Meteorijaoston toiminta1. Tehtävä:

Meteorijaoston pääasiallisena funktiona on edistää meteoriharrastusta Suomessa, kerätä havaintoja, ja lähettää ne tarkemmin analysoitavaksi oman yhteenvedon jälkeen. Suomen meteorijaoston kattojärjestönä toimii IMO eli International Meteor Organisation. Oman yhteenvedon tuloksia julkaistaan Ursan harrastusjaostojen lehdessä Ursa Minorissa (lyh. UMi).


2. Toiminnan lähtökohta:

Jaoston toiminta perustuu vapaaehtoistyöhön, joten tarkkaa tieteellistä tutkimusta ei voida suorittaa esim. meteoriitin putoamisessa koskevissa asioissa. Tämä edellyttää havaitsijalta omaa aktiviteettiä. Lähinnä jaostonvetäjät toimivat popularisoijina, joilta voi kysellä asiaan liittyvistä asioista. Pitää huomata, että kyseessä on meteorijaosto, joten meteoriitit alkavat olla jo geologian puolta, vaikka olemme myös kiinnostuneet niistäkin. Pääasiallinen mielenkiinto kohdistuu ilmakehässä lentonsa tekeviin kiviin - satunnaisiin meteoreihin ja meteoriparviin, ja niiden syntyyn, kehitykseen, käyttäytymiseen - ja etenkin niiden havaitsemiseen. Jaostohan toimii havaitsijoidensa ehdoilla.


3. Toiminnan kohteet:

Toimintaa, toimenkuvaa ja jopa yleistä aktiviteettiä meteorijaostossa hallitsevat meteoriparvet ja niiden havaitseminen. Ne ovatkin tärkein havainnoinnin kohde. Seuraavassa esimerkkilista Suomessa havaittuista (aktiivisuus yli 10 meteoria tunnissa) meteoriparvistaa lyhyine kuvauksineen...

- kvadrantidit   - jokavuotinen havaintokohde, sään suosiessa havaittu joka vuosi
- virginidit    - yleensä keväällä sporadishavaintojen yhteydessä havaittu parvi
- lyridit      - vakiokohde, joka päättää kevätkauden
- perseidit     - kenties tunnetuin meteoriparvi, eniten havaintotunteja ja havaitsijoita 
- kappa-cygnidit  - elokuun hyvien olosuhteiden innoittama parvi, tulipalloja
- alfa-aurigidit  - syksyn vakiokohteita olosuhteista riippuen
- orionidit     - jokavuotinen havaintokohde, olosuhteet usein rajoitteena
- tauridit     - virginidien tapainen "sivuhavaintokohde"
- leonidit     - tunnettu myrskyistään, säät rajoitteena
- geminidit     - kvadrantidien ja perseidien ohella merkittävimpiä havaintokohteita
- ursidit      - jokavuotinen havaintovuoden lopetusparvi, säästä riippuen


Visuaalihavainnot
Radiohavainnot
Valokuvaushavainnot
Videohavainnot

Tarkemmat tiedot ja lisää meteoriparvia havaintovuoden yhteydessä.

On myös olemassa meteoreja, jotka eivät kuulu meteoriparviin. Näitä kutsutaan sporadisiksi meteoreiksi, joita havaitaan myös joskus meteoriparvien puutteessa itsenäisesti. Mikäli tekee meteorihavaintoa, niin myös sporadisia meteoreja havaitaan. Havaintoraportteja kerätään kaikista tähän alaan liittyvistä kohteista

Toiminnalliset seikat jakautuvat konkreettisina käsitteinä erilaisiin havaintometodeihin. Näistä tarkemmin havaintometodien yhteydessä.


4. Popularisoinnista / jaoston ulkoinen imago:

UMi on näkyvin puoli meteorijaoston toiminnasta. Siinä näkyvät kaikki mahdolliset käsiteltävyyden rajoissa olevat jaoston asiat, kuten havaintotuloksia, tulevia projekteja, yleistä informaatiota jne. Osansa vievät myös omat teema-artikkelit, joiden tarkoituksena on lähinnä avartaa tiedonnälkäisten näkemystä meteoritutkimukseen. Sinänsä tämä on ainutlaatuista, sillä astronomian saralla suomenkieliset meteorikirjoitukset ovat olleet harvassa.

Julkinen popularisointi jää Ursan huoleksi, joten mediaryöppyyn ei havaitsija joudu ainakaan jaoston toimesta.

UMin ja Ursan hallitukselle lähetettävän toimintakertomuksen lisäksi jaoston omat projektit yms. hankkeet tulevat esille yhteisissä tapahtumissa. Tosin niiden merkitys popularisoijana on vain nimellinen. Tärkeimpänä funktiona tälle voitaisiin pitää elinvoimaisen jaoston yhteishengen ylläpitoa. Näinollen olisi hyvä jos havaitsijat olisivat paikalla ja jaostossa vallitsisi demokratia päätöksenteon ja tulevaisuuden sorvauksen suhteen. Merkittävin happening on perinteinen Cygnus, vaikka meteorihavainnollisesta ja päätöksenteon näkökulmasta tärkeämmäksi ovat kohoamassa jaoston omat sauna-illat meteorihavaintoineen. Pitää muistaa, että jokainen havaitsija voi popularisoida ympäristölleen pienessäkin mittakaavassa.

Projektit/tapaamiset


Meteorijaoston postituslista

Meteorijaostolla on postituslista, johon voi lähettää viestejä sähköpostitse osoitteeseen meteorit-l@ursa.fi. Ursan automaattisten postituslistojen toiminta on vuoden 2001 alussa muuttunut siten, että listalle tulee ensin liittyä, ennenkuin sille voi lähettää viestejä. Liittyminen postituslistalle onnistuu automaattisen liittymis/eroamislomakkeen kautta. Kaikkien listojen lomakkeet ovat samassa paikassa ja sinne pääsee Harrastusjaostot -> Jaostojen postituslistoja -> meteori-l -> Liity / eroa. Linkki meteorijaoston lomakkeeseen on tässä: Liity/eroa meteorit-l listalle. Ursan postituslistojen yhteiselle sivulle on linkki tässä: Ursan postituslistat. Jaoston postituslistan ylläpitäjälle voi lähettää postia osoitteeseen markku.nissinen@pp.inet.fi. Voit myös liittyä listalle lähettämällä sähköpostin, jonka runkona on subscribe meteorit-l osoitteeseen majordomo@ursa.fi. Poistuminen listalta tapahtuu lähettämällä samaan osoitteeseen sähköposti, jonka runkona on unsubscribe meteorit-l Sähköpostin lähettäjän ja listalle/pois haluavan sähköpostiosoitteiden on oltava samat. Ursalla on myös ylläkuvattu automaattinen postituslistoille liittymisjärjestelmä, jota käyttämällä listalle ilmoittautuminen ja siltä poistuminen käy helposti ja nopeasti.

Linkkejä


Takaisin meteorijaoston kotisivulle