Tähtitieteellinen yhdistys Ursa

Valiokunnan esitys syyskokoukselle 2019

Tähtitieteellinen yhdistys Ursa ry:n hallitus on asettanut nimitysvaliokunnan valmistelemaan hallituksen valintaa syyskokouksessa 12.11.2019. Kokouksessa valitaan kolme hallituksen varsinaista jäsentä kaudelle 2020–2022 sekä 1–3 varajäsentä vuodelle 2020.

Valiokunta on kartoittanut henkilöitä, joilla on hallituksen jäsenyyteen tarvittava pätevyys sekä arvioinut yhdistyksen jäsenten tekemät ehdotukset. Yhdistyksen toimitusjohtaja on kertonut valiokunnalle näkemyksiään yhdistyksen lähivuosien haasteista, ja valiokunta on arvioinut ehdokkaita työjärjestyksensä mukaisilla perusteilla, joihin kuuluvat henkilön tiedot, taidot ja erityisosaaminen; kriittisyys, itsenäisyys ja riippumattomuus; työkokemus ja ikä; ajankäyttömahdollisuus ja jäsenen edustamat sidosryhmät.

Ursan toiminta jakautuu monelle sektorille, jotka kytkeytyvät toisiinsa. Ursan toimintaympäristö muuttuu parhaillaan voimakkaasti. Sen tähden on tärkeää, että yhdistyksen strategiaa ohjaava hallitus kykenee näkemään muutosten vaatimat tarpeet, tekemään vaadittavat päätökset ja tukemaan Ursan kaikkia toimijoita.

Kartoituksen ja ehdokkaiden arvioinnin perusteella valiokunta ehdottaa, että hallitukseen valittaisiin seuraavat henkilöt.

Ehdotus hallituksen varsinaisiksi jäseniksi vuosiksi 2020–2022, tai toissijaisesti varajäseniksi. (Ehdokkaat ovat aakkosjärjestyksessä)

  • Saara Hassinen, DI, toimitusjohtaja, Terveysteknologia ry
  • Tiera Laitinen, FT, avaruustutkija, Ilmatieteen laitos
  • Antti Ritvos, DI, LuK (tähtitiede) 

Ehdotus varajäseniksi vuodeksi 2020

  • Mika Aarnio, FM (fysiikka)
  • Harri Haukka, kehityspäällikkö, Ilmatieteen laitos
  • Olli-Pekka Joronen, projektipäällikkö, Sweco Industry Oy

Nimitysvaliokunta on keskustellut ehdokkaiden kanssa, ja he ovat antaneet tehtäviin suostumuksensa.

Esittelyt

Saara Hassinen Toimitusjohtaja Saara Hassinen on kemiantekniikan diplomi-insinööri Kirkkonummelta. Hassisella on pitkä ja monipuolinen kokemus tutkimuksen ja yritystoiminnan yhteistyöstä, sen rahoituksesta sekä tieteen popularisoinnista. Hän on toiminut suuren osan yli 20-vuotisesta työurastaan teollisuuden järjestöissä: Suomen Bioteollisuus ry:n toimitusjohtajana ja Kemianteollisuus ry:n osastopäällikkönä. Elokuun alussa hän aloitti Terveysteknologia ry:n toimitusjohtajana. Vuosina 2009–2016 hän toimi SalWe Oy:n toimitusjohtajana koordinoiden terveyden ja hyvinvoinnin alan tutkimusyhteistyötä. Luonnontieteellinen nuorisotoiminta on hänelle tuttua perheen harrastusten kautta: "Perheeseeni kuuluu diplomi-insinööriaviomies sekä kolme lasta. Meille luonnontieteet ovat aina olleet tärkeällä sijalla. Lasten kysymyksiin on vastattu ja luonnonilmiöistä on keskusteltu. Yksi pojista opiskelee teknillistä fysiikkaa ja matematiikkaa Aalto-yliopistossa. Lukion hän suoritti Päivölän opistossa matematiikkalinjalla, johon sai hyvän pohjan Ursan tutkijakerhosta." 

Tiera Laitinen Filosofian tohtori Tiera Laitinen on avaruussään ja revontulten asiantuntija. Hän työskentelee tutkijana Ilmatieteen laitoksessa ja vastaa siellä avaruussääpalvelun kehittämisestä sekä avaruusaiheisten verkkosivujen sisällöstä. Hän on myös suosittu esitelmöijä. Vapaa-ajallaan hän harrastaa suomen kieltä ja kulttuuria. Avaruus ja tähtivaivaan näkymät ovat hänelle tärkeitä toisaalta teoreettisen mielenkiinnon kohteena, toisaalta retkeilyn tarjoamien luontokokemusten osana.

Ursan hallitukseen Laitinen voi tuoda tieteellisen asiantuntemuksensa ohella monipuolista kokemusta tiedeviestinnästä. Toiminnan kehittämisessä hän on vapaamielinen konservatiivi, joka ei ryhdy korjaamaan ehjää, mutta tukee uusien luovien ideoiden kokeilua ja antaa aktiivisille ihmisille tilaa tehdä asioita omalla tavallaan. Laitinen on ollut Ursan hallituksen varsinainen jäsen 2017-2019.

