Tähtitieteellinen yhdistys Ursa

Valiokunnan esitys syyskokoukselle 2013

Ursan hallitus asetti 7.5.2013 yhdistyksen sääntöjen mukaisesti nimitysvaliokunnan valmistelemaan yhdistyksen syyskokoukselle ehdotuksen hallitukseen valittaviksi jäseniksi ja varajäseniksi.

Valiokunta on systemaattisesti kartoittanut henkilöitä, joilla on hallituksen jäsenyyteen tarvittava pätevyys sekä arvioinut yhdistyksen jäsenten tekemät ehdotukset. Yhdistyksen toimitusjohtaja on kertonut valiokunnalle näkemyksiään yhdistyksen lähivuosien haasteista, ja valiokunta on keskustellut ehdokkailta vaadittavasta kokemuksesta ja osaamisesta. Valiokunnan tavoitteena on ollut tehokas hallitus, jolla on yhdistykselle sopiva, osaamiseltaan ja kokemukseltaan monipuolinen kokoonpano, ajatellen Ursan toiminnan monia sektoreita. Strategisen työn merkitystä on painotettu hakemalla ehdokkaita, joiden hankkima osaaminen muista harrastusorganisaatioista ja liike-elämästä palvelisi Ursaa tulevaisuutta silmällä pitäen.

Kartoituksen ja ehdokkaiden arvioinnin perusteella valiokunta ehdottaa, että hallitukseen valittaisiin seuraavat henkilöt.

Ehdotus hallituksen varsinaisiksi jäseniksi vuosiksi 2014—2016 tai toissijaisesti eroavan hallituksen jäsenen Rami Rekolan tilalle jäljellä olevaksi toimikaudeksi 2014—2015

  • Saara Hassinen, toimitusjohtaja, SalWe Oy
  • Esa Kuusela, tutkija, Varian Medical Systems Finland oy
  • Juhani Strömberg, strategia- ja kehitysjohtaja, Itella

Ehdotus eroavan hallituksen jäsenen Rami Rekolan tilalle jäljellä olevaksi toimikaudeksi 2014—2015 tai toissijaisesti varajäseneksi vuodeksi 2014

  • Pekka Wallin, sähkötekniikan professori emeritus

Ehdotus varajäseneksi vuodeksi 2014

  • Markus Hotakainen, tietokirjailija ja tiedetoimittaja

Nimitysvaliokunta on keskustellut ehdokkaiden kanssa, ja he ovat antaneet tehtäviin suostumuksensa.

Esittelyt

Saara Hassinen Toimitusjohtaja Saara Hassinen on kemiantekniikan diplomi-insinööri Kirkkonummelta. Hassisella on pitkä ja monipuolinen kokemus tutkimuksen ja yritystoiminnan yhteistyöstä, sen rahoituksesta sekä tieteen popularisoinnista. Hän on toiminut lähes koko työuransa ajan teollisuuden järjestöissä: Suomen Bioteollisuus ry:n toimitusjohtajana, Kemianteollisuus ry:n osastopäällikkönä ja Kasvinsuojeluteollisuus ry:ssä. Vuonna 2009 hänet
nimitettiin SalWe Oy:n toimitusjohtajaksi. Yhtiö koordinoi terveyden ja hyvinvoinnin alan tutkimusyhteistyötä ja -rahoitusta (SHOK, strategisen huippuosaamisen keskittymä). Luonnontieteellinen nuorisotoiminta on hänelle tuttua perheen harrastusten kautta: "Perheeseeni kuuluu diplomi-insinööriaviomies sekä kolme kouluikäistä lasta. Meille
luonnontieteet ovat aina olleet tärkeällä sijalla. Lasten kysymyksiin on vastattu ja luonnonilmiöistä on keskusteltu." Ensimmäisen hallituskauden aikana lapset ovat myös tulleet Ursan nuorisotoimintaan mukaan.

