Tähtitieteellinen yhdistys Ursa

Valiokunnan esitys syyskokoukselle 2014

Ursan hallitus asetti 5.5.2014 yhdistyksen sääntöjen mukaisesti nimitysvaliokunnan valmistelemaan yhdistyksen syyskokoukselle ehdotuksen hallitukseen valittaviksi jäseniksi ja varajäseniksi.

Valiokunta on systemaattisesti kartoittanut henkilöitä, joilla on hallituksen jäsenyyteen tarvittava pätevyys sekä arvioinut yhdistyksen jäsenten tekemät ehdotukset. Yhdistyksen toimitusjohtaja on kertonut valiokunnalle näkemyksiään yhdistyksen lähivuosien haasteista, ja valiokunta on keskustellut ehdokkailta vaadittavasta kokemuksesta ja osaamisesta. Valiokunnan tavoitteena on ollut tehokas hallitus, jolla on yhdistykselle sopiva, osaamiseltaan ja kokemukseltaan monipuolinen kokoonpano, ajatellen Ursan toiminnan monia sektoreita. Strategisen työn merkitystä on painotettu hakemalla ehdokkaita, joiden hankkima osaaminen muista organisaatioista palvelisi Ursan kehittämistä yleisen taloustilanteen ja julkaisualan tulevaisuudennäkymien valossa.

Kartoituksen ja ehdokkaiden arvioinnin perusteella valiokunta ehdottaa, että hallitukseen valittaisiin seuraavat henkilöt.

Ehdotus hallituksen puheenjohtajaksi vuosiksi 2015-2017

  • Hannu Karttunen, dosentti, Tuorlan observatorio

Ehdotus hallituksen varsinaisiksi jäseniksi vuosiksi 2015—2017

  • Marjut Andler, johtaja, CSC - Tieteen tietotekniikan keskus Oy
  • Kyösti Väkeväinen, vararehtori, Laurea-ammattikorkeakoulu

Nimitysvaliokunta on keskustellut ehdokkaiden kanssa, ja he ovat antaneet tehtäviin suostumuksensa.

Esittelyt

Hannu Karttunen Hannu Karttunen työskentelee Turun yliopiston Tuorlan observatoriossa. Tähtitieteilijän työnsä ohella Karttunen on ansioitunut tieteen kansantajuistaja luennoijana, tietokirjailijana ja suomentajana. Hän on saanut mm. Tieto-Finlandia-palkinnon ja Tiedonjulkistamisen Valtionpalkinnon. Hannu Karttusella on pitkä kokemus Ursasta. Hän on toiminut puheenjohtajana kahteen otteeseen ja on Ursan kunniajäsen. Karttunen on myös Tieteellisten seurain valtuuskunnan hallituksen jäsen kaudella 2015-2017.

Marjut Andler Tuotantotalouden diplomi-insinööri MArjut Andlerilla on yli 30 vuoden kokemus päällikkö- ja johtotason tehtävistä kansainvälisessä yritysmaailmassa, erityisesti tietotekniikan (Tieto Oy) ja ympäristönmittauksen (Vaisala Oy) aloilta, niin toimittajan kuin asiakkaiden näkökulmasta. Hän on opiskellut työtehtävien ohella myös aikuiskasvatusta Helsingin yliopistolla, sillä Andlerin uran aikana koulutus on useampaan otteeseen kuulunut hänen vastuualueisiinsa. Nykyisin hän toimii johtajana CSC - Tieteen tietotekniikan keskus Oy:ssä, vastuualueenaan liiketoiminnan kehittäminen. "Perheeseeni kuuluu diplomi-insinööriaviomies sekä aikuiset pojat. Harrastuksiin kuuluu mm. purjehtiminen, germaaninen filologia ja kansainvälinen talonrakentaminen. Purjehdusharrastus innoitti aikanaan myös tähtitieteellisen merenkulun tutkinnon suorittamiseen."

Kyösti Väkeväinen, FT toimii Laurea-ammattikorkeakoulun vararehtorina vastuualueenaan tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminta. Väkeväisen johtama yksikkö vastaa tutkimushankeportfoliosta strategisilla painoaloilla ja siihen liittyvästä rahoituksesta, yrittäjyys- ja innovaatiopalveluista sekä ylemmistä ammattikorkeakoulututkinnoista. Väkeväisellä on yli 15 vuoden kokemus asiantuntijaorganisaatioiden johtamisesta ja kehittämisestä Metso- ja Nokia-yhtiöissä.  Hänellä on laajat verkostot eri yrityksiin, korkeakouluihin, tutkimuslaitoksiin ja muihin sidosryhmiin niin kansallisesti kuin kansainvälisesti. Väkeväinen on väitellyt Helsingin yliopiston fysiikan laitokselta vuonna 1997 ja väitöskirjassaan hän tutki puolijohdemateriaalien ominaisuuksia. Väitöskirjan lisäksi hänellä on yli 20 julkaisua. Kyösti Väkeväisen ydinosaaminen liittää yhteen liiketoiminnan, organisaation toiminnan kehittämisen ja tieteellisen tutkimuksen.

