Tähtitieteellinen yhdistys Ursa

Valiokunnan esitys syyskokoukselle 2020

Tähtitieteellinen yhdistys Ursa ry:n hallitus on asettanut yhdistyksen sääntöjen 6 §:n 5 momentin mukaisesti nimitysvaliokunnan valmistelemaan hallituksen valintaa syyskokouksessa 17.11.2020. Kokouksessa valitaan hallituksen puheenjohtaja ja kaksi muuta varsinaista jäsentä kaudelle 2021–2023 ja 1–3 varajäsentä vuodelle 2021.

Valiokunta on kartoittanut henkilöitä, joilla on hallituksen jäsenyyteen tarvittava pätevyys ja arvioinut myös yhdistyksen jäsenten tekemät ehdotukset. Yhdistyksen toimitusjohtaja on kertonut valiokunnalle näkemyksiään yhdistyksen lähivuosien haasteista. Valiokunnan käytettävissä on ollut hallituksen työskentelystä laadittu itsearviointi vuodelta 2019. Valiokunta on arvioinut ehdokkaita työjärjestyksessään vahvistetuilla perusteilla, joihin kuuluvat henkilön tiedot, taidot ja erityisosaaminen, kriittisyys, itsenäisyys ja riippumattomuus, työkokemus ja ikä, ajankäyttömahdollisuudet sekä jäsenen edustamat sidosryhmät.

Ursan toiminta jakautuu monelle sektorille, jotka kytkeytyvät toisiinsa. Ursan toimintaympäristö muuttuu parhaillaan voimakkaasti. On tärkeää, että yhdistyksen strategiaa ohjaava hallitus kykenee näkemään muutosten vaatimat tarpeet, tekemään vaadittavat päätökset ja tukemaan Ursan kaikkia toimijoita.
Kartoituksen ja ehdokkaiden arvioinnin perusteella valiokunta ehdottaa, että hallitukseen valittaisiin seuraavat henkilöt.

Ehdotus hallituksen puheenjohtajaksi vuosiksi 2021–2023

  • Markku Poutanen, professori, Paikkatietokeskus / Maanmittauslaitos

Ehdotus hallituksen varsinaisiksi jäseniksi vuosiksi 2021–2023, tai toissijaisesti varajäseniksi vuodeksi 2021 (aakkosjärjestyksessä)

  • Harri Haukka, insinööri, kehityspäällikkö, Avaruus- ja havaintoteknologiat / Ilmatieteen laitos
  • Mika Tulimaa, TkL (rakennusmateriaalitekniikka), laatu- ja kehitysjohtaja, Rudus Oy

Ehdotus varajäseniksi vuodeksi 2021

  • Jyri Näränen, FT (tähtitiede), tutkimuspäällikkö, Paikkatietokeskus / Maanmittauslaitos
  • Mika Aarnio, FM (fysiikka)
  • Paula Wirtanen, yo

Nimitysvaliokunta on keskustellut ehdokkaiden kanssa, ja he ovat antaneet tehtäviin suostumuksensa.

Nimitysvaliokunta toteaa aikovansa esittää kokouksessa, että varajäseniä valitaan kolme ja että heidät valitaan tehtäväänsä edellä luetellussa järjestyksessä (ensimmäiseksi varajäseneksi Näränen, toiseksi Aarnio ja kolmanneksi Wirtanen).

Esittelyt

Markku Poutanen (synt. 1955) on Maanmittauslaitoksen Paikkatietokeskuksen tutkimusprofessori ja Kansainvälisen geodeettisen yhdistyksen (IAG) pääsihteeri. Vuosina 2001–2019 hän oli Paikkatietokeskuksen (ent. Geodeettinen laitos) geodesian ja geodynamiikan osaston johtaja. Hän on ollut Euroopan koordinaattijärjestelmien IAG:n alajaoston EUREFin puheenjohtaja, Euroopan Geotieteiden Unionin (EGU) geodesian jaoston puheenjohtaja ja kansallinen edustaja mm. IAG:ssä. Ursan puheenjohtaja hän on ollut vuosina 2003–2005 ja 2018–2020 ja hallituksen jäsen 1984–1986 ja 1993–1995. Hän on Suomalaisen Tiedeakatemian jäsen. Asteroidi 3760 Poutanen on nimetty hänen mukaansa.