Esa Kuusela Olen tekniikan tohtori, pääaineenani teoreettinen ja laskennallinen fysiikka. Perusopintoihini kuului myös joitakin tähtitieteen perusopintoja. Akateeminen urani painottui kompleksisten nestevirtausten mallintamiseen. Nykyisin toimin tutkijana sädehoitolaitteita valmistavassa yrityksessä. Olen ollut pitkään mukana nuorisotoiminnan ohjelmakehityksessä, 5 vuotta Suomen Partiolaiset ry:ssä kansallisella tasolla ohjelmajohtajana ja 2 vuotta Partiolaisten Maailmanliiton (WOSM) Euroopan alueen ohjelmakehitysryhmässä. Asun kolmilapsisen perheeni kanssa Espoossa ja harrastan nykyään partiota vetämällä kahdeksan vuotiaitten lasten sudenpentulaumaa. Muita harrastuksiani on luonnossa liikkuminen ja purjehdus ja keskiaikaisten kenkien valmistus.

Juhani Strömberg Strategiajohtaja Juhani Strömberg on tekniikan tohtori Helsingistä. Strömbergillä on pitkä ja monipuolinen kokemus IT- ja logistiikkapalvelualoilta ja liikkeenjohdon tehtävissä. Hän on ollut uransa aikana kahden työnantajan (Tietotehdas /Tieto / TietoEnator Oyj sekä Itella Oyj:n) palveluksessa ja kuluneen 15 vuoden aikana hänen suuntautumisensa on painottunut liiketoiminnan strategia- ja kehityskysymyksiin. Tieto-konserni on ollut johtava suomalainen ja pohjoismainen IT-palveluyritys jo kolme vuosikymmentä ja Itella-konserni on puolestaan suomalainen posti- ja logistiikkayritys, joka on kasvanut Pohjoismaihin ja Venäjälle.  Hänellä on ollut uransa aikana suuri määrä hallitusjäsenyyksiä. Matemaattisesti suuntautuneena luonnontieteet ovat olleet hänelle aina  sydäntä lähellä.
Ursa Ry:n pitkäaikaisena jäsenenä hän on ollut Tähdet ja avaruus-lehden, samoin kuin Scientific Americanin ja eräiden muiden tiedelehtien, säännöllinen lukija jo 1980-luvulta. Niinikään uusi teknologia ja sen hyödyntäminen eri tavoin kuuluvat hänen kiinnostuksensa kohteisiin.

Pekka Wallin Olen toiminut muutaman luonnontieteitten ja tekniikan alan tutkijana ja opettajana ja sitä kautta saanut tehtäviä mm. yritysten hallituksissa, valtion komiteoissa, tutkimusyksikköjen johtoelimissä ja teollisuuden yhteistyön piirissä. Tämä on antanut pohjan rakentaa myös tutkimusyksikköjä, tutkimusyksikköjen ryppäitä ja toimia tutkimuksen
rahoitusorganisaatioissa. Olen ollut professorin tehtävissä Oulun yliopistossa ja pitkään professorina ja osastonjohtajana Teknillisessä korkeakoulussa, viimeksi siirtymäkauden dekaanina organisoitaessa yksikköä, joka nyt toimii Aalto-yliopiston Sähkötekniikan korkeakouluna. Sivutoimenani johdin kymmenkunta vuotta mittaustekniikan tutkimusryhmiä VTT:llä.