Helsingissä 25.9.2014
Ursan hallituksen nimitysvaliokunta
Juhani Damski (pj), Tytti Varmavuo-Häikiö, Kai Forssén

 


 

Jäseniltä saapuneet ehdotukset syyskokoukselle

Ehdotukset hallituksen varsinaiseksi jäseneksi 2015–2017

  • Olli-Pekka Joronen (ehdottavat: Kari Laihia, Juha Johansson, Hannu Määttänen ja Jarno Malaprade)

Ehdotukset hallituksen varsinaiseksi jäseneksi 2015–2017 tai toissijaisesti varajäseneksi 2015

  • Anu Rainela-Lankinen, KTM, yrittäjä (ehdottavat: Markus Hotakainen, Jari Mäkinen, Martti Koskimo, Matti Salo)
  • Veikko Mäkelä, tietotekniikka-asiantuntija (ehdottavat: Olli Manner, Matti Suhonen ja Antti Jännes)
  • Toni Veikkolainen, tutkija, Helsingin yliopisto (ehdottavat: Jari Saukkonen, Aarno Junkkari, Kaj Wikstedt

Olli-Pekka Joronen Olen 60 vuotias koneinsinööri Espoosta. Tähtiharrastukseni alkoi 60-luvun loppupuolella Lahdessa mistä olen kotoisin. Keskikoulussa kiinnostuin tähtitaivaasta luokkakaverin innoittamana ja yhdessä yritimme tunnistaa tähtikuvioita kartan avulla sekä löytää joitakin kohteita 30 mm kaukoputkella. Liityin Lahden Ursaan, missä Juhani Salmen opastuksella harrastus muuttui aktiiviseksi ja talviaikana useimmat illat kuluivat Pirttiharjun tähtitornilla. Toimin mm. yleisönäytösten vetäjänä sekä yhdistyksen hallituksessa. Samoihin aikoihin liityin myös Ursaan.

Muutin Helsinkiin 70-luvulla ja yhteys Lahden Ursaan katkesi, mutta jäsenyyttä Ursaan en lopettanut, vaikka aktiivinen harrastustoiminta lakkasi pitkäksi aikaa. Yli kolmekymmentä vuotta tyydyin lukemaan alan kirjallisuutta ja lehtiä, enkä pitänyt yhteyttä muihin harrastajiin. Sitten hankin kaukoputken ja ajattelin, että hyvä havaintopaikka ja mahdollisuus tavata muita harrastajia auttaisivat harrastusta. Nyt olen muutaman vuoden ajan osallistunut Artjärven toimintaan aktiivijäsenenä ja kesällä minut suostuteltiin laitejaoksen toiseksi vetäjäksi.

Ammattini vuoksi toimin Metalliteollisuuden standardisointi ry:n Painelaitekomitean ja eurooppalaisen standardisoinnin seurantaryhmän puheenjohtaja ja jäsenenä Ammattienedistämislaitossäätiön Painelaitetekniikan valtakunnallisessa asiantuntijatoimikunnassa sekä Kunnossapitoyhdistyksen Painelaitetoimikunnassa. Olen PSK Standardisointi ry:n toiminnantarkastaja ja työskentelen standardien valmistelutyöryhmissä niiden jäsenenä tai puheenjohtajana. Osallistun nuorten insinöörien jatkokoulutukseen kuulumalla AEL:n ja Promaintin järjestämien seminaarien suunnittelutyöryhmiin ja luennoin näissä seminaareissa säännöllisesti.

Ursassa olen kiinnostunut harrastusmahdollisuuksien parantamisesta, esimerkiksi Artjärven havaintokeskuksen toimintamahdollisuuksissa on paljon kehitettävää. Keskuksen toiminta kaipaa selkeämpää ja pitkäjänteistä rahoitusmallia ja toiminnasta vastuun jakamista useammalle henkilölle. Pidän tärkeänä, että suurempi osa jäsenistä saadaan yhteisen toiminnan piiriin ja siksi jäsenten aktivointiin pitää kehittää uusia keinoja.

Anu Rainela-Lankinen Olen työskennellyt eri akavalaisissa järjestöissä työsuhdeneuvojan ja toiminnanjohtajan tehtävissä parisenkymmentä vuotta. Tähtitieteeseen erikoistuneen lahjatavara- ja sisustusliike Alnilamin perustin 2003 ja olen toiminut yrittäjänä siitä lähtien.

Vuosien mittaan olen tehnyt monenlaista vapaaehtoistyötä ja hoitanut luottamustoimia vanhempainyhdistystoiminnasta käräjälautamiehen tehtäviin. Nykyisistä luottamustoimistani merkittävimmät ovat Observatorion ystävät ry:n puheenjohtajuus, Rastipartion vanhemmat ry:n puheenjohtajuus sekä Design District Helsinki ry:n hallituksen jäsenyys.

Harrastuksiini kuuluvat tähtitiede, erityisesti tähtitieteen historia ja arkeoastronomia, puutarhanhoito, pianonsoitto ja järjestötoiminta.

