Tähtitieteellinen yhdistys Ursa

Valiokunnan esitys syyskokoukselle 2022

Tähtitieteellinen yhdistys Ursa ry:n hallitus on asettanut yhdistyksen sääntöjen 6 §:n 5 momentin mukaisesti nimitysvaliokunnan valmistelemaan hallituksen valintaa syyskokouksessa 15.11.2022. Kokouksessa valitaan kolme hallituksen varsinaista jäsentä kaudelle 2023–2025 sekä 1–3 varajäsentä vuodelle 2023.

Valiokunta on kartoittanut henkilöitä, joilla on hallituksen jäsenyyteen tarvittava pätevyys ja arvioinut myös yhdistyksen jäsenten tekemät ehdotukset. Yhdistyksen toimitusjohtaja on kertonut valiokunnalle näkemyksiään yhdistyksen lähivuosien haasteista. Valiokunta on arvioinut ehdokkaita työjärjestyksessään vahvistetuilla perusteilla, joihin kuuluvat henkilön tiedot, taidot ja erityisosaaminen, kriittisyys, itsenäisyys ja riippumattomuus, työkokemus ja ikä, ajankäyttömahdollisuudet sekä jäsenen edustamat sidosryhmät.

Ursan toiminta jakautuu monelle sektorille, jotka kytkeytyvät toisiinsa. Ursan toimintaympäristö muuttuu parhaillaan voimakkaasti. On tärkeää, että yhdistyksen strategiaa ohjaava hallitus kykenee näkemään muutosten vaatimat tarpeet, tekemään vaadittavat päätökset ja tukemaan Ursan kaikkia toimijoita.

Kartoituksen ja ehdokkaiden arvioinnin perusteella valiokunta ehdottaa, että hallitukseen valittaisiin seuraavat henkilöt.

Ehdotus hallituksen varsinaisiksi jäseniksi vuosiksi 2023–2025, tai toissijaisesti varajäseniksi vuodeksi 2023

  • Sami Lehti, FT, dos, tutkija, Fysiikan tutkimuslaitos, Helsingin yliopisto
  • Matias Takala, TkT, vanhempi tutkija, Ilmatieteen laitos
  • Panu Viitanen, FM, fysiikan opettaja, Helsingin luonnontiedelukio

Ehdotus varajäseniksi vuodeksi 2023

  • Jyri Näränen, FT (tähtitiede), tutkimuspäällikkö, Paikkatietokeskus / Maanmittauslaitos
  • Paula Kyyrö, FM (tähtitiede), pääopas, Helsingin Observatorio
  • Timo Loikala, tutkimusinsinööri, Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu

Nimitysvaliokunta on keskustellut ehdokkaiden kanssa, ja he ovat antaneet tehtäviin suostumuksensa.

Nimitysvaliokunta toteaa aikovansa esittää kokouksessa, että varajäseniä valitaan kolme ja että heidät valitaan tehtäväänsä edellä luetellussa järjestyksessä (ensimmäiseksi varajäseneksi Näränen, toiseksi Kyyrö ja kolmanneksi Loikala).

Esittelyt

Sami Lehti (s. 1971) toimii vanhempana tutkijana Fysiikan tutkimuslaitoksella Helsingin yliopistossa. Hän on mukana CERNin CMS-kokeessa (Genevessä, Sveitsissä) etsimässä Higgsin bosoneja, erityisesti sellaisia, joilla on sähkövaraus. Erityisalaa on tau-leptonit, törmäystapahtumien liipaisu, analyysit ja niihin liittyvien ohjelmistojen kirjoittaminen, sekä viimeisimpänä tuttavuutena jetti-fysiikka. Lehti on toiminut Suomen fyysikkoseuran hiukkasfysiikan jaoston puheenjohtajana 2013–2016, ja on organisoinut Higgs-viikonloput Heurekaan ja Oulun Tietomaahan vuonna 2014.

Lehden uravalinta hahmottui jo peruskoulussa, kun piti valita tähtitieteen ja hiukkasfysiikan välillä. Kaukoputken voi hankkia itsekin, mutta hiukkaskiihdytin harrastuksena on aika mahdoton ajatus. Siten hiukkasfysiikasta tuli ammatti ja tähtitieteestä harrastus.
Aktiivisemmaksi harrastus muuttui lukioaikana 80-luvun lopussa, kun hän osti ensimmäisen putkensa RET-45:n ja liittyi Keski-Uudenmaan Altairiin. Samalla hän liittyi Ursan jäseneksi. Lehti harrastaa kirjallisuuden lisäksi sekä visuaalihavaintojen tekemistä että kuvaamista. Tähtikalliolle pitää päästä kerran pari vuodessa, ja Sveitsissä star-partyihin aina kun on siihen mahdollisuus.

