ZHR-luku

<< 9.4. Populaatioindeksi r | Sisällysluettelo | 9.6. Korjauskertoimet >>

9.5 ZHR-luku

ZHR-luku (Zenithal Hourly Rate) on yleisesti hyväksytty ja käytetty vertailukelpoinen meteoriparvien aktiivisuutta kuvaava lukuarvo. Jos ZHR on esimerkiksi 50 tarkoittaa se, että ns. ideaalisissa olosuhteissa (rajasuuruusluokka +6,50 mag, peitteisyys 0 ja radiantti zeniitissä) hyvä havaitsija voi nähdä parvesta 50 meteoria tunnissa. Havainnon pitää olla vähintään tunnin mittainen ZHR:n laskemista varten, mutta yksittäisten havainnoiden ZHR-lukuihin kannattaa silti suhtautua kriittisesti. Useiden havaitsijoiden samanaikaisista havainnoista ZHR-luvun voi laskea luotettavasti varsinkin, jos rajamagnitudi on ollut parempi kuin +5,5 mag ja peitteisyys alle 0,1.

Tuntia lyhyemmille tarkastelujaksoille käytetään ns. EZHR-lukua, joka paremmin kuvaa lyhytaikaisia muutoksia parven aktiivisuudessa, varsinkin outbursteissa, joiden kesto voi lyhyimmillään olla vain 10 minuuttia.

Sporadisilla meteoreilla on olemassa vastaavasti HR-luku, joka määritellään samalla tavalla, mutta siinä ei ole korjauskerrointa (olemattomalle) radiantin korkeudelle. Havaitsijan havaintoherkkyyden ollessa keskimääräinen on syyskuussa HR ~ 10.

Luotettavasti lasketuista HR-luvuista (Cp = HRobs/HR) havaitsija voi määrittää oman havaintoherkkyys-korjauskertoimensa (Cp, personal correction), jota voi myös käyttää korjauskertoimena parven ZHR-arvon laskennassa (HR = HRobs/Cp tai ZHR = ZHRobs/Cp). Joillakin havaitsijoilla erinomainen, lähes kaksinkertainen havaintoherkkyys kohottaa ilman korjauskerrointa havainnosta saadun ZHR-luvun noin kaksinkertaiseksi ja on siis merkittävä virhelähde. Havaitsijoista arviolta 70% saa Cp-korjauskertoimen väliltä 0,6–1,5 loppujen 30% jäädessä Cp < 0,6, tai välille Cp = 1,6 .. 2,0.

Huom! Tätä (Cp) korjauskerrointa ei ole käytetty seuraavissa luvuissa esitetyissä kaavoissa.