Tähtitiede ja avaruustekniikka on ollut harrastukseni lapsesta alkaen. Olen päässyt mukaan myös muutamiin alan tutkimustöihin ja sitten myös vähän niitä johtamaan. Ursan jäsen olen ollut kauan. Viime vuosina olen innostunut nostamaan Lounais-Hämeen Uranusta hiljaiselosta mm junailemalla yhdistykselle rahat omaan tähtitorniin ja vetämällä tornihankkeen käyntiin. Siinä yhteydessä myös huomasin, että vaikka tähtiharrastajayhdistyksillä onkin toimiva yhteistyö, se näyttäisi voivan olla vieläkin parempi. Yhdistysperheen yhteistyön nostaminen uudelle tasolle parantaisi onnistuessaan osaamista kautta maan. Kun toimin samaan aikaan jakson lintuharrastajayhdistyksen hallituksessa, huomasin yhdistysten yhteistyön siellä erinomaiseksi, mikä puolestaan innosti miettimään, olisiko joiltain piirteiltä vastaava mahdollista myös Ursan ja muitten tähtiyhdistysten perheessä.

 

Varajäsenet

Markus Hotakainen Markus Hotakainen on tietokirjailija ja tiedetoimittaja, jolla on 30 vuoden kokemus tähtitieteen popularisoinnista. Hän on julkaissut 18 kirjaa ja tehnyt yli 40 suomennosta. Hotakainen on saanut Valtion tiedonjulkistamispalkinnon, Tietopöllö-palkinnon ja Lauri Jäntin säätiön kunniamaininnan. Hänen Mars-kirjansa on julkaistu myös Yhdysvalloissa. Hotakainen on ollut mukana Ursan toiminnassa 1980-luvun alusta lähtien. Hän on ollut rakentamassa Ursan kouluplanetaariota ja järjestämässä erilaisia harrastustapahtumia, johtanut tähtileirejä sekä toiminut tähtitornin hoitajana ja projektipäällikkönä vuoden 1990 auringonpimennysprojektissa. Tähdet ja avaruus -lehdessä Hotakainen on ollut avustajana, toimittajana ja vs. toimitussihteerinä. Ursan hallituksessa hän on ollut vuosina 1985-87 ja
1989-90 sekä yhdistyksen varapuheenjohtajana 1995-96. Hotakaisella on laaja kokemus media-alalta: hän ollut sekä Yleisradion että eri kustantajien palveluksessa. Nykyisin Hotakaisella on oma Kirjavelho-toiminimi ja hän on
toinen Tiedetuubi.fi-sivuston perustajista. Hotakainen kirjoittaa tähtiaiheista blogia sekä Ursan että Helsingin Sanomien nettisivuilla.


Helsingissä 10.10.2013
Ursan hallituksen nimitysvaliokunta
Hannu Karttunen (pj), Tytti Varmavuo-Häikiö, Marjut Andler

 


 

Jäseniltä saapuneet ehdotukset syyskokoukselle

Ehdotukset hallituksen varsinaiseksi jäseneksi 2014–2016 tai toissijaisesti varajäseneksi 2014

  • Kai Forssén, tuotepääsuunnittelija, Metso Paper Oyj (ehdottajat: Jarmo Kempas, Jorma Ryske ja Hannu Määttänen)
  • Juha Ojanperä, LuK, geologian opiskelija, Turun yliopisto (ehdottajat: Kari Laihia, Hannu Määttänen, Jorma Koski, Lauri Kangas, Jari Saukkonen, Toni Veikkolainen)
  • Jarmo Puskala, yhteisöpäällikkö, elokuvakäsikirjoittaja (ehdottajat: Mikko Suominen, Veikko Mäkelä ja Eero Väyrynen)
  • Aapo Puhakka, toimitusjohtaja, Vetokonsultit Oy (ehdottajat: Panu Lahtinen, Lauri Kangas ja Toni Veikkolainen)

Ehdotukset hallituksen varajäseneksi 2014

  • Toni Veikkolainen, jatko-opiskelija, HY geofysiikan ja tähtitieteen osasto (ehdottajat: Veikko Mäkelä, Mikko Suominen ja Esko Lyytinen)

