Tähtitieteellinen yhdistys Ursa

Meteorit

Visuaalihavainnot

Sanalliset havainnot

Taivaanvahtiin (ei voi toistaiseksi) voi syöttää meteorihavainnon sanallisena havaintona. Tämä on helpoin havainnon raportoinnin muoto. Taivaanvahtiin laitetaan havainnon perustiedot ja havaintokertomus meteorihavainnosta, tämä riittää hyvin. Voit myös tehdä tarkemman raportin taivaanvahtiin ja liittää mukaan valokuvia sekä myös piirroksia.

Laskentamenetelmä

Tämä on perinteinen, luettelomainen listaustyyli, jossa meteorit kirjataan ylös. Tietoina meteorista riittää, kuuluuko se mihinkään meteoriparveen vai onko se sporadinen. Mahdolliset muut efektit, kuten vanat ja värit kannattaa kirjata ylös.

Perustiedot kuten havaitsija, havaintopaikan koordinaatit ja korkeus ilmoitetaan, havainnon alku ja loppu, tauot ja kirjaamisessa mennyt hukka-aika pitää merkitä. Erittäin tärkeää osaa näyttelevät myös olosuhteet, eli peitteisyys ja määritelty rajasuuruusluokka. Näiden avulla havainnosta saadaan luotettava ja verrannollinen muihin havaintoihin verrattuna. Näistä voidaan laskea mm. ZHR-luku.

Havaintovälineet ovat yksinkertaiset. Suosituin tapa on kynä ja paperia. Voidaan käyttää myös nauhuria/sanelukonetta. Tällä tavoin hukka-aika pystytään minimoimaan. Kannatta varautua äärimmäisiin olosuhteisiin, joten nauhuria käyttävälle varaparistot ovat aina tarpeen. Yleisesti vaatetuksesta puhuttaessa, olo kannattaa tehdä mahdollisimman mukavaksi.

Laskentahavainnot kerätään Kansainvälisessä Meteorijärjestössä, IMO:ssa. Ne voi raportoida suoraan sinne sähköisesti ja käyttää ainakin havaintojen tekemisen apuna laskentahavaintolomaketta. Lomakkeen voi lähettää täytttynä jaostoon ja sähköisesti raportoidustakin laskentahavainnosta olisi hyvä lähettää sähköinen kopio jaostoon, tiivistetyn yhteenvedon voi hyvin laittaa myös Taivaanvahtiin.

Piirroshavainnot

Piirroshavaintojen teko on hieman vaativampaa kuin sanallisten havaintojen tai laskentahavaintojen. Siitä syystä kannattaa vuoden kuluessa valita esim. muutama tarkkailtava parvi, josta voi tehdä piirroshavaintoja. Esimerkiksi keväällä virginidit tai syksyllä tauridit.

Voidaan myös havaita siten, että kartan lisäksi sanellaan informaatio meteorista nauhurille ja myöhemmin merkitään se havaintopaperille. Tärkeää on kuitenkin, että pystyisi merkitsemään havaitut meteorit oikeille paikoilleen. Aikamerkki kannattaa merkitä 15 minuutin välein.

Mukaan havaintopaperimateriaalin ja kynän lisäksi kannattaa ottaa jonkinlainen alusta ja punainen valaisin. Tärkeä havaintoväline on kello, joka on tarkassa ajassa.

Ennen havaintoa kannattaa silmäillä ja opetella kyseistä aluetta, että osaa sijoittaa näkemänsä meteorin oikeaan kohtaan mahdollisimman tarkasti. Karttoinahan käytetään yleisesti Atlas Brno 2000.0 -karttalehtisiä tai vastaavia. Näille voi merkitä avuksi esim. muutaman tähden magnitudin ja joissakin taitaa olla rajamagnitudinmääritysalueet valmiina. Karttaan merkitään meteorin rata kartalle tarkasti. Magnitudeja voi merkitä puolen magnitudin tarkkuudella. Toisena tärkeänä on meteorin kulmanopeuden määritteleminen. Tässä käytetään 1-3 hidas-nopea asteikkoa. Kolmas ja erittäin tärkeä kohta havainnon luotettavuuden osalta on havainnon tarkkuus. Eli havaitsija olettaa oliko havainto erittäin tarkka vai ei. Esim. 1-3 tarkka-epätarkka asteikko. Lisäksi voidaan merktiä värit, vanat ja muut mahdolliset efektit.

RSS Zeniitti

RSS Taivaanvahti

  • Aurinkokunta Meteorikuva III 18.3.2024 klo 2.19; Kokkola; Pentti Ketola
  • Aurinkokunta Meteorikuva III 18.3.2024 klo 1.39; Kokkola; Pentti Ketola
  • Aurinkokunta Meteorikuva IV 18.3.2024 klo 0.25; Kokkola; Pentti Ketola 3
  • Aurinkokunta Meteorikuva 17.3.2024 klo 19.57; Jyväskylä; Vesa Vasankari

RSS Avaruus.fi-foorumi

RSS IMO