Poutanen on ollut Ursan jäsen 1970-luvun alkupuolelta lähtien. Hän on ollut kirjoittamassa tai toimittamassa useita Ursan julkaisemia kirjoja, mm. Tähtitieteen perusteet, Maan muoto, Planeetat ja viimeisimpänä Satelliittipaikannus. Poutanen opiskeli Helsingin yliopistossa pääaineenaan tähtitiede ja hän on dosentti sekä Helsingin yliopistossa että Aalto-yliopistossa luennoiden satelliittipaikannuksen ja avaruusgeodesian kursseja. Poutanen on pitänyt Kuukauden tähtitaivas -katsausta radiossa 1980-luvun alkupuolelta lähtien vuoteen 2018, jonka jälkeen Tähtitaivas-katsaukset ovat jatkuneet Ursan podcastina. Tähtitieteen ja tähtitaivaan ilmiöiden havaitsemisen ja valokuvaamisen lisäksi hän harrastaa mm. tieteen popularisointia.

Harri Haukka (synt. 1979) on työskennellyt Ilmatieteen laitoksella vuodesta 2005 lähtien ja kehityspäällikkönä Avaruus- ja havaintoteknologiat -yksikössä vuodesta 2017 alkaen. Haukka on erikoistunut Marsin kaasukehien mittauslaitteiden suunnitteluun ja lähisääennustehankkeiden projektinhallintaan. Haukan pääasialliset työkohteet ovat olleet Mars MetNet -hanke ja ilmailualan PNOWWA-lähisääennustehanke. Hän on aktiivisesti osallistunut myös mm. MSL (Curiosity), Exomars18 (Schiapparelli), Exomars2020 ja NASA 2020 Mars Rover -hankkeisiin, joiden tavoitteena on tuottaa tietoa Marsin kaasukehästä.

Haukka on aiemmin toiminut mm. Ursan hallituksen varajäsenenä (2007–2008 ja 2018–2020), Ursan jaostotoimikunnan jäsenenä (2005–2007 ja 2011–2013), Suomen Avaruustutkimusseuran (SATS) hallituksen jäsenenä (2009–2010) ja hän toimii parhaillaan Ursan tieteellinen yhteistyö -harrastusryhmän yhdyshenkilönä. Lisäksi Haukka on taittanut Avaruusluotain-lehteä vuodesta 2010 lähtien.

Tähtiharrastuksessa Haukka painottaa harrastuksen kansainvälisyyttä, tieteelliseen tutkimukseen osallistumista ja yhteyksien luomista ulkomaisin harrastajiin mm. kansainvälisten havaintohankkeiden avulla. Hänen erityisiä kiinnostuksen kohteitaan ovat eksoplaneetat ja niiden maanpäälliset havainnot.

Mika Tulimaa (synt. 1964) toimii Rudus Oy:ssä laatu- ja kehitysjohtajana. Hänen vastuulleen kuuluvat yrityksen laatu-, kehitys- ja ympäristöasiat sekä hankintatoimi. Ennen nykyistä tehtäväänsä hän vastasi kymmenen vuoden ajan Ruduksen kunnallistekniikan liiketoiminnasta. Tulimaalla on vankka kokemus liiketoiminnasta ja johtoryhmätyöskentelystä. Hän toimii myös useissa rakennusteollisuuden, tutkimuksen ja alan yhdistysten luottamustehtävissä.

Nykyisiin tehtäviinsä Tulimaa siirtyi Teknillisestä korkeakoulusta (nyk. Aalto-yliopisto), jossa hän toimi lähes kymmenen vuotta materiaalitekniikan tutkijana. Merkittäviä tutkimuskokonaisuuksia olivat mm. erikoislujien ja ympäristöystävällisten betonien kehittäminen.

Tulimaan tähtiharrastus alkoi 1970-luvulla, jolloin hän koululaisena liittyi Ursan jäseneksi. Harrastuksen sisältö on vaihdellut vuosikymmenten aikana. Nuoruuden planeetta- ja komeettahavainnointi ovat vaihtuneet kirjallisuuteen perehtymiseen. Myös harrastuksen siirtäminen seuraavalle innostuneelle sukupolvelle – omat lapset mukaan lukien – on hänelle tärkeää.

Mika Tulimaa tuo Ursan hallitustyöskentelyyn liiketoimintaosaamista sekä näkemystä tuloksellisuudesta, taloudesta ja markkinoinnista. Myös yhdistystoiminnan haasteet ovat hänelle tuttuja.

