Tähtitieteellinen yhdistys Ursa

Valiokunnan esitys syyskokoukselle 2017

Tähtitieteellinen yhdistys Ursa ry:n hallitus on asettanut nimitysvaliokunnan valmistelemaan hallituksen valintaa syyskokouksessa 14.11.2017. Kokouksessa valitaan puheenjohtaja ja kaksi hallituksen varsinaista jäsentä kaudelle 2018–2020 sekä 1–3 varajäsentä vuodelle 2018.

Valiokunta on kartoittanut henkilöitä, joilla on hallituksen jäsenyyteen tarvittava pätevyys sekä arvioinut yhdistyksen jäsenten tekemät ehdotukset. Yhdistyksen toimitusjohtaja on kertonut valiokunnalle näkemyksiään yhdistyksen lähivuosien haasteista, ja valiokunta on arvioinut ehdokkaita työjärjestyksensä mukaisilla perusteilla, joihin kuuluvat henkilön tiedot, taidot ja erityisosaaminen; kriittisyys, itsenäisyys ja riippumattomuus; työkokemus ja ikä; ajankäyttömahdollisuus ja jäsenen edustamat sidosryhmät.

Ursan toiminta jakautuu monelle sektorille, jotka kytkeytyvät toisiinsa. Ursan toimintaympäristö muuttuu parhaillaan voimakkaasti. Sen tähden on tärkeää, että yhdistyksen strategiaa ohjaava hallitus kykenee näkemään muutosten vaatimat tarpeet, tekemään vaadittavat päätökset ja tukemaan Ursan kaikkia toimijoita.

Kartoituksen ja ehdokkaiden arvioinnin perusteella valiokunta ehdottaa, että hallitukseen valittaisiin seuraavat henkilöt.

Ehdotus hallituksen puheenjohtajaksi vuosiksi 2018–2020

  • Markku Poutanen, professori, Paikkatietokeskus, MML

Ehdokkaat hallituksen varsinaisiksi jäseniksi vuosiksi 2018—2020. Ehdokkaat ovat toissijaisesti ehdolla myös varajäseniksi vuodeksi 2018 (nimet aakkosjärjestyksessä)

  • Mika Aarnio, LuK (fysiikka)
  • Harri Haukka, insinööri, projektipäällikkö, Ilmatieteen laitos
  • Olli-Pekka Joronen, projektipäällikkö, Sweco Industry Oy
  • Jyri Näränen, FT, tutkimuspäällikkö,  Paikkatietokeskus, MML
  • Anu Rainela-Lankinen, KTM, yrittäjä

Nimitysvaliokunta on keskustellut ehdokkaiden kanssa, ja he ovat antaneet tehtäviin suostumuksensa.

Esittelyt

Markku Poutanen on Maanmittauslaitoksen Paikkatietokeskuksen (ent. Geodeettinen laitos) geodesian ja geodynamiikan osaston johtaja. Hän opiskeli Helsingin yliopistossa pääaineenaan tähtitiede. Poutanen on dosentti sekä Helsingin yliopistossa että Aalto-yliopistossa. Poutanen on Euroopan koordinaattijärjestelmien alakomission (EUREF) puheenjohtaja ja YK:n Euroopan koordinaattijärjestelmien asiantuntijatyöryhmän puheenjohtaja. Vuosina 2009–2013 hän oli Euroopan Geotieteiden Unionin (EGU) geodesian jaoston puheenjohtaja. Ursan puheenjohtajana hän on ollut vuosina 2003–2005 ja kahdesti hallituksen jäsenenä (1984–1986, 1993–1995). Hän on Suomalaisen Tiedeakatemian jäsen. Asteroidi 3760 Poutanen on nimetty hänen mukaansa. 

