Tähtitieteellinen yhdistys Ursa

Valiokunnan esitys syyskokoukselle 2021

Tähtitieteellinen yhdistys Ursa ry:n hallitus on asettanut yhdistyksen sääntöjen 6 §:n 5 momentin mukaisesti nimitysvaliokunnan valmistelemaan hallituksen valintaa syyskokouksessa 16.11.2021. Kokouksessa valitaan kolme hallituksen varsinaista jäsentä kaudelle 2022–2024 sekä 1–3 varajäsentä vuodelle 2022.

Valiokunta on kartoittanut henkilöitä, joilla on hallituksen jäsenyyteen tarvittava pätevyys ja arvioinut myös yhdistyksen jäsenten tekemät ehdotukset. Yhdistyksen toimitusjohtaja on kertonut valiokunnalle näkemyksiään yhdistyksen lähivuosien haasteista. Valiokunta on arvioinut ehdokkaita työjärjestyksessään vahvistetuilla perusteilla, joihin kuuluvat henkilön tiedot, taidot ja erityisosaaminen, kriittisyys, itsenäisyys ja riippumattomuus, työkokemus ja ikä, ajankäyttömahdollisuudet sekä jäsenen edustamat sidosryhmät.

Ursan toiminta jakautuu monelle sektorille, jotka kytkeytyvät toisiinsa. Ursan toimintaympäristö muuttuu parhaillaan voimakkaasti. On tärkeää, että yhdistyksen strategiaa ohjaava hallitus kykenee näkemään muutosten vaatimat tarpeet, tekemään vaadittavat päätökset ja tukemaan Ursan kaikkia toimijoita.

Kartoituksen ja ehdokkaiden arvioinnin perusteella valiokunta ehdottaa, että hallitukseen valittaisiin seuraavat henkilöt.

Ehdotus hallituksen varsinaisiksi jäseniksi vuosiksi 2022–2024, tai toissijaisesti varajäseniksi vuodeksi 2022

  • Jutta Kujasalo, FM, ohjelmatuotantopäällikkö, Tiedekeskus Heureka
  • Paula Wirtanen, yo
  • Niklas Hietala, TkT, R&D fyysikko, Philips

Ehdotus varajäseniksi vuodeksi 2022

  • Jyri Näränen, FT (tähtitiede), tutkimuspäällikkö, Paikkatietokeskus / Maanmittauslaitos
  • Mika Aarnio, FM (fysiikka)
  • Sami Lehti, FT, dos, tutkija, Fysiikan tutkimuslaitos, Helsingin yliopisto

Nimitysvaliokunta on keskustellut ehdokkaiden kanssa, ja he ovat antaneet tehtäviin suostumuksensa.

Nimitysvaliokunta toteaa aikovansa esittää kokouksessa, että varajäseniä valitaan kolme ja että heidät valitaan tehtäväänsä edellä luetellussa järjestyksessä (ensimmäiseksi varajäseneksi Näränen, toiseksi Aarnio ja kolmanneksi Lehti).

Esittelyt

Jutta Kujasalo (s. 1971), FM, on tiedekeskus Heurekan ohjelmatuotantoyksikön päällikkö. Kujasalo on työskennellyt tiedekeskuksessa vuodesta 1999 ja esihenkilönä sisältötuotantotiimille vuodesta 2011. Vuodesta 2019 Kujasalo on toiminut Euroopan Avaruusjärjestö ESA:n Suomen ACE (Advisory Committee on Education) delegaattina. ESA:n koordinoimassa ESERO-toiminnassa Kujasalo vastasi vuosina 2017–2020 Nordic ESERO:n kansallisen toimipisteen operatiivisesta toiminnasta. Suomen oman ESERO Finland -toimintapisteen perustamisessa vuonna 2020 Kujasalo toimi vastuullisena vetäjänä. Vuodesta 2021 lähtien hän toimii ESERO Finland -hankkeen vastuullisena ohjaajana. Heurekan ohjelmatuotantoyksikön päällikkönä Kujasalo vastaa tiedekeskuksen planetaariotoiminnasta, pedagogisesta sisältötuotannosta, tapahtumista, Ideaverstastoiminnasta ja aktiviteeteista sekä oppimista ja tiedekasvatusta edistävistä kansallisista ja kansainvälisistä hankkeista. Kujasalo toimii lisäksi LUMA-neuvottelukunnan jäsenenä sekä Tiedeopetus Ry:n hallituksessa. Lisätietoa Kujasalosta löydät hänen Linkedin -sivustoltaan.

