Tähtitieteellinen yhdistys Ursa

Ursan nimitysvaliokunnan työjärjestys

Tehtävät

Nimitysvaliokunnan tehtävänä on

  • valmistella yhdistyksen syyskokoukselle ja tarvittaessa muillekin kokouksille etukäteen julkistettava ehdotus hallitukseen valittaviksi jäseniksi ja varajäseniksi,
  • etsiä aktiivisesti henkilöitä, joilla on hallituksen jäsenyyteen tarvittava pätevyys, sekä
  • seurata hyvään hallintotapaan ja hallituksen jäsenten valintamenettelyyn liittyvää kehitystä.

Jäsenet

Valiokuntaan kuuluu vähintään kolme ja enintään neljä hallituksen nimittämää jäsentä. Jäsenet valitaan vuosittain hallituksen järjestäytymiskokouksessa nimitysvaliokunnan ehdotuksen pohjalta. Toimitusjohtaja tai muu yhdistyksen johtoon kuuluva henkilö ei voi olla valiokunnan jäsen.

Yksi jäsenistä toimii valiokunnan puheenjohtajana. Puheenjohtajan nimittää hallitus valiokunnan esityksestä.

Kokoukset ja raportointi

Valiokunnan kokoukset kutsuu koolle valiokunnan puheenjohtaja kuultuaan valiokunnan jäseniä.

Kokousten esityslistan valmistelee valiokunnan puheenjohtaja yhdessä yhdistyksen toimitusjohtajan kanssa. Esityslista, muut mahdolliset kokousasiakirjat sekä tiedot kokouksessa käsiteltävistä asioista on toimitettava valiokunnan jäsenille riittävän ajoissa ennen kokousta.

Valiokunta raportoi toiminnastaan säännöllisesti hallitukselle.

Toiminta

Valiokunnan on vuosittain arvioitava hallituksen kokoonpanoa muun muassa seuraavien arviointiperusteiden avulla:

  • kriittisyys, itsenäisyys ja riippumattomuus
  • tiedot ja taidot, erityisosaaminen
  • työkokemus ja ikä
  • ajankäyttö
  • jäsenen edustamat sidosryhmät.

Hallitus vahvistaa käytettävät arviointiperusteet, jotka valiokunnan on säännöllisesti esitettävä hallituksen tarkistettavaksi.

Valiokunnan on arvioitava myös yhdistyksen jäsenten tekemät ehdotukset hallituksen jäseniksi. Hallituksen valintamenettelystä on tiedotettava avoimesti riittävän ajoissa ennen syyskokousta, ja jäsenille on tarjottava mahdollisuus tehdä ehdotuksia valittaviksi hallituksen jäseniksi.


Hyväksytty Ursan hallituksen kokouksessa 12.10.2004.