Tähtitieteellinen yhdistys Ursa

Valiokunnan esitys syyskokoukselle 2016

Ursan hallitus asetti 1.2.2016 yhdistyksen sääntöjen mukaisesti nimitysvaliokunnan valmistelemaan yhdistyksen syyskokoukselle ehdotuksen hallitukseen valittaviksi jäseniksi ja varajäseniksi.

Valiokunta on kartoittanut henkilöitä, joilla on hallituksen jäsenyyteen tarvittava pätevyys sekä arvioinut yhdistyksen jäsenten tekemät ehdotukset. Yhdistyksen toimitusjohtaja on kertonut valiokunnalle näkemyksiään yhdistyksen lähivuosien haasteista, ja valiokunta on arvioinut ehdokkaita työjärjestyksensä mukaisilla perusteilla, joihin kuuluvat henkilön tiedot, taidot ja erityisosaaminen; kriittisyys, itsenäisyys ja riippumattomuus; työkokemus ja ikä; ajankäyttömahdollisuus ja jäsenen edustamat sidosryhmät.

Ursan toiminta jakautuu monelle sektorille, jotka kytkeytyvät toisiinsa. Ursan toimintaympäristö muuttuu parhaillaan voimakkaasti. Sen tähden on tärkeää, että yhdistyksen strategiaa ohjaava hallitus kykenee näkemään muutosten vaatimat tarpeet, tekemään vaadittavat päätökset ja tukemaan Ursan kaikkia toimijoita.

Valiokunta ehdottaa, että hallitukseen valittaisiin kolme jäsentä seuraavien ehdokkaiden joukosta.

Ehdotus hallituksen varsinaisiksi jäseniksi vuosiksi 2017—2019 tai toissijaisesti varajäseniksi (ehdokkaat aakkosjärjestyksessä)

  • Mika Aarnio, LuK (fysiikka)
  • Kai Forssén, vanhempi pääsuunnittelija, Valmet Technologies Oyj
  • Saara Hassinen, DI, toimitusjohtaja, Terveysteknologian liitto ry - FiHTA
  • Emilia Kilpua, FT, apulaisprofessori, Helsingin yliopisto
  • Tiera Laitinen, FT, avaruustutkija, Ilmatieteen laitos
  • Antti Ritvos, DI, LuK (tähtitiede)
  • Juhani Strömberg, tekn. toht., hallitusammattilainen

Ehdotus varajäseniksi vuodeksi 2017

  • Jaan Praks, apulaisprofessori, Aalto-yliopisto
  • Tuomas Seppä, tietokirjallisuuden asiantuntija

Nimitysvaliokunta on keskustellut ehdokkaiden kanssa, ja he ovat antaneet tehtäviin suostumuksensa.

Esittelyt

Mika Aarnio on Ursan kerho- ja yhdistystoimintaryhmän apuvetäjä, ent. vetäjä, Turun Ursa ry:ssä puheenjohtajana (5 v), varainhoitajana (25 v), näytös- ja tiedotusvastaavana, Kevolan observatorion EU-hankkeen projektipäällikkönä ja pääsuunnittelijana.

Kai Forssén (s. 1956) on Valmet Technologies Oyj:n vanhempi pääsuunnittelija. Hänen tehtävään on projektisuunnittelun lisäksi vastata osaston tuoteteknologian kilpailukyvystä. Hän on peruskoulutukseltaan teknikko, alueena yleinen teollisuustekniikka.
Forssén on ollut Ursan jäsenenä kahdesti, 1968-1970 ja viimeiset 13 vuotta. Hän on osallistunut Astrofox-teleskoopin hankintaan Ursan Artjärven havaintokeskukseen. Hän oli Keski-Uudenmaan Altairin jäsenenä siirtämässä LOMO AZT-27 -teleskooppia Metsähovista Artjärven Viestikalliolle. Forssén on Ursan havaintokeskuksen naapurina olevan Artjärven Viestiteknisen yhdistyksen puheenjohtaja ja saattanut AZT-27 -teleskoopin käyttökuntoon. Hän on toiminut myös yhdistyksen taloudenhoitajana. Forssén on Etelä-Suomen Kosmologisen Seuran presidentti. Seura ylläpitää tähtitornia ja puolimetristä Newton-kaukoputkea Pornaisissa. Forssénin aktiiviharrastus on vaihdellut laiterakentamisesta ja tähtivalokuvauksesta yhdistystoimintaan sekä osallistumiseen usean tähtitornihankkeen suunnitteluun ja rakentamiseen. Ursan aktiiviharrastajat tuntevat Kai Forssénin monipuoliset kyvyt hänen lukuisilta vierailuiltaan Ursan jaostojen kokoontumisissa ja Cygnus-kesätapahtumissa. Ursan Avaruusfoorumilla Forssén tunnetaan aktiivisena harrastajien neuvojana. Forssén on aiemmin toiminut taloudenhoitajana Järvenpään Shakkikerhossa.

