Tähtitieteellinen yhdistys Ursa

Valiokunnan esitys syyskokoukselle 2012

Ursan hallitus asetti 7.5.2012 yhdistyksen sääntöjen mukaisesti nimitysvaliokunnan valmistelemaan yhdistyksen syyskokoukselle ehdotuksen hallitukseen valittaviksi jäseniksi ja varajäseniksi.

Valiokunta on systemaattisesti kartoittanut henkilöitä, joilla on hallituksen jäsenyyteen tarvittava pätevyys sekä arvioinut yhdistyksen jäsenten tekemät ehdotukset. Yhdistyksen toimitusjohtaja on kertonut valiokunnalle näkemyksiään yhdistyksen lähivuosien haasteista, ja valiokunta on keskustellut ehdokkailta vaadittavasta kokemuksesta ja osaamisesta. Valiokunnan tavoitteena on ollut tehokas hallitus, jolla on yhdistykselle sopiva, osaamiseltaan ja kokemukseltaan monipuolinen kokoonpano, ajatellen Ursan toiminnan monia sektoreita. Strategisen työn merkitystä on painotettu.

Kartoituksen, ehdokkaiden arvioinnin ja haastattelujen perusteella valiokunta ehdottaa, että hallitukseen valittaisiin seuraavat henkilöt.

Ehdotus hallituksen varsinaisiksi jäseniksi vuosiksi 2013—2015

  • opetusneuvos emerita Mirja Arajärvi
  • Helsingin observatorion pääopas, LuK Paula Kyyrö, Helsingin yliopisto
  • tutkija Rami Rekola, Turun yliopisto

Ehdotus varajäseniksi vuodeksi 2013

  • Matti Lehtonen

Nimitysvaliokunta on keskustellut ehdokkaiden kanssa, ja he ovat antaneet tehtäviin suostumuksensa.

Esittelyt

Mirja Arajärvi Mirja Arajärvellä on pitkä kokemus opetus-, tutkimus- ja avaruushallinnon tehtävistä. Hän muun muassa johti kansallista valmistelua ja kansainvälisiä neuvotteluja Suomen liittymisestä Euroopan eteläiseen observatorioon (ESO) vuosina 1998-2004. Arajärvi toimi opetusministeriössä asiantuntijavirkamiehenä vuosina 1975-2009, viimeksi opetusneuvoksena. Hänen tehtävänsä ovat liittyneet erityisesti luonnontieteelliseen koulutukseen ja tutkimukseen, tutkijankoulutuksen kehittämiseen ja EU:n tutkimuspolitiikkaan. Vuosina 1996-2002 hän hoiti opetusministeriön matematiikan ja luonnontieteiden kehittämisohjelmaa (LUMA). Lisäksi Arajärvi on toiminut Suomen Akatemian luonnontieteellisen toimikunnan sihteerinä. Arajärvi on ollut Ursan hallituksen varsinainen jäsen 2009-2012.

Paula Kyyrö on parhaillaan valmistumassa Helsingin yliopistosta filosofian maisteriksi pääaineenaan tähtitiede. Kyyrö tuli mukaan Ursan toimintaan vuonna 2007 ja on sen jälkeen toiminut mm. Ursan tähtikerhojen ohjaajana, neljän tähtileirien päävetäjänä sekä planetaarion ja tähtitornin näyttäjänä.
Hän on myös popularisoinut tähtitiedettä pitämällä yleisöluentoja ja vetämällä lasten avaruusaiheista toimintaa lukuisissa eri tilaisuuksissa, ohjaamalla helsinkiläisillä kouluilla avaruusaiheisia iltapäiväkerhoja ja luennoimalla Valkon kansalaisopistossa tähtitieteen peruskurssin. Suuren yleisön kenttä ja varsinkin tähtitieteen nuorisotyö on tullut tätä kautta
hyvin tutuksi. Tällä hetkellä Kyyrö toimii observatorion yleisökeskuksessa pääoppaana. Hän on toiminut Ursan hallituksen varajäsenenä vuoden 2012 ajan.

Rami Rekola on tähtitieteen tutkija Turun yliopiston Tuorlan observatoriolla sekä Euroopan eteläisen observatorion tiedeviestintäverkoston Suomen edustaja. Hänen päätutkimusalansa on paikallinen galaksiavaruus. Lisäksi hän on tutkinut astrobiologiaa ja asteroideja. Rekolalla on pitkä kokemus yhteispohjoismaisen NOT-teleskoopin käytöstä ja Euroopan eteläisen observatorion teleskoopeista Chilessä. Rekola on Suomen tähtitieteilijäseuran sihteeri ja on aikaisemmin toiminut sen varapuheenjohtajana. Hän toimii myös Tuorlan tähtitieteellisen seuran sihteerinä. Hän on IAU:n, Royal Astronomical Societyn ja The Planetary Societyn jäsen. Turun Ursan jäsen Rekola on ollut vuodesta 1991, ja hän on toiminut muun muassa yhdistyksen tilintarkastajana.
Rekolalla on runsaasti kokemusta tähtitieteen popularisoinnista. Hän on pitänyt kymmeniä yleisöesitelmiä ja organisoinut Tuorlan observatorion esittelytoimintaa sekä osallistunut Tuorlan planetaarion rakentamiseen. Lisäksi Rekola on muun muassa opastanut lukiolaisia NOT-teleskoopin käyttöön ja osallistunut Suomen ensimmäisten Tähtitiedeolympialaisten järjestämiseen syksyllä 2008. Rekola on toiminut Ursan hallituksen varsinaisena jäsenenä 2009-2012.

Varajäsenet

Matti Lehtonen, geologi, toimii erikoissuunnittelijana Geologian tutkimuskeskuksessa nykyisenä vastuualueenaan keskuksen it-asioiden kehittäminen. Koulutukseltaan hän on diplomi-insinööri. Lehtonen on Tähtitieteellinen seura Kvadrantti ry:n puheenjohtaja ja on toiminut aikaisemmin Ursan hallituksen jäsenenä. Ursan jäsen hän on ollut vuodesta
1973. Viime vuosina Lehtonen on ollut mukana rakentamassa Ursan Artjärven observatoriota. Lehtonen on toiminut Ursan hallituksen varsinaisena jäsenenä 2009-2012.

Helsingissä 08.10.2012
Ursan hallituksen nimitysvaliokunta
Hannu Karttunen (pj), Juha Haataja, Mikko Suominen