Olen aina ollut kiinnostunut universumista, maailmojen synnystä ja elämän kehittymisestä, mutta en osannut kutsua sitä tähtiharrastukseksi. Vuonna 1996 poikani oli 8-vuotias ja päättänyt ryhtyä tähtiharrastajaksi. Hän liittyi Ursan nuorten kerhoon ja kävi tähtitaivaskurssin, minkä jälkeen hän vei minut katsomaan yötaivasta ja näytti missä on Orion. Tuolloin tajusin, että taivaalta voi oppia tunnistamaan tähtikuvioita ja innostuin valtavasti. Liityin saman tien Ursaan perhejäseneksi. Tähtiharrastuksesta on tullut vähitellen koko perheen harrastus, ja olemme viettäneet toisenkin illan ja yön yhdessä tähtitaivasta tähyillen, milloin mitäkin taivaantapahtumaa jahdaten.

Alnilamin periaatteisiin kuuluu tähtiharrastuksen edistäminen. Taiteiden yönä järjestän aina nuorille suunnatun tapahtuman, jota Ursa tukee mm. materiaaliavun muodossa. Järjestän lisäksi vuosittain useita tilaisuuksia, joissa mm. opetellaan planisfäärin käyttöä sekä tutustutaan tähtiharrastusmateriaaliin tai perehdytään johonkin ajankohtaiseen tähtitaivaan tapahtumaan tai uutiseen. Olen pitänyt lukuisia tähtitieteeseen liittyviä esitelmiä erilaisilla forumeilla, ja olen usein ollut esitelmöitsijänä myös Ursan tilaisuuksissa.

Ursan hallituksen jäsenenä haluaisin tehdä aktiivisesti työtä Ursan hyväksi yhdessä harrastajien ja harrastajayhteisöjen kanssa. Olen kiinnostunut työskentelemään lasten ja nuorten tähtiharrastuksen edistämiseksi tukemalla Ursan nuorisotyötä kerhoineen ja leireineen. Toivoisin myös, että lapsille ja nuorille tarjottaisiin laajemmin sekä tähtitieteeseen liittyvää että tähtiharrastukseen kannustavaa materiaalia.

Veikko Mäkelä Olen 52-vuotias tietotekniikan ammattilainen Helsingistä. Toimin asiantuntijana ja projektipäällikkönä Helsingin yliopiston tietotekniikkakeskuksessa. Ursassa olen monitoimija. Viimeaikoina olen keskittynyt erityisesti aikuiskoulutustoimintaan tähtitaivaskurssien vetäjänä sekä harrastusalan kirjatuotantoon. Toimin myös Tähdet ja avaruus -lehden vakituisena avustajana. Avustan Ursan verkkopalveluiden kehittämisessä ja ylläpidossa. Siinä sivussa olen ollut aktiivisesti mukana myös Ursan jaostotoiminnassa.

Pidän yllä tuntumaa tutkimukseen opiskelemalla tähtitiedettä Helsingin yliopistossa. Olen suorittanut LuK-tutkinnon ja FM-tutkinto on viittä vaille valmis.

Harrastukseni juuret ulottuvat 70-luvun alkuun. Olen säilyttänyt yhteydet kasvattiyhdistykseeni Etelä-Karjalan Novaan ja arvelen sitä kautta ymmärtäväni paikallistoimijoiden arkea. Ursan hallituksessa olen toiminut jäsenenä useita kausia 1980-luvulta lähtien. Olen aiemmin toiminut luottamustehtävissä myös paikallisyhdistyksessä ja parina viime vuonna olen ollut Observatorion ystävät ry:n hallituksessa.

Viime vuosina Ursan kehittämisessä lähinnä sydäntäni ovat olleet yhteisöllisyys, yhteistyö ja verkostoituminen. Pyrin itse pitämään yllä laajoja verkostoja. Ursan toiminnan kannalta yhä tärkeämpää olisi pystyä paremmin hyödyntämään jäsenistön osaamista sekä osata tehdä hyvin yhteistyötä muiden toimijoiden kanssa. Aktiivisesti Ursassa toimijoiden tulisi syvemmin kokea yhdistys yhteiseksi asiaksi.

Toni Veikkolainen FM, on geofysiikan tutkija Helsingin Yliopistolla. Hän väitteli lokakuussa 2014 Maan magneettikentän tutkimuksesta. Hän on pitkän linjan aktiivinen tähtiharrastaja ja omaa laajan tuntemuksen valtakunnallisesta tähtiharrastuskentästä. Toni on toiminut useissa luottamustehtävissä, mm. Ursan hallituksen varajäsenenä vuonna 2014, Altair ry:n varapuheenjohtajana 2012-2014 sekä Geofysiikan seuran hallituksen sihteerinä vuodesta 2013 alkaen. Hänellä on vahva näkemys luonnontieteellisestä tutkimustoiminnasta ja hän on osallistunut useisiin kansainvälisiin tieteellisiin konferensseihin. Tonille on myönnetty Ursan Stella Arcti -palkinto vuonna 2012 ansiokkaasta havaintotoiminnasta.