Esittelyt

Kai Forssén (s. 1956) toimii Metso Paper Oyj:n rullainosastolla tuotepääsuunnittelijana. Erikoisvastuualueenaan on projektipääsuunnittelun lisäksi vastata osaston tuoteteknologian kilpailukyvystä. Hän on peruskoulutukseltaan teknikko, alueena yleinen teollisuustekniikka. Forssén on ollut Ursan jäsenenä kahteen otteeseen, 1968-1970 sekä viimeiset runsaat kymmenen vuotta. Hän on osallistunut Astrofox-teleskoopin hankintaan Ursan Artjärven havaintokeskukseen. Aiemmin hän on ollut Keski-Uudenmaan Altair ry:n, jäsenenä järjestämässä LOMO AZT-27 -teleskoopin siirtoa Helsingin yliopiston Tähtitieteen laitokselta Artjärven Viestiteknisen yhdistyksen Viestikalliolle. Forssén on Ursan havaintokeskuksen naapurina olevan Artjärven Viestiteknisen yhdistyksen johtokunnan puheenjohtaja ja siinä tehtävässä saattanut em. LOMO AZT-27 -teleskoopin käyttökuntoon. Samassa yhdistyksessä hän on myös toiminut myös taloudenhoitajana. Kai Forssén on myös Etelä-Suomen Kosmologisen Seuran presidentti. Seura ylläpitää tähtitornia ja puolimetristä newtonkaukoputkea Pornaisten kunnan Halkian kylässä. Aktiiviharrastuksensa on vaihdellut laiterakentamisen ja tähtivalokuvauksen kautta yhdistystoimintaan sekä osallistumiseen usean tähtitornihankkeen suunnitteluun ja rakentamiseen (mm. Artjärven kakkostorni).

Ursan aktiiviharrastajat tuntevat hyvin Kai Forssénin monipuoliset kyvyt, jotka ovat tulleet tunnetuiksi hänen lukuisilla vierailuillaan Ursan jaostojen kokoontumisissa ja Cygnus-kesätapahtumissa. Ursan Avaruusfoorumilla Forssen tunnetaan aktiivisena harrastajien neuvojana nimimerkillä "kaizu". Muissa yhdistyksissä Forssen on aiemmin toiminut taloudenhoitajana Järvenpään Shakkikerhossa.

Juha Ojanperä Olen koko pienen ikäni ollut kiinnostunut tähtitaivaasta ja ilmakehän ilmiöistä. Olen ollut Ursan jäsen vuodesta 1995 lähtien. Aktiivinen harrastaja olen ollut noin vuodesta 1997 lähtien. Ursan jaostoille olen raportoinut havaintojani vuodesta 1999 alkaen. Tähtiharrastuksessa minulle keskeisiä aspekteja ovat havaitseminen ja yhdistystoiminta. Olen ollut aktiivinen jäsen Porin Karhunvartijoissa sekä Ursassa. Ursassa erityisesti tähtiharrastukseen liittyvä jaostotoiminta on aina ollut lähellä sydäntäni. Olen ollut aktiivinen havaitsija useassa jaostossa, esimerkiksi syvä taivas-, kuu- planeetat ja komeetat- sekä ilmakehän optiset ilmiöt. Olenkin myös toiminut vetäjänä kahdessakin eri jaostossa: syvä taivas- ja ilmakehän optiset ilmiöt -jaostoissa. Toimin apuvetäjänä syvä taivas -jaostossa vuosina 2004-2009 ja sitten vetäjänä vuosina 2009-2012. Tällä hetkellä olen vetäjänä ilmakehän optiset ilmiöt -jaostossa. Tätä tehtävää olen hoitanut vuodesta 2012 alkaen. Olen ollut mukana myös Ursan Jaostotoimikunnassa (JTK) kahteenkin otteeseen, ensin vuosina 2006-2008 ja sitten vuosina 2010-2012. Jaostonvetäjänä olen kirjoitellut useita kirjoituksia Ursan jaostojen Ursa minor -lehteen sekä järjestänyt jaostotapaamisia. Jaostonvetäjän tehtävien lisäksi olen mukana myös Taivaanvahti-havaintojärjestelmän ylläpitotiimissä. Olen myös osallistunut Tähtikallion havaintokeskuksen rakentamiseen ja kehittämiseen. Olen myös omalta osaltani edistänyt tähtitieteen harrastusta ja popularisointia, tästä esimerkkinä Seitsemisen luontokeskuksella pitämäni yleisöesitelmä aiheesta "Tarunhohtoinen tähtitaivas - tähtitaivaan kauniit ja rohkeat". Edellämainituista syistä johtuen Ursan harrastuskenttä ja erityisesti jaostotoiminta ovat minulle hyvin tuttuja ja läheisiä asioita. Koen, että Ursan hallituksessa voisin entistä paremmin osallistua Ursan toiminnan kehittämiseen ja edistämiseen nimenomaan harrastuskentän näkökulmasta.