Paula Wirtanen (s. 1969) on harrastanut tähtitiedettä varhaisteini-iästä lähtien ja ollut aktiivisena Ursan harrastus- ja havaintotoiminnassa. Hallitustyöskentelystä hänellä on kokemusta taloyhtiön hallituksesta, mutta Ursankin hallituksessa hän on toiminut 1990-luvun puolivälissä sekä hallituksen varajäsenenä vuonna 2021. Wirtanen on toiminut Ursassa myös jaostonvetäjänä ja toimii tällä hetkellä yhtenä vastuuaktiivina Kuu ja planeetat sekä Asteroidit ja komeetat -harrastusryhmissä.

Wirtanen kirjoitti ylioppilaaksi Helsingin luonnontiedelukiosta ja varsinainen muu hänen koulutuksensa ja leipätyönsä on ollut lääkealalla, mutta tähtitieteen tutuksi tekeminen suurelle yleisölle tähtinäytösten, kurssien ja muun toiminnan ohella on erityinen kiinnostuksen kohde havaitsemisen ohella. Wirtanen pyrkii olemaan yhteydessä toisiin harrastajiin myös kansainvälisesti. Tähtitieteen lisäksi muitakin kiinnostuksen kohteita luonnollisesti löytyy. Ursan hallitukseen hän voi tuoda ennen kaikkea aktiivisen harrastajan, toimijan ja havaitsijan näkemystä.

Niklas Hietala (s. 1985) liittyi Ursaan jo pikkupoikana. Silloin hän osallistui tähtikerhotoimintaan, ja hänellä onkin monia hyviä muistoja kuunpimennysretkiltä ja tähtileireiltä. Niklaksen varttuessa kiinnostus tähtitieteeseen laajeni kiinnostukseksi muitakin fysikaalisia tieteitä kohtaan. Niinpä hän päätyi opiskelemaan teoreettista fysiikkaa Helsingin yliopistolla. Väitöskirjatutkimuksensa hän teki Aalto-yliopiston Kylmälaboratoriossa. Tekniikan tohtoriksi valmistuttuaan hän siirtyi akateemisesta maailmasta teknologiateollisuuteen. Nyt hän toimii R&D fyysikkona Philipsillä, missä kehitetään keinoja magneettikuvantamisen parempaan hyödyntämiseen sädehoidon apuna.

Opiskeluaikoinaan Niklas kiinnostui tieteen yleistajuistamisesta. Hän suoritti varsinaisten opintojensa ohessa Helsingin yliopiston Avoimessa yliopistossa Tiedejulkisuuden opintokokonaisuuden. Tiedeviestintäopinnot avasivat hänen näkemystään erilaisiin tapoihin kertoa tieteestä. Niklas itse yleistajuistaa tiedettä kirjoittamalla. Hän on kirjoittanut useita tieteen historiaa käsitteleviä artikkeleja, jotka ovat usein liittyneet tähtitieteeseen. Niklaksen kirjoituksia on julkaistu muun muassa Tähdet ja avaruus sekä Tieteessä tapahtuu -lehdissä. Hän on myös saanut kaksi apurahaa tietokirjan kirjoittamista varten. Tekeillä olevassa teoksessa yhdistyy tähtitiede ja taide.

Jyri Näränen (s. 1979) toimii Maanmittauslaitoksen Paikkatietokeskuksessa tutkimuspäällikkönä. Ursan jäsen Näränen on ollut 1990-luvulta lähtien. Näränen on väitellyt tähtitieteestä filosofian tohtoriksi, mutta nykyisin tähtitiede on melkein puhtaasti harrastus. Näränen toimii  Paikkatietokeskuksessa Metsähovin avaruusgeodeettisen tutkimusaseman päällikkönä. Työtehtäviin kuuluu mm. uuden satelliittilaserjärjestelmän kehitys ja käyttöönotto, sekä työt uuden geodeettisen VLBI-radioteleskooppijärjestelmän parissa. Avaruus on siis oleellinen osa myös Näräsen nykyistä työtä.

