Tähtitieteellinen yhdistys Ursa

Tue ursaa

Yhdistyksen kokous

Ursan ylin päättävä elin on yhdistyksen kokous. Vuosittain pidetään kaksi yhdistyksen varsinaista kokousta: kevätkokous maaliskuussa ja syyskokous loka-marraskuussa.

Kokouskutsu

Ursan sääntömääräinen syyskokous pidetään 16.11.2021 klo 18.00 osoitteessa Runeberginkatu 14–16, 00100 Helsinki, sali A305 (Aalto-yliopisto Töölö, Tieteiden talon väistötila). Kokokuksessa käsitellään sääntömääräiset asiat 8 §, mm. valitaan erovuoroisten tilalle hallitukseen kolme uutta jäsentä ja yksi tai useampi varajäsen sekä tilintarkastaja ja toiminnantarkastaja varahenkilöineen.

Ursan hallitus on väliaikaisen lain nojalla päättänyt, että kokouksen osallistujien on ilmoittauduttava ennakkoon viimeistään 4.11.2021 sähköpostitse osoitteeseen hallitus@ursa.fi (ks. laki väliaikaisesta poikkeamisesta osakeyhtiölaista, asunto-osakeyhtiölaista, osuuskuntalaista, yhdistyslaista ja eräistä muista yhteisölaeista, 375/2021).

Hallitus on väliaikaisen lain nojalla lisäksi päättänyt, että myös yksityinen henkilö voi valtuuttaa kokoukseen edustajan ja että valtuutettu voi edustaa kokouksessa yhtä tai useampaa jäsentä. Saman valtuutetun edustamien jäsenten yhteenlaskettu äänimäärä on kuitenkin enintään kymmenesosa kokouksessa edustettujen jäsenten yhteenlasketusta äänimäärästä. Valtuutetulla tulee olla kultakin edustettavalta jäseneltä nimellä ja jäsennumerolla varustettu allekirjoitettu valtakirja.

Lisätietoja www.ursa.fi/hallitukseen ja www.ursa.fi/saannot tai puh. 09 684 0400.

Tervetuloa!
Helsinki, 6.9.2021
Hallitus

Pöytäkirjat

Kevätkokoukset: 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014,2013, 2012, 2011
Syyskokoukset: 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011