Tähtitieteellinen yhdistys Ursa

Valiokunnan esitys syyskokoukselle 2008

Ursan hallitus asetti yhdistyksen sääntöjen mukaisesti nimitysvaliokunnan valmistelemaan yhdistyksen syyskokoukselle ehdotuksen hallitukseen valittaviksi jäseniksi ja varajäseniksi. Valiokunta on pitänyt kaksi kokousta sekä käynyt keskusteluja puhelimitse ja sähköpostitse. Yhdistyksen hallituksen puheenjohtaja ja toimitusjohtaja ovat kertoneet valiokunnalle näkemyksiään yhdistyksen lähivuosien haasteista, ja valiokunta on keskustellut ehdokkailta vaadittavasta kokemuksesta ja osaamisesta.

Valiokunta on systemaattisesti kartoittanut henkilöitä, joilla on hallituksen jäsenyyteen tarvittava pätevyys sekä arvioinut yhdistyksen jäsenten tekemät ehdotukset. Valiokunnan tavoitteena on ollut tehokas hallitus, jolla on yhdistykselle sopiva, osaamiseltaan ja kokemukseltaan monipuolinen kokoonpano. Kartoituksen, ehdokkaiden arvioinnin ja haastattelujen perusteella valiokunta ehdottaa, että hallitukseen valittaisiin seuraavat henkilöt.

Ehdotus hallituksen puheenjohtajaksi vuosiksi 2009—2011

  • professori Tapio Markkanen

Ehdotus hallituksen uusiksi varsinaisiksi jäseniksi vuosiksi 2009—2011

  • tulosalueen johtaja Juhani Damski, Ilmatieteen laitos
  • toimitusjohtaja, osakas Hannu Laukkanen, Planeetta 10 Oy

Ehdotus varajäseneksi vuodeksi 2009

  • research manager Hannu Talvitie, Vaisala Oyj

Nimitysvaliokunta on keskustellut ehdokkaiden kanssa, ja he ovat antaneet tehtäviin suostumuksensa.

Esittelyt

Tapio Markkanen on tähtitieteen dosentti ja Suomen yliopistojen rehtorien neuvoston emerituspääsihteeri. Markkasella on pitkä kokemus tähtitieteen popularisoinnista ja toiminnasta Ursassa. Hän on pitänyt satoja yleisöesitelmiä eri puolilla Suomea, kirjoittanut yleistajuisia kirja- ja lehtiartikkeleita sekä esiintynyt kymmenissä tv- ja radio-ohjelmissa. Hän on myös ollut perustamassa Tiedekeskus Heurekaa ja sen planetaariota. Markkasen oma tähtiharrastus alkoi vuonna 1954 itse tehdyillä välineillä. Ursan jäseneksi hän liittyi 1956. Markkanen on aikaisemmin toiminut Ursan hallituksen jäsenenä, varapuheenjohtajana ja puheenjohtajana (viimeksi 1987 - 1989). Nykyään hän on muun muassa kansainvälisen tähtitieteen vuoden IYA 2009 -järjestelytoimikunnan puheenjohtaja. Tasavallan presidentti myönsi hänelle professorin arvonimen vuonna 2005.

Juhani Damski toimii Ilmatieteen laitoksella "Sää ja turvallisuus"-tulosalueen johtajana. Damskin johtama tulosalue vastaa Ilmatieteen laitoksen sääpalvelutoiminnan lisäksi mm. säähän liittyvästä valmiustoiminnasta, havaintotoiminnasta, Ilmatieteen laitoksen ICT- toiminnasta sekä kaupallisista palveluista. Damski on toiminut erilaisissa asiantuntija- ja johtotehtävissä IL:lla yli 20 vuoden ajan. Väitöskirjassaan Damski käsitteli otsonikadon ja ilmastonmuutoksen vuorovaikuksia. Hän on myös opettanut Helsingin yliopistolla ilmakehän ilmöistä. Damskissa yhdistyy kokemus liiketoiminnan johtamisesta ja tieteellisestä tutkimustyöstä.

Hannu Laukkanen on mainostoimisto Planeetta 10:n toimitusjohtaja ja osakas. Laukkasella on vankka kustannusalan kokemus: hän on aikaisemmin toiminut WSOY Oppimateriaalit Oy:n toimitusjohtajana ja WSOY:n yleisen tietokirjallisuuden kustannusjohtajana. Koulutukseltaan Laukkanen on opettaja. Järjestöjen varainhankintaan hän on perehtynyt muun muassa Maailman luonnonsäätiö WWF Suomen hallituksessa ja tiedekeskus Heurekan yhteistyöyrityksen edustajana.

Hannu Talvitie toimii tutkimuspäällikkönä Vaisala Oyj:ssä, ja hänellä on vahva osaaminen T&K-toiminnan johtamisesta. Vaisalassa hänen tehtäviinsä kuuluu uuden strategisen liiketoiminnan ja teknologian kehittäminen. Talvitie on koulutukseltaan tekniikan tohtori, hänen väitöskirjansa (1998) käsitteli optista mittaustekniikkaa ja laserspektroskopiaa. Talvitien mielenkiinnon kohteisiin liittyy laaja-alainen kiinnostus luontoon, sen ilmiöihin sekä havainnointiin teknologian, erityisesti optiikan keinoin. Tämä kiinnostus ulottuu myös harrastuksiin, joihin kuuluu mm. ornitologia, video- ja valokuvaus.

Helsingissä 16.10.2008

Ursan hallituksen nimitysvaliokunta
Ville Hinkkanen (pj), Antti Ritvos, Mikko Suominen