Näränen on toiminut ja toimii useissa luottamustehtävissä, mm. Geofysiikan seuran ja Suomen tähtitieteilijäseuran puheenjohtajana, Ursan hallituksen jäsenenä ja varajäsenenä, useissa tieteellisissä kansalliskomiteoissa sekä kansallisena edustajan kansainvälisissä tiedeyhdistyksissä. Näränen on kansainvälisen tähtitieteilijöiden unionin IAU:n henkilöjäsen. Asteroidi 11907 (Naranen) on nimetty hänen mukaansa. Hän omistaa pienen optisen teleskoopin, jolla pyrkii katselemaan taivaalle aina kun aika ja kelit antavat periksi. Hän harrastaa myös taivaan ilmiöiden valokuvaamista. Näränen on järjestänyt Helsingin yliopiston tähtitieteen tutkijoiden kanssa Omniassa (ent. Espoon työväenopisto) tähtitieteen kursseja, joilla on luennoinut erityisesti aurinkokunnan tutkimuksesta. Lisäksi hän on useamman vuoden avustanut Tähdet ja avaruus -lehden lukijakysymyspalstaa ja vastaillut Helsingin Sanomien tiedekysymyspalstoilla erityisesti aurinkokuntaan liittyviin kysymyksiin.

Mika Aarnio (s. 1967) on Ursan kerho- ja yhdistystoiminta -harrastusryhmän vastuuaktiivi, ja on erikoistunut yhdistysten varainhoitoon ja rahoitukseen. Hän on harrastanut tähtitiedettä Turussa yli 40 vuotta ja on toiminut Turun Ursa ry:ssä puheenjohtajana (5 vuotta), varainhoitajana (25 vuotta), näytös- ja tiedotusvastaavana sekä Kevolan observatorion EU-hankkeen projektipäällikkönä ja pääsuunnittelijana. Ursan hallituksen varajäsen Aarnio on ollut vuodesta 2017.

Sami Lehti (s. 1971) toimii vanhempana tutkijana Fysiikan tutkimuslaitoksella Helsingin yliopistossa. Hän on mukana CERNin CMS-kokeessa (Genevessä, Sveitsissä) etsimässä Higgsin bosoneja, erityisesti sellaisia, joilla on sähkövaraus. Erityisalaa on tau-leptonit, törmäystapahtumien liipaisu, analyysit ja niihin liittyvien ohjelmistojen kirjoittaminen, sekä viimeisimpänä tuttavuutena jetti-fysiikka. Lehti on toiminut Suomen fyysikkoseuran hiukkasfysiikan jaoston puheenjohtajana 2013–2016, ja on organisoinut Higgs-viikonloput Heurekaan ja Oulun Tietomaahan vuonna 2014.

Lehden uravalinta hahmottui jo peruskoulussa, kun piti valita tähtitieteen ja hiukkasfysiikan välillä. Kaukoputken voi hankkia itsekin, mutta hiukkaskiihdytin harrastuksena on aika mahdoton ajatus. Siten hiukkasfysiikasta tuli ammatti ja tähtitieteestä harrastus.
Aktiivisemmaksi harrastus muuttui lukioaikana 80-luvun lopussa, kun hän osti ensimmäisen putkensa RET-45:n ja liittyi Keski-Uudenmaan Altairiin. Samalla hän liittyi Ursan jäseneksi. Lehti harrastaa kirjallisuuden lisäksi sekä visuaalihavaintojen tekemistä että kuvaamista. Tähtikalliolle pitää päästä kerran pari vuodessa, ja Sveitsissä star-partyihin aina kun on siihen mahdollisuus.
 


Helsingissä 5.10.2021
Ursan hallituksen nimitysvaliokunta
Veikko Mäkelä (pj), Maija Aksela, Mika Tulimaa

Yhdistyksen jäsenillä on mahdollisuus tehdä suoraan syyskokoukselle ehdotuksia hallituksen uusista jäsenistä 26.10. klo 16 asti, ks. ehdokasasettelu 2021