Tähtitieteellinen yhdistys Ursa

Toimitusjohtaja

Ursan juoksevaa hallintoa hoitaa yhdistyksen toimitusjohtaja. Toimitusjohtajan tehtävänä on johtaa ja valvoa yhdistyksen toimintaa lain, sääntöjen sekä yhdistyksen kokouksen ja hallituksen päätösten ja ohjeiden mukaisesti. Lisäksi toimitusjohtaja vastaa Ursan liiketoiminnasta ja sen kehittämisestä.

Ursan toimitusjohtajana on vuodesta 2002 lähtien toiminut Markku Sarimaa.