Tähtitieteellinen yhdistys Ursa

Tue ursaa

Yhdistyksen kokous

Ursan ylin päättävä elin on yhdistyksen kokous. Vuosittain pidetään kaksi yhdistyksen varsinaista kokousta: kevätkokous maaliskuussa ja syyskokous loka-marraskuussa.

Kokouskutsu

Tähtitieteellinen yhdistys Ursa ry:n kevätkokous pidetään tiistaina 16.3.2021 klo 18 Tieteiden talolla, Kirkkokatu 6, Helsinki, Sali 104. Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat (8 §), päätetään edellisen vuoden toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen vahvistamisesta sekä vastuuvapauden myöntämisestä.

Ursan hallitus on päättänyt, että kokouksen osallistujien on ilmoittauduttava ennakkoon viimeistään 8.3. sähköpostitse osoitteeseen hallitus@ursa.fi (ks. väliaikaisesta poikkeamisesta osakeyhtiölaista, osuuskuntalaista, yhdistyslaista ja eräistä muista yhteisölaeista covid-19-epidemian leviämisen rajoittamiseksi annettu laki, 677/2020).

Hallitus on väliaikaisen lain nojalla lisäksi päättänyt, että myös yksityinen henkilö voi valtuuttaa kokoukseen edustajan ja että valtuutettu voi edustaa kokouksessa yhtä tai useampaa jäsentä. Saman valtuutetun edustamien jäsenten yhteenlaskettu äänimäärä on kuitenkin enintään kymmenesosa kokouksessa edustettujen jäsenten yhteenlasketusta äänimäärästä. Valtuutetulla tulee olla kultakin edustettavalta jäseneltä nimellä ja jäsennumerolla varustettu allekirjoitettu valtakirja.

Lisätietoja www.ursa.fi/hallitukseen ja www.ursa.fi/saannot tai puh. 09 684 0400.

Tervetuloa!
Helsinki, 7.12.2020
Hallitus

Edellytämme kokouksen osallistujilta ennakkoilmoittautumista ja viranomaisten antamien ohjeiden noudattamista:

  • kokoukseen ei pidä tulla, jos on lieviäkään sairastumiseen viittaavia oireita, tai epäilee tartuntaa
  • vältetään lähikontakteja
  • käytetään hengityssuojainta
  • noudatetaan hyvää hygieniaa

&nbs

Pöytäkirjat

Kevätkokoukset: 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014,2013, 2012, 2011
Syyskokoukset: 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011