Poutanen on ollut Ursan jäsen 1970-luvun alkupuolelta lähtien. Hän on ollut kirjoittamassa tai toimittamassa useita Ursan julkaisemia kirjoja, mm. Tähtitieteen perusteet, Maan muoto, Planeetat ja viimeisimpänä Satelliittipaikannus. Poutanen on pitänyt Kuukauden tähtitaivas -katsausta radiossa 1980-luvun alkupuolelta lähtien. Tähtitieteen ja tähtitaivaan ilmiöiden havaitsemisen ja valokuvaamisen lisäksi hänen harrastuksiinsa kuuluu mm. tieteen popularisointi.

Mika Aarnio on yksi Ursan kerho- ja yhdistystoimintaryhmän vastuuaktiiveista asiantuntemusalanaan yhdistysten varainhoito ja rahoitus, Turun Ursa ry:ssä puheenjohtajana (5 v), varainhoitajana (25 v), näytös- ja tiedotusvastaavana, Kevolan observatorion EU-hankkeen projektipäällikkönä ja pääsuunnittelijana. Mika Aarnio on toiminut Ursan hallituksen varajäsenenä vuoden 2017.

Harri Haukka on työskennellyt Ilmatieteen laitoksella vuodesta 2005 lähtien ja tutkijana ”Tutka- ja avaruusteknologia” -ryhmässä vuodesta 2008 alkaen. Haukka on erikoistunut Marsin kaasukehien mittauslaitteiden suunnitteluun sekä lähisääennustehankkeiden projektinhallintaan. Pääasialliset työkohteet ovat olleet Mars MetNet –hanke sekä ilmailualan PNOWWA-lähisääennustehanke. Muita hankkeita joihin Haukka on aktiivisesti osallistunut ovat mm. MSL (Curiosity), Exomars18 (Schiapparelli), Exomars2020 ja NASA 2020 Mars Rover. Hankkeita joiden tavoitteena on tuoda lisää tietoa Marsin kaasukehästä.

Haukka on aiemmin ollut mm. Ursan hallituksen varajäsen (2007-2008), Ursan jaostotoimikunnan jäsen (2005-2007 ja 2011-2013) sekä Suomen Avaruustutkimusseuran (SATS) hallituksen jäsen (2009-2010). Lisäksi Haukka on toiminut Avaruusluotain-lehden taittajana vuodesta 2010 lähtien.

Tähtiharrastuksessa Haukka painottaa harrastuksen kansainvälisyyttä, tieteelliseen tutkimukseen osallistumista ja yhteyksien luomista ulkomaisin harrastajiin mm. kansainvälisten havaintohankkeiden avulla.

Olli-Pekka Joronen. Olen 63-vuotias koneinsinööri Espoosta. Tähtiharrastukseni alkoi 60-luvun loppupuolella Lahden Ursassa ja hieman myöhemmin liityin myös Ursan jäseneksi. Muutin Helsinkiin 70-luvulla ja yhteys Lahden Ursaan katkesi mutta Ursan jäsenyys säilyi. Harrastus jäi lehtien ja kirjallisuuden varaan moneksi vuodeksi. Noin 6 vuotta sitten kiinnostuin Artjärven havaintokeskuksen toiminnasta ja olen siitä lähtien toiminut siellä aktiivisesti ja muutaman vuoden ajan myös havaintolaiteryhmän yhdyshenkilönä. Kolme vuotta sitten minut valittiin Ursan hallitukseen. Olen kokenut tämän luottamustehtävän tärkeänä ja haluaisin jatkaa tässä tehtävässä.

Ammattini kautta toimin aktiivisesti erilaisissa yhdistyksissä ja säätiöissä kuten MetSta ry:n Painelaitekomiteassa eurooppalaisen standardisoinnin seurantaryhmän puheenjohtajana ja Ammattienedistämislaitossäätiön (AEL) Painelaitetekniikan asiantuntijatoimikunnassa. Olen PSK Standardisointi ry:n toiminnantarkastaja ja työskentelen useissa standardien valmistelutyöryhmissä.

