Tähtitieteellinen yhdistys Ursa

Ehdolla hallitukseen 2008-2010

 • Juha Haataja
 • Koska Ursan säännöt mahdollistavat kaksi perättäistä kautta hallituksessa, erovuorossa oleva Juha Haataja on suostunut ehdolle jatkokaudelle. Ursan kaltaisen monialaisen organisaation hallituksen on hyvä sisältää monenlaisia näkemyksiä. Haataja on tuonut osaamistaan ja kokemustaan Ursan käyttöön esimerkiksi tulevaisuusasioita ja julkaisutoimintaa koskien. TkL Juha Haataja on johtajana Tieteen tietotekniikan keskus CSC:ssä.

  Ehdottaa: Hallituksen nimitysvaliokunta

 • Veikko Mäkelä
 • Veikko on toiminut Ursassa aktiivisesti yli 20 vuotta. Hän on ollut useaan kertaan hallituksen jäsenenä ja tuntee hyvin Ursan asiat ja lähes kaikki aktiiviharrastajat. Veikko on pitänyt kursseja, toimittaa Tähdet-vuosikirjaa ja on kirjoittanut kolme harrastusaiheista kirjaa. Veikon tuntevat "kaikki". Ursan hallitus tarvitsee Veikon kokemusta.

  Ehdottavat: Olli Manner, Matti Suhonen, Satu Piipponen

 • Marianna Ridderstad
 • Tänä vuonna erovuorossa oleva Marianna Ridderstad on halukas jatkamaan Ursan hallituksessa vielä toisen kauden. Ridderstad on tuonut tärkeän tähtitieteen ammattilaisen näkökulman Ursan hallitukseen ja avustanut ansiokkaasti Tähdet ja avaruus -lehteä. Ridderstad on tähtitieteilijä, joka hallituksessa yhdistää tiedemaailman ja tieteen kansantajuistamisen. FM Marianna Ridderstad toimii tutkijana Helsingin yliopiston Tähtitieteen laitoksella.

  Ehdottaa: Hallituksen nimitysvaliokunta

 • Mikko Suominen
 • Mikko Suominen omaa mm. näkökulmaa paikallisten tähtiyhdistysten toimintaan ja yhteistyömahdollisuuksiin paikallisessa yhdistystoiminnassa työskentelevänä. Myös hänen kiinteät yhteytensä avaruusalan ja tähtitieteen opiskelijajärjestöihin ovat arvokkaita. Suomisella on näkemyksiä koulujen kanssa tehtävästä yhteistyöstä. Tähdet ja avaruus -lehden vakioavustajana hän omaa myös tuntuman Ursan julkaisutoimintaan.

  Ehdottavat: Veikko Mäkelä, Harri Haukka, Markku Nissinen

 • Martin Vermeer
 • Erovuorossa oleva Martin Vermeer on suostunut ehdolle hallitukseen myös seuraavalle kaudelle. Aktiivisesti varapuheenjohtajana ja hallitustyössä mukana ollut Vermeer on professorina Teknillisen korkeakoulun Geodesian laboratoriossa.

  Ehdottaa: Hallituksen nimitysvaliokunta

Ehdolla hallituksen varajäseniksi 2008

 • Harri Haukka
 • Harri Haukka on toiminut hallituksen varajäsenenä kaudella 2007. Hänellä on tietämystä ja yhteyksiä aktiiviharrastajakenttään niin Ursan jaostoissa kuin paikallisyhdistyksissä. Hän on töissä Ilmatieteen laitoksen avaruustutkimuksessa ja yhteydet tähän suuntaan ovat arvokkaita.

  Ehdottavat: Veikko Mäkelä, Jani Helander, Markku Nissinen

 • Veikko Mäkelä
 • Ehdolla toissijaisesti myös varajäseneksi vuodelle 2008.

  Ehdottavat: Olli Manner, Matti Suhonen, Satu Piipponen