Matias Takala (s. 1976) toimii Ilmatieteen laitoksella Arktisessa avaruuskeskuksessa vanhempana tutkijana. Hänen asiantuntemukseensa kuuluvat kaukokartoituksen tutkimus, kehitys ja operatiiviset palvelut. Passiivisten mikroaaltoinstrumenttien käyttö lumen kaukokartoitukseen on hänen erikoisalaansa. Takalalla on kokemusta toimisesta mm. EUMETSAT:n (Euroopan sääsatelliittijärjestö), ESA:n (Euroopan Avaruusjärjestö) sekä EU:n projekteissa. Lisäksi hän kuuluu Ilmatieteen laitoksen avaruussääpäivystäjien ryhmään osana operatiivista sää- ja turvallisuustoimintaa. Tehtäviin kuuluu paitsi kansallisten ennusteiden ja varoitusten laadinta, myös osallistuminen ICAO:n (Kansainvälinen siviili-ilmailujärjestö) avaruussäätoimintaan PECASUS-konsortion kautta. Takala on toiminut myös COSPAR (Committee on Space Research) Suomen kansalliskomitean sihteerinä sekä osallistuu Kaukokartoituskerhon toimintaan. 

Ensimmäinen kontakti tähtiharrastukseen syntyi jo pikkupoikana, isän kanssa Kuopion Saturnuksen tähtinäytöksissä käydessä. Takala on Ursan jäsen vuodesta 1986. Ursan harrastuskentässä eniten tällä hetkellä kiinnostavat myrskybongaus, ilmakehän optiset ilmiöt sekä revontulet. Takala on toiminut myrskybongausryhmän yhteyshenkilönä ja toimii tälläkin hetkellä revontuliryhmän yhteyshenkilönä. Tätä kautta hänellä on laajat kontaktit Ursan kanssaharrastajiin. Takala on ollut myös aktiivisesti mukana Ursan Taivaanvahti-palvelun kehittämisessä alusta asti, toimien sekä teknisen kehityksen osana, että myös havaintojen moderoijana. Näistä ansioista Ursa myönsi hänelle Stella Arcti-palkinnon 2017. Takala on myös Ursan tulipallotyöryhmän jäsen.  

Panu Viitanen (s. 1980) toimii fysiikan opettajana Helsingin luonnontiedelukiossa. Hän on valmistunut Helsingin yliopistosta vuonna 2006 avaruusfysiikan linjalta. Tähtitiedettä hän on opiskellut sivuaineena. Opettajana Panu Viitanen on toiminut vuodesta 2007 alkaen. Hän on opettanut fysiikkaa Helsingin luonnontiedelukiossa vuodesta 2011 alkaen mukaan lukien yleissivistävää tähtitieteen kurssia. Luonnontiedelukiossa Panu Viitanen on ollut koulun johtokunnan jäsen 2017–2021 ja varajäsen alkaen 2022. Hän on ollut jäsen Helsingin kaupungin fysiikan opettajien muodostamassa ryhmässä, joka on kirjoittanut fysiikan opetussuunnitelmat toimeenpantaviksi lukuvuosille 2016 ja 2021. Panu Viitanen on oppikirjailija ja hän on työryhmän kanssa kirjoittanut lukiofysiikan oppikirjasarjaa. Panu Viitanen on valittu Tähtitieteen koulutuksen komitean jäseneksi keväällä 2022. Tähtitiede on kiehtonut häntä nuoresta lähtien.

Jyri Näränen (s. 1979) toimii Maanmittauslaitoksen Paikkatietokeskuksessa tutkimuspäällikkönä. Ursan jäsen Näränen on ollut 1990-luvulta lähtien. Näränen on väitellyt tähtitieteestä filosofian tohtoriksi, mutta nykyisin tähtitiede on melkein puhtaasti harrastus. Näränen toimii  Paikkatietokeskuksessa Metsähovin avaruusgeodeettisen tutkimusaseman päällikkönä. Työtehtäviin kuuluu mm. uuden satelliittilaserjärjestelmän kehitys ja käyttöönotto, sekä työt uuden geodeettisen VLBI-radioteleskooppijärjestelmän parissa. Avaruus on siis oleellinen osa myös Näräsen nykyistä työtä.