Ursassa olen kiinnostunut harrastusmahdollisuuksien parantamisesta. Esimerkiksi Artjärven havaintokeskuksen toimintaa ja sen tarjoamia mahdollisuuksia kehitetään jatkuvasti mutta paljon on edelleen tehtävää. Tavoitteenani on järjestää havaintokeskukselle selkeä ja pitkäjänteinen rahoitusmalli. Pidän myös tärkeänä, että suurempi osa jäsenistä saadaan yhteisen toiminnan piiriin ja jäsenten aktivointiin pitää löytää uusia keinoja.

Jyri Näränen. Olen hyvinkääläinen Ursan jäsen, seuraan olen kuulunut 90-luvulta saakka. Nykyisin tähtitiede on melkein puhtaasti harrastukseni, mutta koulutukseltani olen filosofian tohtori tähtitieteestä. Toimin nykyisin Maanmittauslaitoksen Paikkatietokeskuksessa (ent. Geodeettinen laitos) Metsähovin avaruusgeodeettisen tutkimusaseman päällikkönä. Työtehtäviini kuuluu mm. uuden satelliittilaserjärjestelmän kehitys ja käyttöönotto ja työskentelen myöskin uuden geodeettisen VLBI-radioteleskooppijärjestelmän parissa.

Olen jo kohta 10 vuoden ajan järjestänyt Helsingin yliopiston tähtitieteen tutkijoiden kanssa Omniassa (ent. Espoon Työväenopisto) tähtitieteen kursseja, joilla olen luennoinut erityisesti aurinkokunnan tutkimuksesta. Olen useamman vuoden avustanut Tähdet ja avaruus –lehden lukijakysymyspalstalla sekä vastaillut myös Helsingin sanomien tiedekysymyspalstoille lähinnä aurinkokuntaan liittyviin kysymyksiin.

Olen toiminut useissa luottamustehtävissä, mm. Geofysiikan seuran sekä Suomen tähtitieteilijäseuran puheenjohtajana sekä useissa tieteellisissä kansalliskomiteoissa. Omistan pienen optisen teleskoopin, jolla pyrin katselemaan taivaalle aina kun aika ja kelit antavat periksi. Myös taivaan ilmiöiden valokuvaaminen kuuluu harrastuksiini.

Anu Rainela-Lankinen, KTM Helsingistä. Olen toiminut akavalaisissa järjestöissä asiantuntija- ja johtotehtävissä ja vuodesta 2013 alkaen yrittäjänä tähtitieteeseen erikoistuneessa sisustus- ja lahjatavaraliikkeessäni Alnilamissa.  Tähtiharrastajana olen kiinnostunut erityisesti arkeoastronomiasta ja astrobiologiasta. Olin perustamassa Observatorion ystävät –yhdistystä ja toimin sen puheenjohtajana viisi vuotta. Olen hallituksen jäsenenä Suomen arkeoastronomisessa seurassa, jota myös olin perustamassa. Kehitin Design District Helsinkiä sen hallituksessa ja toimikunnissa monien vuosien ajan.

Järjestän Alnilamissa tähtitieteeseen liittyviä tapahtumia etupäässä lapsille ja vierailen usein paikallisissa tähtiharrastusyhdistyksissä esitelmöimässä.

Ursan toiminnassa minua kiinnostaa uusittuun strategiaan perustuvien toimintojen käynnistäminen ja läpivieminen. Uskon, että Ursa–yhteisön verkoston ja yhteisöllisen toimintakulttuurin avulla Ursan menestystarina jatkuu.

 

Helsingissä 10.10.2017
Ursan hallituksen nimitysvaliokunta
Hannu Karttunen (pj), Minna Palmroth ja Antti Ritvos

Yhdistyksen jäsenillä on mahdollisuus tehdä suoraan syyskokoukselle ehdotuksia hallituksen uusista jäsenistä 24.10. klo 16 asti, ks ehdokasasettelu 2017