Tähtitieteellinen yhdistys Ursa

Stella Arcti -palkinto

Stella Arcti on Ursan vuosittain jakama palkinto ansioituneille harrastajille. Palkintoja jaetaan 2–3 kpl vuosittain ja jakotilaisuus on yleensä Tähtipäivien yhteydessä, ajoittain Cygnus-kesätapahtumassa. Stella Arctin puitteet määriteltiin keväällä 1988 ja esiteltiin harrastajayhteisölle saman vuoden Cygnuksella. Palkintoja on jaettu vuoden 1988 Rovaniemen tähtipäivistä alkaen.

Ehdotukset Ursan vuosittain jakamien Stella Arcti -palkintojen saajiksi laatii erityinen palkintoraati. Siihen kuuluu vähintään kolme jäsentä, jotka pääsääntöisesti valitaan Cygnus-kesätapahtumassa. Sama henkilö voi olla jäsenenä vain kahtena vuonna peräkkäin, jonka jälkeen häntä ei voida valita kahteen vuoteen uudelleen. Stella Arcti -palkittavat päättää Ursan hallitus palkintoraadin ehdotuksen pohjalta.

Palkintokategoriat

Ohjeellisesti pyritään noudattamaan seuraavia palkintokategorioita:

Merkittävä havainto
Kansainvälisesti tai kansallisesti merkittävä suunnilleen kuluneen vuoden jaksolla tehty havainto. Yleensä havainnon tulee olla uusi löytö tai muutoin tieteellisesti erityisen merkittävä tulos. Stella Arctin alkuvuosina tässä kategoriassa oli hieman löyhemmät perusteet. Nykyään merkittävän havainnon kategoria on monena vuonna jätetty jakamatta.

Ansiokas havaintotoiminta
Ansioituminen havaintotyön (myös valokuvaus) alueella. Havaintotyöskentely voi olla pitkäjännitteistä vuosia kestävää työskentelyä, mutta se voi yhtä hyvin olla vain lyhytaikaisempi, mutta muuten merkittävä havaintosarja.

Ansiokas harrastustoiminta
Ansioitunut työskentely jollain tähtiharrastuksen osa-alueella, esimerkiksi yhdistystoiminnassa, tähtitieteen popularisoinnissa, laiterakentelussa jne. Tämä palkinto on yleensä mennyt pitkän linjan harrastajille.

Edellä mainittujen perusteiden ohella on pyritty myös huomioimaan nuoret tai uudet tulokkaat, jotka ovat jo harrastuksen alkuvuosina saavuttaneet merkittäviä tuloksia. Palkintoja voidaan jättää jakamatta tai samasta kategoriasta voidaan myöntää useampi palkinto. Palkintoraadit ovat kuitenkin pitäytyneet melko pitkälle edellä luetelluissa periaatteissa.

Stella Arcti -maininta
Stella Arcti -palkintoa ei jaeta kahta kertaa samalle henkilölle, mutta mm. merkittävän havainnon tekijälle on voitu myöntää Stella Arcti -maininta, jos hänet on jo aiemmin palkittu Stella Arctilla.

Ks. myös