Tähtitieteellinen yhdistys Ursa

Valiokunnan esitys syyskokoukselle 2010

Ursan hallitus asetti 11.5.2010 yhdistyksen sääntöjen mukaisesti nimitysvaliokunnan valmistelemaan yhdistyksen syyskokoukselle ehdotuksen hallitukseen valittaviksi jäseniksi ja varajäseniksi. Valiokunta on käynyt keskusteluja sähköpostitse ja pitänyt yhden kokouksen. Yhdistyksen toimitusjohtaja on kertonut valiokunnalle näkemyksiään yhdistyksen lähivuosien haasteista, ja valiokunta on keskustellut ehdokkailta vaadittavasta kokemuksesta ja osaamisesta.

Valiokunta on systemaattisesti kartoittanut henkilöitä, joilla on hallituksen jäsenyyteen tarvittava pätevyys sekä arvioinut yhdistyksen jäsenten tekemät ehdotukset. Valiokunnan tavoitteena on ollut tehokas hallitus, jolla on yhdistykselle sopiva, osaamiseltaan ja kokemukseltaan monipuolinen kokoonpano. Kartoituksen, ehdokkaiden arvioinnin ja haastattelujen perusteella valiokunta ehdottaa, että hallitukseen valittaisiin seuraavat henkilöt.

Ehdotus hallituksen varsinaisiksi jäseniksi vuosiksi 2011—2013

  • toimitusjohtaja Saara Hassinen, Salwe Oy
  • DI Martti Merilinna
  • tiedetoimittaja Mikko Suominen

Ehdotus varajäseniksi vuodeksi 2011

  • tietotekniikka-asiantuntija Veikko Mäkelä, Helsingin yliopisto
  • luokanopettaja Matti Salo, Järvenpään kaupunki

Nimitysvaliokunta on keskustellut ehdokkaiden kanssa, ja he ovat antaneet tehtäviin suostumuksensa.

Esittelyt

Toimitusjohtaja Saara Hassinen on kemiantekniikan diplomi-insinööri Kirkkonummelta. Hassisella on pitkä ja monipuolinen kokemus tutkimuksen ja yritystoiminnan yhteistyöstä, sen rahoituksesta sekä tieteen popularisoinnista. Hän on toiminut lähes koko 17-vuotisen työuransa ajan teollisuuden järjestöissä: Suomen Bioteollisuus ry:n toimitusjohtajana, Kemianteollisuus ry:n osastopäällikkönä ja Kasvinsuojeluteollisuus ry:ssä. Vuonna 2009 hänet nimitettiin SalWe Oy:n toimitusjohtajaksi. Yhtiö koordinoi terveyden ja hyvinvoinnin alan tutkimusyhteistyötä ja -rahoitusta (SHOK, strategisen huippuosaamisen keskittymä). Luonnontieteellinen nuorisotoiminta on hänelle tuttua perheen harrastusten kautta: "Perheeseeni kuuluu diplomi-insinööriaviomies sekä kolme kouluikäistä lasta. Meille luonnontieteet ovat aina olleet tärkeällä sijalla. Lasten kysymyksiin on vastattu ja luonnonilmiöistä on keskusteltu."

DI, M.Sc. Martti Merilinna on tehnyt pitkän uran Tekniikan Maailma-lehden palveluksessa, ensin toimituspäällikkönä ja vuosina 1999—2008 päätoimittajana. Merilinna kehitti voimakkaasti lehden testaustoimintaa ja -menetelmiä. Hänen käsialaansa on muun muassa lehden edelleen käytössä oleva arvostelujärjestelmä, johon perustuvat kuuluisat TM-tähdet. Merilinna siirtyi TM:n päätoimittajan tehtävästä eläkkeelle vuoden 2009 alusta, mutta hän jatkaa aktiivisesti journalistin uraansa vapaana toimittajana. Merilinna on ollut koko ikänsä aktiivisesti kiinnostunut tähtitieteestä ja avaruustekniikasta. Toimiessaan päätoimittajana hän vastasi niitä koskevien artikkelien editoimisesta ja kirjoitti itse lähes kaikki alaa koskevat kirja-arviot. Merilinna on toiminut Auto- ja liikennetoimittajat ry:n ja Test World Oy:n hallitusten puheenjohtajana. Nykyään hän on Autoliiton hallituksen puheenjohtaja sekä Liikenneturvan ja Test World Oy:n hallituksen jäsen. Merilinnalle myönnettiin valtion journalistipalkinto vuonna 2009.

Mikko Suominen on avaruustekniikkaan erikoistunut vapaa tiedetoimittaja. Hän on toiminut harrastusaktiivina eri tähtiyhdistyksissä vuodesta 1994 lähtien, ensin Vaasassa ja myöhemmin Tampereella sekä Ursassa jaostovetäjänä ja -apuvetäjänä vuodesta 1998 alkaen. Suurimpina mielenkiinnon kohteina hänellä on satelliittien havainnointi, tähtitieteelliset tietokoneohjelmat sekä opetus- ja kerhotoiminta. Suominen on osallistunut useisiin ESAn opiskelijaprojekteihin sekä International Space Universityn kurssille vuonna 2003. Hän on toiminut Ursan hallituksen jäsenenä vuosina 2008—2010.