Saara Hassinen. Toimitusjohtaja Saara Hassinen on kemiantekniikan diplomi-insinööri Kirkkonummelta. Hassisella on pitkä ja monipuolinen kokemus tutkimuksen ja yritystoiminnan yhteistyöstä, sen rahoituksesta sekä tieteen popularisoinnista. Hän on toiminut suuren osan yli 20-vuotisesta työurastaan teollisuuden järjestöissä: Suomen Bioteollisuus ry:n toimitusjohtajana ja Kemianteollisuus ry:n osastopäällikkönä. Elokuun alussa hän aloitti Terveysteknologian Liiton toimitusjohtaja. Vuosina 2009–2016 hän toimi SalWe Oy:n toimitusjohtajana koordinoiden terveyden ja hyvinvoinnin alan tutkimusyhteistyötä. Luonnontieteellinen nuorisotoiminta on hänelle tuttua perheen harrastusten kautta: "Perheeseeni kuuluu diplomi-insinööriaviomies sekä kolme lasta. Meille luonnontieteet ovat aina olleet tärkeällä sijalla. Lasten kysymyksiin on vastattu ja luonnonilmiöistä on keskusteltu. Tällä hetkellä yksi pojista on Päivölän opistossa matikkalukiossa, johon sai hyvän pohjan Ursan tutkijakerhosta."

Emilia Kilpua on vuonna 1977 syntynyt fyysikko ja toiminut yli 15 vuotta avaruusfysiikan tutkimuksen parissa. Kilpuan erikoisala ovat Auringon purkaukset ja avaruussää. Hänellä on runsaasti julkaisuja alan vertaisarvioiduissa lehdissä ja aktiivinen ja laaja kansainvälinen yhteistyöverkosto. Hän on mukana Merkuriukseen 2018 matkaavassa Bepicolombo-hankkeessa. Tällä hetkellä Kilpua toimii apulaisprofessorina Helsingin yliopiston Fysiikan laitoksesssa. Tiedeviestintä on Kilpuan työn tärkeä osa. Siihen sisältyy muun muassa säännöllisiä koululaisvierailuja, yleisöesitelmiä ja tapahtumia, kuten Tiedekulman Kosmoksen Valoja 2015, Uusi Avaruus 2016 ja Observatorion Tutkijoiden yö 2016. Hän käyttää ahkerasti sosiaalista mediaa. Kilpua kuuluu Suomen Fyysikkoseuran hallitukseen ja koordinoi seuran 70-vuotisjuhlavuotta. Kilpua toisi Ursaan avaruusfysiikan uusimpia kuulumisia ja vahvistaisi entisestään toimintaa jossa tiede viedään ihmisten luo.

Tiera Laitinen. Filosofian tohtori Tiera Laitinen on avaruussään ja revontulten asiantuntija. Hän työskentelee tutkijana Ilmatieteen laitoksessa ja vastaa siellä avaruussääpalvelun kehittämisestä sekä avaruusaiheisten verkkosivujen sisällöstä. Hän on myös suosittu esitelmöijä. Vapaa-ajallaan hän harrastaa suomen kieltä ja kulttuuria. Avaruus ja tähtivaivaan näkymät ovat hänelle tärkeitä toisaalta teoreettisen mielenkiinnon kohteena, toisaalta retkeilyn tarjoamien luontokokemusten osana.

Ursan hallitukseen Laitinen voi tuoda tieteellisen asiantuntemuksensa ohella monipuolista kokemusta tiedeviestinnästä. Toiminnan kehittämisessä hän on vapaamielinen konservatiivi, joka ei ryhdy korjaamaan ehjää, mutta tukee uusien luovien ideoiden kokeilua ja antaa aktiivisille ihmisille tilaa tehdä asioita omalla tavallaan.

