Tähtitieteellinen yhdistys Ursa

Valiokunnan esitys syyskokoukselle 2005

Ehdotus hallituksen puheenjohtajaksi vuosiksi 2006—2008:

  • Professori, FT Hannu Koskinen, Helsingin yliopisto, fysikaalisten tieteiden laitos

Ehdotus hallituksen uusiksi varsinaisiksi jäseniksi vuosiksi 2006—2008:

  • Toimitusjohtaja Jorma Koski, Koski & Töyrä Oy
  • Yritysjohdon konsultti, DI, LuK Antti Ritvos, Mercuri Urval

Varajäseniksi vuodeksi 2006:

  • Ensimmäiseksi varajäseneksi suunnittelija, FM, Asko Palviainen, Helsingin yliopisto, tähtitieteen laitos
  • Toiseksi varajäseneksi tietotekniikka-asiantuntija Veikko Mäkelä, Helsingin yliopisto, tietotekniikkaosasto

Nimitysvaliokunta on keskustellut ehdokkaiden kanssa, ja he ovat antaneet tehtäviin suostumuksensa.

Esittelyt

Hannu Koskinen toimii Ilmatieteen laitoksen avaruustutkimusyksikön johtajana. Hän on virkavapaalla Helsingin yliopiston avaruusfysiikan professorin virasta, johon hänet valittiin vuonna 1997. Koskinen on myös nimitetty 1.1.2006 toimintansa aloittavan Helsingin yliopiston ja Ilmatieteen laitoksen yhteisen Avaruuskeskuksen johtajaksi. Koskinen väitteli tohtoriksi Uppsalan yliopistosta 1985, ja hänet nimitettiin avaruusfysiikan dosentiksi 1989. Hänellä on vankka kokemus ja mittavat ansiot avaruusfysiikan tutkimuksesta ja opetuksesta sekä Suomessa että kansainvälisesti. Helsingin yliopiston fysikaalisten tieteiden opiskelijat valitsivat hänet vuoden opettajaksi vuonna 2001. Koskinen on Suomen Fyysikkoseuran ja Suomen Matemaattisen yhdistyksen julkaiseman Arkhimedes-lehden päätoimittaja.

Jorma Koski toimii helsinkiläisen it-yrityksen Koski & Töyrä Oy:n toimitusjohtajana. Hänellä on pitkä kokemus yritystoiminnasta, ja hän on toiminut nykyisessä yrityksessään vuodesta 1988. Koski on aktiivinen tähtiharrastaja ja -valokuvaaja. Hän pitää Tähdet ja avaruus -lehdessä suosittua Havaintovälineet-palstaa ja vastaa Ursan Artjärvi-projektin havaintolaitteista. Koski on toiminut aikaisemmin Ursan varapuheenjohtajana ja jaostojen yhteistyöelimen puheenjohtajana. Hän on tänä vuonna hallituksen varajäsen.

Antti Ritvos on valmistunut diplomi-insinööriksi Teknillisestä korkeakoulusta 1979. Hän on suorittanut myös luonnontieteiden kandidaatin tutkinnon Helsingin yliopistossa pääaineenaan tähtitiede. Nykyisin Antti Ritvos toimii yritysjohdon konsulttina Mercuri Urvalissa. Ennen nykyistä tehtäväänsä Ritvos on hankkinut mittavaa liike-elämän kokemusta toimiessaan johtotehtävissä General Electricin ja Instrumentariumin palveluksessa. Antti on harrastanut tähtitiedettä nuoresta pitäen. Hän on ollut Ursan hallituksessa opiskeluaikanaan ja vastikään kartuttanut havaintovälineistöään mm. TAL 200K-kaukoputkella.

Asko Palviainen toimii mm. Tähdet ja avaruus -lehden Tähtitieteen tapahtumia -palstan pitäjänä yhdessä dosentti Heikki Ojan kanssa. Palviainen toimittaa myös Ursan Maailmankaikkeus-vuosikirjaa.

Veikko Mäkelä on pitkän linjan tähtiharrastaja ja Ursan jaostojen yhteistyöelimen puheenjohtaja. Hän toimittaa Tähdet ja avaruus -lehden Taivaalla-palstaa yhdessä Leo Wikholmin kanssa, ja hän on toiminut Ursan hallituksessa useita vuosia.

Helsingissä, 26.10.2005

Tytti Varmavuo-Häikiö, pj., Ville Hinkkanen, Ilpo V. Salmi