LuK Veikko Mäkelä toimii tietotekniikkatiedottajana sekä viestintä ja valokuvaus -ryhmän vetäjänä Helsingin yliopiston tietotekniikkapalveluissa. Työnsä ohessa hän opiskelee tähtitiedettä. Mäkelällä on pitkä kokemus Ursan toiminnasta ja laajat yhteydet harrastuskentän toimijoihin. Hän toimii Ursan Kuu, planeetat ja komeetat -jaoston vetäjänä, Tähdet ja avaruus -lehden vakituisena avustajana sekä Tähdet-vuosikirjan toimittajana. Hän pitää myös tähtitaivaskursseja. Ursan hallituksessa Mäkelä on ollut varsinaisena ja varajäsenenä useita kausia 1980-luvulta lähtien.

Matti Salo toimii Järvenpäässä luokanopettajana. Hän on Keski-Uudenmaan Altair ry:n perustajajäsen ja pitkäaikainen puheenjohtaja. Lisäksi hän toimii kerhonohjaajana Järvenpään koulujen tähtikerho Novassa. Salo on toiminut pitkään Ursan kerho- ja yhdistystoimintajaoston vetäjänä (1991—2001), nykyisin hän on jaoston apuvetäjä. Vuosina 2001—2008 Salo toimi kuu-, planeetat- ja komeetat -jaoston vetäjänä. Koulutukseltaan Salo on laskentatoimen merkonomi ja hän on toiminut opetustehtävissä perus- ja ammatillisen opetuksen parissa viimeiset 15 vuotta. Salolla on laaja suomalaisen tähtiharrastuskentän ja koulumaailman tuntemus sekä kontaktit eri paikallisyhdistyksiin ja harrastajiin kautta Suomen. Salo on ollut hallituksen varajäsen vuodesta 2010.

Helsingissä 4.10.2010

Ursan hallituksen nimitysvaliokunta
Ville Hinkkanen (pj), Juha Haataja, Tapio Markkanen


 

Jäseniltä saapuneet ehdotukset syyskokoukselle

Ehdotukset hallituksen varsinaiseksi jäseneksi 2011–2013 tai toissijaisesti varajäseneksi 2011

  • Jorma Ryske (ehdottavat: Kai Forssen, Ari Jokinen, Jorma Koski)
  • Jarmo Kempas (ehdottavat: Kai Forssen, Ari Jokinen, Jorma Koski)

Esittelyt

Jorma Ryske (s. 1960) toimii Finnair Technical Service Oy:ssä tietohallintopäällikkönä. Koulutukseltaan hän on tietoliikenneinsinööri. Ryske kuuluu Ursan Artjärven observatorion naapurina sijaitsevan Artjärven Viestitekninen Yhdistys ry:n johtokuntaan sekä Etelä-Suomen Kosmologiseen Seuraan. Ursan jäsen hän on ollut vuodesta 1973. Hänet on palkittu Ursan tähtiharrastuspalkinnolla vuonna 1981 aiheesta harrastajan radioteleskooppi. Ryske on aktiiviharrastaja, joka on perehtynyt erityisesti planeettojen ja komeettojen havaitsemiseen ja kuvaamiseen.

Jarmo Kempas (s. 1960) toimii Finnair Flight Academy Oy:n lentokonetekniikkaa opettavan yksikön koulutuspäällikkönä. Hänen erikoisvastuualueena on toimia ilmailuviranomaisen suuntaan vastuullisena lentokoneteknisen koulutuksen järjestäjänä, olla erikoisasiantuntija- ja opettajaryhmän esimiehenä sekä opettaa lentokonetekniikkaa. Hänellä on peruskoulutukseltaan sähköteknikko. Teknikon tutkintoa hän on täydentänyt ammattiteknisten opintojen lisäksi erikoisupseeritutkinnolla sekä kasvatustieteen aineopinnoilla ja matemaattisluonnontieteellisten aineiden opettajille tarkoitetuilla erikoiskursseilla (mm. fysiikan, kemian ja matematiikan didaktiikkaa sekä tähtitieteen opintoja Helsingin yliopistossa).

Tähtitieteellisistä yhdistyksistä Kempas on jäsenenä Keski-Uudenmaan Altair Ry:ssä ja vastannut yhdistyksen varapuheenjohtajana ollessaan LOMO AZT-27 Cassegrain teleskoopin hankinnasta Helsingin Yliopiston Tähtitieteen laitokselta yhdessä Artjärven Viestiteknisen yhdistyksen kanssa. Hän on jäsenenä myös Etelä-Suomen Kosmologisessa Seurassa. Ursan jäsenenä Kempas on ollut noin viisitoista vuotta. Aktiiviharrastus on vaihdellut visuaalihavaitsemisen ja filmikuvauksen kautta yhdistystoimintaan sekä osallistumiseen kahden tähtitornihankkeen läpiviemiseen. Kempas on mukana myös Tähdet ja Avaruus -lehden Avaruus.fi keskusteluryhmän aktiivisena keskustelijana ja moderaattorina.

Muiden yhdistyksien jäsenyyksiä ja niiden hallituspaikkoja Kempaksella on ollut myös urheilusukelluksen ja kenneltoiminnan alueella.