Tähtitieteellinen yhdistys Ursa

Valiokunnan esitys syyskokoukselle 2009

Ursan hallitus asetti 6.5.2009 yhdistyksen sääntöjen mukaisesti nimitysvaliokunnan valmistelemaan yhdistyksen syyskokoukselle ehdotuksen hallitukseen valittaviksi jäseniksi ja varajäseniksi. Valiokunta on käynyt keskusteluja sähköpostitse ja pitänyt yhden kokouksen. Yhdistyksen toimitusjohtaja on kertonut valiokunnalle näkemyksiään yhdistyksen lähivuosien haasteista, ja valiokunta on keskustellut ehdokkailta vaadittavasta kokemuksesta ja osaamisesta.

Valiokunta on systemaattisesti kartoittanut henkilöitä, joilla on hallituksen jäsenyyteen tarvittava pätevyys sekä arvioinut yhdistyksen jäsenten tekemät ehdotukset. Valiokunnan tavoitteena on ollut tehokas hallitus, jolla on yhdistykselle sopiva, osaamiseltaan ja kokemukseltaan monipuolinen kokoonpano. Kartoituksen, ehdokkaiden arvioinnin ja haastattelujen perusteella valiokunta ehdottaa, että hallitukseen valittaisiin seuraavat henkilöt.

Ehdotus hallituksen varsinaisiksi jäseniksi vuosiksi 2010–2012

  • opetusneuvos emerita Mirja Arajärvi
  • erikoissuunnittelija Matti Lehtonen, Geologian tutkimuskeskus
  • tutkija Rami Rekola, Turun yliopisto

Ehdotus varajäseneksi vuodeksi 2010

  • luokanopettaja Matti Salo, Järvenpään kaupunki

Nimitysvaliokunta on keskustellut ehdokkaiden kanssa, ja he ovat antaneet tehtäviin suostumuksensa.

Esittelyt

FL Mirja Arajärvellä on pitkä kokemus opetus-, tutkimus- ja avaruushallinnon tehtävistä. Hän muun muassa johti kansallista valmistelua ja kansainvälisiä neuvotteluja Suomen liittymisestä Euroopan eteläiseen observatorioon (ESO) vuosina 1998—2004. Arajärvi toimi opetusministeriössä asiantuntijavirkamiehenä vuosina 1975—2009, viimeksi opetusneuvoksena. Hänen tehtävänsä ovat liittyneet erityisesti luonnontieteelliseen koulutukseen ja tutkimukseen, tutkijankoulutuksen kehittämiseen ja EU:n tutkimuspolitiikkaan. Vuosina 1996—2002 hän hoiti opetusministeriön matematiikan ja luonnontieteiden kehittämisohjelmaa (LUMA). Lisäksi Arajärvi on toiminut Suomen Akatemian luonnontieteellisen toimikunnan sihteerinä.

Geologi Matti Lehtonen toimii erikoissuunnittelijana Geologian tutkimuskeskuksessa nykyisenä vastuualueenaan keskuksen it-asioiden kehittäminen. Koulutukseltaan hän on diplomi-insinööri. Lehtonen on Tähtitieteellinen seura Kvadrantti ry:n puheenjohtaja ja on toiminut aikaisemmin Ursan hallituksen jäsenenä. Ursan jäsen hän on ollut vuodesta 1973. Viime vuosina Lehtonen on ollut mukana rakentamassa Ursan Artjärven observatoriota.

FT Rami Rekola on tähtitieteen tutkija Turun yliopiston Tuorlan observatoriolla. Hänen päätutkimusalansa on paikallinen galaksiavaruus. Lisäksi hän on tutkinut astrobiologiaa ja asteroideja. Rekolalla on pitkä kokemus yhteispohjoismaisen NOT-teleskoopin käytöstä ja Euroopan eteläisen observatorion teleskoopeista Chilessä. Rekola on toiminut Suomen tähtitieteilijäseuran varapuheenjohtajana ja Tuorlan tähtitieteellisen seuran sihteerinä. Hän on Royal Astronomical Societyn ja The Planetary Societyn jäsen. Turun Ursan jäsen Rekola on ollut vuodesta 1991, ja hän on toiminut muun muassa yhdistyksen tilintarkastajana. Rekolalla on runsaasti kokemusta tähtitieteen popularisoinnista. Hän on pitänyt kymmeniä yleisöesitelmiä ja organisoinut Tuorlan observatorion esittelytoimintaa sekä osallistunut Tuorlan planetaarion rakentamiseen. Lisäksi Rekola on muun muassa opastanut lukiolaisia NOT-teleskoopin käyttöön ja osallistunut Suomen ensimmäisten Tähtitiedeolympialaisten järjestämiseen syksyllä 2008.

Matti Salo toimii Järvenpäässä luokanopettajana. Hän on Keski-Uudenmaan Altair ry:n perustajajäsen ja pitkäaikainen puheenjohtaja. Lisäksi hän toimii kerhonohjaajana Järvenpään koulujen tähtikerho Novassa. Salo on toiminut pitkään Ursan kerho- ja yhdistystoimintajaoston vetäjänä (1991—2001), nykyisin hän on jaoston apuvetäjä. Vuosina 2001—2008 Salo toimi kuu- planeetat- ja komeetat -jaoston vetäjänä. Koulutukseltaan Salo on laskentatoimen merkonomi ja hän on toiminut opetustehtävissä perus- ja ammatillisen opetuksen parissa viimeiset 15 vuotta. Salolla on laaja suomalaisen tähtiharrastuskentän ja koulumaailman tuntemus sekä kontaktit eri paikallisyhdistyksiin ja harrastajiin kautta Suomen.

Helsingissä 5.10.2009

Ursan hallituksen nimitysvaliokunta
Ville Hinkkanen (pj), Tapio Markkanen, Mikko Suominen