Tähtitieteellinen yhdistys Ursa

Yhdistyksen kokous

Ursan ylin päättävä elin on yhdistyksen kokous. Vuosittain pidetään kaksi yhdistyksen varsinaista kokousta: kevätkokous maaliskuussa ja syyskokous loka-marraskuussa.

Kokouskutsu

Tähtitieteellinen yhdistys Ursa ry:n syyskokous pidetään tiistaina 17.11.2020 klo 18 Tieteiden talolla, Kirkkokatu 6, Helsinki, Sali 104. Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat (8 §), mm. valitaan erovuoroisten tilalle hallitukseen puheenjohtaja ja kaksi uutta jäsentä, yksi tai useampi varajäsen sekä tilintarkastaja ja toiminnantarkastaja varahenkilöineen.

Ursan hallitus on päättänyt, että kokouksen osallistujien on ilmoittauduttava ennakkoon viimeistään 3.11. sähköpostitse osoitteeseen hallitus@ursa.fi (ks. väliaikaisesta poikkeamisesta osakeyhtiölaista, osuuskuntalaista, yhdistyslaista ja eräistä muista yhteisölaeista covid-19-epidemian leviämisen rajoittamiseksi annettu laki, EV 95/2020 vp).

Hallitus on väliaikaisen lain nojalla lisäksi päättänyt, että myös yksityinen henkilö voi valtuuttaa kokoukseen edustajan ja että valtuutettu voi edustaa kokouksessa yhtä tai useampaa jäsentä. Saman valtuutetun edustamien jäsenten yhteenlaskettu äänimäärä on kuitenkin enintään kymmenesosa kokouksessa edustettujen jäsenten yhteenlasketusta äänimäärästä. Valtuutetulla tulee olla kultakin edustettavalta jäseneltä nimellä ja jäsennumerolla varustettu allekirjoitettu valtakirja.

Lisätietoja www.ursa.fi/hallitukseen ja www.ursa.fi/saannot tai puh. 09 684 0400.

Tervetuloa!
Helsinki, 28.9.2020
Hallitus

Huom! Aiemmista vuosista poiketen kokouksen yhteydessä ei järjestetä esitelmää. Kaikki syksyn esitelmät pidetään pandemian johdosta suoratoistoina Ursan YouTube-kanavalla ja ne voi katsoa myös jälkikäteen.

Edellytämme kokouksen osallistujilta ennakkoilmoittautumista ja viranomaisten antamien ohjeiden noudattamista:

  • kokoukseen ei pidä tulla, jos on lieviäkään sairastumiseen viittaavia oireita, tai epäilee tartuntaa
  • vältetään lähikontakteja
  • käytetään hengityssuojainta
  • noudatetaan hyvää hygieniaa

Nimitysvaliokunnan ehdokkaat hallituksen jäseniksi syyskokoukselle 2020

Pöytäkirjat

Kevätkokoukset: 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014,2013, 2012, 2011
Syyskokoukset: 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011