetekniikkaa opettavan yksikön koulutuspäällikkönä. Hänen erikoisvastuualueena on toimia ilmailuviranomaisen suuntaan vastuullisena lentokoneteknisen koulutuksen järjestäjänä, olla erikoisasiantuntija- ja opettajaryhmän esimiehenä sekä opettaa lentokonetekniikkaa. Hänellä on peruskoulutukseltaan sähköteknikko. Teknikon tutkintoa hän on täydentänyt ammattiteknisten opintojen lisäksi erikoisupseeritutkinnolla sekä kasvatustieteen aineopinnoilla ja matemaattisluonnontieteellisten aineiden opettajille tarkoitetuilla erikoiskursseilla (mm. fysiikan, kemian ja matematiikan didaktiikkaa sekä tähtitieteen opintoja Helsingin yliopistossa).

Tähtitieteellisistä yhdistyksistä Kempas on jäsenenä Keski-Uudenmaan Altair Ry:ssä ja vastannut yhdistyksen varapuheenjohtajana ollessaan LOMO AZT-27 Cassegrain teleskoopin hankinnasta Helsingin Yliopiston Tähtitieteen laitokselta yhdessä Artjärven Viestiteknisen yhdistyksen kanssa. Hän on jäsenenä myös Etelä-Suomen Kosmologisessa Seurassa. Ursan jäsenenä Kempas on ollut noin viisitoista vuotta. Aktiiviharrastus on vaihdellut visuaalihavaitsemisen ja filmikuvauksen kautta yhdistystoimintaan sekä osallistumiseen kahden tähtitornihankkeen läpiviemiseen. Kempas on mukana myös Tähdet ja Avaruus -lehden Avaruus.fi keskusteluryhmän aktiivisena keskustelijana ja moderaattorina.

Muiden yhdistyksien jäsenyyksiä ja niiden hallituspaikkoja Kempaksella on ollut myös urheilusukelluksen ja kenneltoiminnan alueella.