Näränen on toiminut ja toimii useissa luottamustehtävissä, mm. Geofysiikan seuran ja Suomen tähtitieteilijäseuran puheenjohtajana, Ursan hallituksen jäsenenä ja varajäsenenä, useissa tieteellisissä kansalliskomiteoissa sekä kansallisena edustajan kansainvälisissä tiedeyhdistyksissä. Näränen on kansainvälisen tähtitieteilijöiden unionin IAU:n henkilöjäsen. Asteroidi 11907 (Naranen) on nimetty hänen mukaansa. Hän omistaa pienen optisen teleskoopin, jolla pyrkii katselemaan taivaalle aina kun aika ja kelit antavat periksi. Hän harrastaa myös taivaan ilmiöiden valokuvaamista. Näränen on järjestänyt Helsingin yliopiston tähtitieteen tutkijoiden kanssa Omniassa (ent. Espoon työväenopisto) tähtitieteen kursseja, joilla on luennoinut erityisesti aurinkokunnan tutkimuksesta. Lisäksi hän on useamman vuoden avustanut Tähdet ja avaruus -lehden lukijakysymyspalstaa ja vastaillut Helsingin Sanomien tiedekysymyspalstoilla erityisesti aurinkokuntaan liittyviin kysymyksiin.

Paula Kyyrö (s. 1987) on valmistunut tähtitieteestä ja työskentelee nykyään Helsingin yliopistomuseon tähtitieteen yleisökeskuksen pääoppaana vastaten Helsingin observatorion opastustoiminnan suunnittelusta ja toteutuksesta. Opiskeluaikanaan Paula toimi Ursassa monipuolisissa yleisötyön tehtävissä kuten asiakaspalvelussa, lasten tähtikerhojen ohjaajana, planetaario- ja tähtinäytösten vetäjänä. Hän herätti lasten tähtileirit vuosien tauon jälkeen uuteen eloon toimien leirien päävastaavana neljän kesän ajan. Ursan hallinnossa Paula on aiemmin ollut mukana hallituksen varajäsenä (2012), jäsenenä (2013–15) ja varatoiminnantarkastajana (2021–). Paula on hyvin asiakasorientoitunut, mikä johti hankkimaan myös erikoisammattitutkinnon tuotteistamisesta ja palvelumuotoilusta. Paula on lisäksi tällä hetkellä Kansainvälisen tähtitieteen unionin IAU:n Suomen toinen NAEC-yhteyshenkilö (National Astronomy Education Coordinator).

Timo Loikala (s. 1960) löysi tähtitaivaan ihmeet jo alakouluikäisenä Kouvolan silloin niin pimeältä taivaalta. Hieno harrastus on pysynyt helposti mukana läpi elämän ja on tarjonnut antoisan ja tukevan vastapainon työtehtävien aiheuttamien paineiden purkamisessa.

Tähtiharrastusyhdistys Konut Tählet ry perustettiin Jaalaan vuonna 2005 ja Loikala on alusta lähtien ollut järjestämässä yhdistyksen tapahtumia. Viimeiset kahdeksan vuotta hän on toiminut yhdistyksen puheenjohtajana.

Loikala työskentelee tutkimusinsinöörinä Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulussa, tällä hetkellä biohiileen liittyvissä tutkimuksissa. Kuitenkin useamman kerran viikossa hänet löytää ”iltalöysistä” kertomassa selkokielellä, mitä sieltä avaruudesta oikein löytyy. Kohderyhminä ovat yhdistykset, koulut, kansalaisopistot, kirjastot ja yleisesti ottaen kaikki ihmiset, joita avaruuden ihmeet kiinnostavat. Ja niitähän on paljon. Kymenlaakson peruskoulut ja päiväkodit ovat avaruustarinoiden luennoitsijana tulleet hänelle hyvin tutuiksi. Etenkin vierailuisäntänä toimiminen Tähtikallion havaintokeskuksessa on tuonut esiin sen upean seikan, miten kiinnostuneita ihmiset ovat avaruudesta.
 


Helsingissä 19.10.2022
Ursan hallituksen nimitysvaliokunta
Veikko Mäkelä (pj), Maija Aksela, Mika Tulimaa

Yhdistyksen jäsenillä on mahdollisuus tehdä suoraan syyskokoukselle ehdotuksia hallituksen uusista jäsenistä 25.10. klo 16 asti, ks. ehdokasasettelu 2022