Jarmo Puskala on verkkoviestinnän ammattilainen ja elokuvakäsikirjoittaja. Puskalalla on kymmenen vuoden kokemus verkkoyhteisöjen ylläpidosta ja rakentamisesta ja hän on toiminut käsikirjoittajana elokuvissa Iron Sky sekä Star Wreck: ln the Pirkinning. Puskala oli päävastuussa Iron Skyn verkkoyhteisön palveluista ja ensi-iltaan mennessä yli 200 000 ihmistä seurasi elokuvan tuotantoa IronSky Sneak Peek -palvelun ja sosiaalisen median palveluiden kautta. Iron Sky nähtiin elokuvateattereissa yli 35 maassa ja sen laaja näkyvyyden ja tunnettavuuden saavuttamisessa verkkoyhteisöllä oli tärkeä rooli. Elokuvien markkinoinnin lisäksi hän on ollut suunnittelemassa yhteisöllistä luovan tuottamisen palvelua Wreckamovie.comia, sekä esitelmöinyt ja konsultoinut sosiaalisen median käyttöä monissa yrityksissä ja kouluissa.

Parhaillaan Puskala toimii Tampereen teatterikesän hallituksenjäsenenä sekä opetus- ja kulttuuriministeriön nimittämän tekijänoikeusasioiden neuvottelukunnan jäsenenä.

Aapo Puhakka on toiminut ahkerasti avaruusalan yhdistyksissä, kuten Suomen avaruustutkimusseurassa sekä Otaniemen teekkareiden avaruuskerho Polluxissa. Puhakka toimi Suomen avaruustutkimusseuran hallituksessa vuosina 2003-2010 sekä seuran puheenjohtajana vuosina 2008-2010. Hän on myös aktiivisesti ottanut osaa Ursan toimintaan Cygnus-leireillä yli 10 vuoden aikana ja ollut järjestämässä yhteistyötä Ursan ja edellämainittujen yhdistysten välillä. Hän on myös ollut keskeisessä osassa pienoismallirakettiharrastuksen luomisessa Suomeen ja toiminut pitkään toiminnan vastuuhenkilönä.

Puhakka on koulutukseltaan diplomi-insinööri ja työskentelee ohjelmistoalan yritys Vetokonsultit Oy:n toimitusjohtajana. Tietotekniikan ammattilaisena hän toisi Ursan hallitukseen näkemystä ja kokemusta yhdistyksen palvelujen kehittämiseksi.

Toni Veikkolainen on filosofian maisteri ja parhaillaan jatko-opiskelija Helsingin yliopiston geofysiikan ja tähtitieteen osastolla. Hän on toiminut aktiivisesti Ursassa etenkin Syvä taivas sekä kerhojaostoissa. Hän on kunnostautunut havaintojen tekemisessä sekä tehnyt paljon työtä jaostojen eteen. Parhaillaan hän on Ursan jaostotoimikunnan puheenjohtaja. Hän on myös varapuheenjohtaja Keski-Uudenmaan Altair ry:ssä.