Tähtitieteellinen yhdistys Ursa

Valiokunnan esitys syyskokoukselle 2004

Ehdotus uusiksi hallituksen jäseniksi vuosiksi 2005 - 2007:

  • TkL, Juha Haataja, Tieteen tietotekniikan keskus CSC
  • FM, Marianna Ridderstad, Helsingin yliopisto, Tähtitieteen laitos
  • Professori Martin Vermeer, Teknillinen korkeakoulu, Geodesian laboratorio

Varajäseniksi vuodeksi 2005:

  • Ensimmäiseksi varajäseneksi Toimitusjohtaja Jorma Koski, Koski & Töyrä Oy
  • Toiseksi varajäseneksi FM, Asko Palviainen, Helsingin yliopisto, Tähtitieteen laitos

Nimitysvaliokunta on keskustellut ehdokkaiden kanssa ja he ovat suostuvaisia tehtäviin.

Ehdotettujen hallituksen jäsenten esittelyt

Juha Haataja on suorittanut tekniikan lisensiaatin tutkinnon Teknillisessä korkeakoulussa 1994. Hän työskentelee kehityspäällikkönä Tieteen tietotekniikan keskuksessa CSC:ssä. Hänen vastuullaan ovat sovellusten käyttöpalvelut tutkijoille ja opiskelijoille. Hänen vetämänsä ryhmä osallistuu Suomen ESO-jäsenyyteen liittyvän havaintojenkäsittelyohjelmiston laatimiseen. Haataja on ahkera kirjoittaja. Hän on tekijänä ja toimittajana yli 30 teoksessa. Hänen artikkeleitaan, esseitään, kolumnejaan ja kirja-arvostelujaan on ilmestynyt lukuisissa lehdissä. Hän toimii työnsä ohella kolumnistina Mikro-PC-lehdessä.

Marianna Ridderstad on suorittanut filosofian maisterin tutkinnon 2002 Helsingin yliopistossa. Hän on nykyisin tohtoriopiskelijana Helsingin yliopiston tähtitieteen laitoksen tutkijakoulussa. Ridderstadtin kiinnostuksen aiheina ovat tähtienvälinen aine ja tähtien synty, avaruuden molekyylit sekä astrobiologia. Aiemmin hän on myös toiminut Tampereen Ursassa.

Professori Martin Vermeer toimii Teknillisen korkeakoulun Maanmittausosaston Geodesian laboratorion esimiehenä. Hän väitteli tohtoriksi vuonna 1985 Helsingin yliopistossa. Vuosina 1981 - 2000 hän työskenteli Geodeettisessa laitoksessa, aluksi tutkijana ja vuodesta 1992 Geodesian osaston johtajana.

Helsingissä, 8.11.2004

Tytti Varmavuo-Häikiö, pj., Veikko Mäkelä, Ilpo V. Salmi