Tähtitieteellinen yhdistys Ursa

Ursan perustamisjulistus vuodelta 1921

Arvoisa kansalainen!

Helsingissä on syksyllä v. 1921 perustettu tähtitieteen harrastajien yhdistys, joka tunnetun tähtikuvion "Ursa major" (suomeksi Otava) mukaan sai nimekseen "Ursa". Tämä yhdistys on tarpeen vaatima yhdyssiteeksi tähtitieteeseen innostuneiden eri yhteiskuntaluokkiin kuuluvien kansalaisten välille. Ursan tarkoituksena on esitelmien ja tähti-iltain avulla ylläpitää jäsenissään innostusta tähtitieteeseen sekä levittää sitä laajempiinkin piireihin. Se seikka, että Ursaan on jo sen ensimäisten kuukausien aikana liittynyt henkilöitä monilta eri aloilta, kuten sanomalehtimiehiä, pankkimiehiä, pappeja, taiteilijoita, maanviljelijöitä j. n. e. osoittaa, että sangen kaukanakin tähtitieteestä työskentelevät kansalaiset eivät ole välinpitämättömiä tähtitaivaan tutkimiseen nähden.

Erittäin tärkeä on tämä yhdistys sentakia, että se paremmin kuin yksityiset voi hankkia kallishintaisia kaukoputkia, joiden avulla vasta tähtitieteen alalla voi aikaansaada huomattavampia tuloksia. Valmistaakseen jäsenilleen ja yhdistyksen ulkopuolellakin oleville kansalaisille tilaisuuden tähtien katselemiseen ja tutkimiseen, päätti Ursa heti alussa tilata läpimitaltaan 18-senttisen peilikaukoputken, joka tämän talven kuluessa valmistuu kotimaassa. Myös on vireillä kysymys 40-senttisen peilikaukoputken tilaamisesta, samoin kotimaasta. Näiden kaukoputkien valmistus on siksi taatuissa käsissä, että ne joka suhteessa voidaan asettaa ulkomaisten rinnalle.

Vaikka Ursan kotipaikka on Helsinki, lukee se mielellään jäsenikseen myös Helsingin ulkopuolella olevia kansalaisia. Näitä varten Ursa lähettää pienempikokoisia kaukoputkia sellaisiin keskuksiin, joissa on useampia Ursan jäseniä. Samoin se tilaa helppotajuisia tähtitieteellisiä kirjoja, joita jokainen yhdistyksen jäsen voi itselleen lainata, sekä julkaisee tähtitiedettä käsitteleviä kirjoituksia.

Mutta liian vähäinen olisi Ursan toiminta, jos se tähän rajoittuisi. Vasta kauemmalle tähtäävän toimintansa kautta ansaitsee se itselleen olemassaolon valtakirjan. Ursan päämääränä on tähtitornin luominen kansantajuisen tähtitieteen harrastamista varten. Sitten vasta Ursa on päättänyt ensimmäisen, joskin vaikean ajanjakson elämässään, kun jossain Helsingin lähistöllä kohoaa tähtitorni, joka on mahdollisimman suuressa määrin yleisön käytettävissä. Tällaisia tähtitorneja on melkein jokaisessa sivistysmaassa, ja sellainen on oleva pian Suomessakin.

Yllämainittuja Ursan pyrkimyksiä voi jokainen kansalainen edistää liittymällä jäseneksi Ursaan tahi muulla tavalla sitä aineellisesti avustamalla. Ja ne henkilöt, joille tähtitaivaan ilmiötten seuraaminen tuottaa huvia, saavat Ursan jäseninä paljon laajemmat mahdollisuudet harrastustensa tyydyttämiseen. Liittykää senvuoksi Ursan jäseniksi!

Ursan jäseniksi pyrkivät voivat ilmoittautua maisteri U. Pesoselle, osoite: Helsinki, Geodeettinen laitos, ja on sisäänkirjoittautumismaksu 10 mk. ja vuosimaksu 20 mk., tai kerta kaikkiaan 300 mk.

URSAN JOHTOKUNTA :

V. A. Heiskanen
Filosofian maisteri
V. t. valtion geodeetti

Uuno Pesonen
Filosofian maisteri
Valtion Geodeettisen laitoksen assistentti

V. J. Kallio
Filosofian maisteri
Helsingin suom. lyseon lehtori

Yrjö Väisälä
Filosofian maisteri
Valtion geodeetti

Ossian Jäämaa
Filosofian maisteri
Maanmittaushallituksen insinööri