Tähtitieteellinen yhdistys Ursa

Riskienhallinta

Yhdistyksen hallitus hyväksyy riskienhallinnassa noudatettavat periaaatteet. Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä vastaa toimitusjohtaja. Varainhoitoon ja taloushallintoon liittyvistä periaatteista ja käytännöistä määrätään tarkemmin yhdistyksen taloussäännössä.