Jyri Näränen: Olen hyvinkääläinen vuonna 1979 syntynyt Ursan jäsen. Ursaan olen kuulunut 1990-luvulta saakka. Nykyisin tähtitiede on melkein puhtaasti harrastukseni, mutta koulutukseltani olen filosofian tohtori tähtitieteestä. Toimin nykyisin Maanmittauslaitoksen Paikkatietokeskuksessa Metsähovin avaruusgeodeettisen tutkimusaseman päällikkönä. Työtehtäviini kuuluu mm. uuden satelliittilaserjärjestelmän kehitys ja käyttöönotto, ja työskentelen myös uuden geodeettisen VLBI-radioteleskooppijärjestelmän parissa. Avaruus on siis oleellinen osa nykyistä työtäni.

Olen järjestänyt Helsingin yliopiston tähtitieteen tutkijoiden kanssa Omniassa (ent. Espoon työväenopisto) tähtitieteen kursseja, joilla olen luennoinut erityisesti aurinkokunnan tutkimuksesta. Lisäksi olen useamman vuoden avustanut Tähdet ja avaruus -lehden lukijakysymyspalstalla ja vastaillut Helsingin Sanomien tiedekysymyspalstoilla erityisesti aurinkokuntaan liittyviin kysymyksiin.

Olen toiminut useissa luottamustehtävissä, mm. Geofysiikan seuran ja Suomen tähtitieteilijäseuran puheenjohtajana sekä useissa tieteellisissä kansalliskomiteoissa. Olen kansainvälisen tähtitieteilijöiden unionin IAU:n henkilöjäsen. Ursan hallituksen jäsen olen ollut vuodesta 2018 alkaen. Omistan pienen optisen teleskoopin, jolla pyrin katselemaan taivaalle aina kun aika ja kelit antavat periksi. Harrastan myös taivaan ilmiöiden valokuvaamista.

Mika Aarnio (synt. 1967) on Ursan kerho- ja yhdistystoiminta -harrastusryhmän vastuuaktiivi, ja on erikoistunut yhdistysten varainhoitoon ja rahoitukseen. Hän on harrastanut tähtitiedettä Turussa yli 40 vuotta ja on toiminut Turun Ursa ry:ssä puheenjohtajana (5 v), varainhoitajana (25 v), näytös- ja tiedotusvastaavana sekä Kevolan observatorion EU-hankkeen projektipäällikkönä ja pääsuunnittelijana. Ursan hallituksen varajäsen Aarnio on ollut vuodesta 2017.

Paula Wirtanen (synt. 1969): Olen harrastanut tähtitiedettä varhaisteini-iästä lähtien ja ollut aktiivisena Ursan harrastus- ja havaintotoiminnassa. Hallitustyöskentelystä minulla on kokemusta taloyhtiön hallituksesta, mutta Ursankin hallituksessa olen ollut 1990-luvun puolivälissä. Olen toiminut Ursassa myös jaostonvetäjänä, ja tällä hetkellä toimin vastuuaktiivina Kuu ja planeetat sekä Asteroidit ja komeetat -harrastusryhmissä.
Kirjoitin ylioppilaaksi Helsingin luonnontiedelukiosta ja varsinainen muu koulutukseni ja leipätyöni on ollut lääkealalla, mutta tähtitieteen tutuksi tekeminen suurelle yleisölle tähtinäytösten, kurssien ja muun toiminnan ohella on erityinen kiinnostuksen kohteeni havaitsemisen ohella. Pyrin olemaan yhteydessä toisiin harrastajiin myös kansainvälisesti. Tähtitieteen lisäksi muitakin kiinnostuksen kohteita luonnollisesti löytyy. Ursan hallitukseen voin tuoda ennen kaikkea aktiivisen harrastajan, toimijan ja havaitsijan näkemystä.


Helsingissä 16.10.2020
Ursan hallituksen nimitysvaliokunta
Ville Hinkkanen (pj), Veikko Mäkelä, Tytti Varmavuo-Häikiö

Yhdistyksen jäsenillä on mahdollisuus tehdä suoraan syyskokoukselle ehdotuksia hallituksen uusista jäsenistä 27.10. klo 16 asti, ks. ehdokasasettelu 2020