Kirjaudu tai rekisteröidy

Valiokunnan esitys syyskokoukselle 2019

Tähtitieteellinen yhdistys Ursa ry:n hallitus on asettanut nimitysvaliokunnan valmistelemaan hallituksen valintaa syyskokouksessa 12.11.2019. Kokouksessa valitaan kolme hallituksen varsinaista jäsentä kaudelle 2020–2022 sekä 1–3 varajäsentä vuodelle 2020.

Valiokunta on kartoittanut henkilöitä, joilla on hallituksen jäsenyyteen tarvittava pätevyys sekä arvioinut yhdistyksen jäsenten tekemät ehdotukset. Yhdistyksen toimitusjohtaja on kertonut valiokunnalle näkemyksiään yhdistyksen lähivuosien haasteista, ja valiokunta on arvioinut ehdokkaita työjärjestyksensä mukaisilla perusteilla, joihin kuuluvat henkilön tiedot, taidot ja erityisosaaminen; kriittisyys, itsenäisyys ja riippumattomuus; työkokemus ja ikä; ajankäyttömahdollisuus ja jäsenen edustamat sidosryhmät.

Ursan toiminta jakautuu monelle sektorille, jotka kytkeytyvät toisiinsa. Ursan toimintaympäristö muuttuu parhaillaan voimakkaasti. Sen tähden on tärkeää, että yhdistyksen strategiaa ohjaava hallitus kykenee näkemään muutosten vaatimat tarpeet, tekemään vaadittavat päätökset ja tukemaan Ursan kaikkia toimijoita.

Kartoituksen ja ehdokkaiden arvioinnin perusteella valiokunta ehdottaa, että hallitukseen valittaisiin seuraavat henkilöt.

Ehdotus hallituksen varsinaisiksi jäseniksi vuosiksi 2020—2022, tai toissijaisesti varajäseniksi. (Ehdokkaat ovat aakkosjärjestyksessä)

  • Saara Hassinen, DI, toimitusjohtaja, Terveysteknologian liitto ry - FiHTA
  • Tiera Laitinen, FT, avaruustutkija, Ilmatieteen laitos
  • Antti Ritvos, DI, LuK (tähtitiede) 

Ehdotus varajäseniksi vuodeksi 2020

  • Mika Aarnio, FM (fysiikka)
  • Harri Haukka, kehityspäällikkö, Ilmatieteen laitos
  • Olli-Pekka Joronen, projektipäällikkö, Sweco Industry Oy

Nimitysvaliokunta on keskustellut ehdokkaiden kanssa, ja he ovat antaneet tehtäviin suostumuksensa.

Esittelyt

Ehdokkaiden esittelyt tulevat tähän myöhemmin.

Helsingissä 16.9.2019
Ursan hallituksen nimitysvaliokunta
Ville Hinkkanen (pj), Markku Poutanen ja Tytti Varmavuo-Häikiö 

Yhdistyksen jäsenillä on mahdollisuus tehdä suoraan syyskokoukselle ehdotuksia hallituksen uusista jäsenistä 22.10. klo 16 asti, ks. ehdokasasettelu 2019

Otsakkeen kuvat: Nasa, ESA, N. Smith (Kalifornian yliopisto, Berkeley), ja The Hubble Heritage Team (STScI/AURA)