Antti Ritvos. DI, LuK (fysiikka ja tähtitiede) Antti Ritvoksella on monivuotinen kokemus liikkeenjohdon, teknologian ja tieteen yhtymäkohdista. Hän on toiminut johtoryhmien jäsenenä lasertekniikan, mittausteknologian ja tietoteknologian alan yrityksissä – viimeksi Tieto-konsernin teknologiajohtajana vv 2011–2014. Hänellä on kokemusta usean yrityksen hallitusjäsenyydestä, missä roolissa hän edelleen toimii. Vuosina 2006–2008 hän oli Ursan hallituksessa, jolloin mm. julkaisutoimintaa ja Artjärven havaintokeskusta kehitettiin voimakkaasti. Ursan hallitukseen hän voisi tuoda ymmärrystä teknologiamurroksen mahdollisuuksista ja riskeistä yhdistyksen toimintaan. Tähtiharrastajana aktiivinen intohimo kohdistuu tähtivalokuvaukseen.

Juhani Strömberg. Tekniikan tohtori Juhani Strömberg on teollisuustalouden ja tietotekniikan asiantuntija. Hänen pitkä työuransa sisältää palveluliiketoimintaa IT-, logistiikka- ja rahoitusaloilla. Hänellä on yli 25 vuoden kokemus johtoryhmätasoisista rooleista suurissa yrityksissä ja hallitusjäsenyyksistä. Tällä hetkellä hän on Strategisen Tutkimusneuvoston rahoittamassa ja alustataloutta tutkivassa hankkeessa (Platform Value Now) Aalto yliopiston neuvonantajana. Digitalisaatio ja alustojen kehittäminen tulevat olemaan tärkeitä myös Ursalle lähivuosina, ja Strömberg voi tukea Ursaa näiden sektorien kehittämisessä. On myös tärkeää, että hallituksessa on yleistä hallitusammattilaistason osaamista. Strömberg on ollut kaksi vuotta Ursan hallituksessa varsinaisena jäsenenä ja vuoden varajäsenenä ja voisi jatkaa luontevasti ilman perehdyttämisaikaa.

Varajäsenet

Jaan Praks on Tekniikan tohtori, joka on tehnyt pitkään töitä kaukokartoituksen ja avaruustekniikan parissa. Tällä hetkellä Jaan Praks on Aalto-yliopiston apulaisprofessori jossa hän vetää myös Aalto-1 ja Aalto-2 piensatelliittihankkeita. Hän on ollut tuomassa CubeSat projekteja Suomeen sekä ollut mukana perustamassa niistä lähteneitä uusia avaruustekniikan yrityksiä.
Jaan Praks on aktiivinen avaruustekniikan popularisoija ja luennoitsija. Aallon avaruustekniikan ja kaukokartoituksen kurssien lisäksi hän on osallistunut monien kesäkoulujen ja avaruustekniikan tapahtumien järjestämiseen. Hän edustaa Suomea myös Europan avaruusjärjestön koulutustoimikunnassa (Advisory Committe on Education).

Tuomas Seppä on 56-vuotias kirjankustantamisen ammattilainen ja tietokirjallisuuden asiantuntija. Hän on toiminut kustannustoimittajana Tutkijaliitossa ja Gaudeamuksessa vuosina 1991–1998, vuosina 1999–2014 Gaudeamuksen kustannusjohtajana. Helsingin yliopistossa hän on opiskellut yleistä ja Suomen historiaa sekä filosofiaa ja yhteiskuntatieteitä. Tällä hetkellä Seppä työskentelee Koneen Säätiön apurahalla ”Jakautuuko Suomi?” -teeman alla hankkeessa ”Viimeinen maammekirja”, jossa tarkastellaan kuvin ja sanoin suomalaista identiteettiä 2020-luvun kynnyksellä. Hän on ollut myös toimittajana seuraavissa kirjoissa: Historian alku (Tutkijaliitto 1993), Monikulttuurisen maamme kirja (Gaudeamus 2013) ja tieteiden päivien julkaisu Kaikkea sattuu (Gaudeamus 2015). Gaudeamuksessa luotua verkostoa täydentävät luottamustehtävät Helsingin yliopiston ylioppilaskunnassa (hallitus 1986–1987, pj 1987) ja työskentely Helsingin yliopistossa (1984–1989) – molemmat ovat rakentaneet Sepän yhteyksiä tiedemaailmaan.

 

Helsingissä 15.10.2016
Ursan hallituksen nimitysvaliokunta
Tapio Markkanen (pj), Olli-Pekka Joronen ja Minna Palmroth