Antti Ritvos DI, LuK (fysiikka ja tähtitiede) Antti Ritvoksella on monivuotinen kokemus liikkeenjohdon, teknologian ja tieteen yhtymäkohdista. Hän on toiminut johtoryhmien jäsenenä lasertekniikan, mittausteknologian ja tietoteknologian alan yrityksissä – viimeksi Tieto-konsernin teknologiajohtajana vv 2011–2014. Hänellä on kokemusta usean yrityksen hallitusjäsenyydestä, missä roolissa hän edelleen toimii. Vuosina 2006–2008 hän oli Ursan hallituksessa, jolloin mm. julkaisutoimintaa ja Artjärven havaintokeskusta kehitettiin voimakkaasti. Hän on ollut hallituksen jäsen myös 2017-2019, jolloin Ursan strategiaa on päivitetty vastaamaan muuttuvan toimintaympäristön haasteisiin. Ursan hallitukseen hän voisi tuoda ymmärrystä teknologiamurroksen mahdollisuuksista ja riskeistä yhdistyksen toimintaan. Tähtiharrastajana aktiivinen intohimo kohdistuu tähtivalokuvaukseen. 

Mika Aarnio on yksi Ursan kerho- ja yhdistystoimintaryhmän vastuuaktiiveista asiantuntemusalanaan yhdistysten varainhoito ja rahoitus, Turun Ursa ry:ssä puheenjohtajana (5 v), varainhoitajana (25 v), näytös- ja tiedotusvastaavana, Kevolan observatorion EU-hankkeen projektipäällikkönä ja pääsuunnittelijana. Mika Aarnio on toiminut Ursan hallituksen varajäsenenä vuodesta 2017.

Harri Haukka on työskennellyt Ilmatieteen laitoksella vuodesta 2005 lähtien ja kehityspäällikkönä ”Avaruus- ja havaintoteknologiat” -yksikössä vuodesta 2017 alkaen. Haukka on erikoistunut Marsin kaasukehien mittauslaitteiden suunnitteluun sekä lähisääennustehankkeiden projektinhallintaan. Pääasialliset työkohteet ovat olleet Mars MetNet -hanke sekä ilmailualan PNOWWA-lähisääennustehanke. Muita hankkeita joihin Haukka on aktiivisesti osallistunut ovat mm. MSL (Curiosity), Exomars18 (Schiapparelli), Exomars2020 ja NASA 2020 Mars Rover – hankkeita, joiden tavoitteena on tuoda lisää tietoa Marsin kaasukehästä.
Haukka on aiemmin ollut mm. Ursan hallituksen varajäsen (2007–2008 ja 2018–2019), Ursan jaostotoimikunnan jäsen (2005–2007 ja 2011–2013) sekä Suomen Avaruustutkimusseuran (SATS) hallituksen jäsen (2009–2010). Lisäksi Haukka on toiminut Avaruusluotain-lehden taittajana vuodesta 2010 lähtien.
Tähtiharrastuksessa Haukka painottaa harrastuksen kansainvälisyyttä, tieteelliseen tutkimukseen osallistumista ja yhteyksien luomista ulkomaisin harrastajiin mm. kansainvälisten havaintohankkeiden avulla. Erityisenä kiinnostuksen kohteena ovat eksoplaneetat ja niiden maanpäälliset havainnot.

Olli-Pekka Joronen Olen 65-vuotias koneinsinööri Espoosta. Kiinnostukseni tähtitieteeseen alkoi yli 50 vuotta sitten ja liityin tuolloin Lahden Ursaan ja hieman myöhemmin myös Ursan jäseneksi.
Jo vuosia sitten kiinnostuin Artjärven havaintokeskuksen toiminnasta ja olen siitä lähtien toiminut siellä aktiivisesti. Havaintolaiteryhmän yhdyshenkilönä olen ollut 5 vuotta. Ursan hallituksessa olen ollut vuodesta 2015 alkaen, ensin 3 vuotta varsinaisena jäsenenä ja tämän jälkeen 2 vuotta varajäsenenä. Pidän tätä luottamustehtävää tärkeänä ja haluaisin jatkaa edelleen hallituksessa.
Ammattini kautta toimin aktiivisesti erilaisissa yhdistyksissä ja säätiöissä kuten MetSta ry:n Painelaitekomiteassa eurooppalaisen standardisoinnin seurantaryhmän puheenjohtajana ja Ammattienedistämislaitossäätiön (AEL) Painelaitetekniikan asiantuntijatoimikunnassa. Olen PSK Standardisointi ry:n toiminnantarkastaja ja osallistun standardien valmistelutyöhön. Koulutus ja opettaminen on tärkeää ja siksi toimin oman työn ohella painelaitetekniikan kouluttajana sekä työnantajani että muissa yrityksissä, AEL:ssa ja Metropolia AMK:ssa.
Harrastusmahdollisuuksien parantaminen vaatii jatkuvaa työtä ja omalta osaltani pyrin kehittämään Artjärven havaintokeskuksen toimintaa ja sen tarjoamia mahdollisuuksia. Tavoitteena on löytää Tähtikalliolle pitkän ajan kehityssuunnitelma. Havaintokeskus toimii käyntikorttina uusille harrastajille ja siksi havaintokeskuksen ja sen toiminnan kehittäminen on tärkeää.

 


 

Helsingissä 16.9.2019
Ursan hallituksen nimitysvaliokunta
Ville Hinkkanen (pj), Markku Poutanen ja Tytti Varmavuo-Häikiö 

Yhdistyksen jäsenillä on mahdollisuus tehdä suoraan syyskokoukselle ehdotuksia hallituksen uusista jäsenistä 22.10. klo 16 asti, ks. ehdokasasettelu 2019