Tiedot Meteorikuvasta

<< 6.3. Kuvaaminen | Sisällysluettelo | 7.1. Yleistä videohavainnoista >>

6.4. Tiedot meteorikuvasta

Kuvattaessa on hyvä pitää tarkkaa kirjaa filmin valotusajoista, näkyneistä ja mahdollisesti filmille valottuneista meteoreista, että vielä kuvien kehityksenkin jälkeen tiedetään mitä kuvissa on. Jokaisesta onnistuneesta meteorikuvasta olisi hyvä merkitä tiedot ylös myöhempää tarkastelua varten.

Digitaalikamerat ovat tuoneet mukanaan helpon tavan rekisteröidä oleelliset asiat kuvasta lähes automaattisesti ja helposti. On kuitenkin muistettava on huolehdittava siitä, että esim. kameran kello on ajassa ja kesä/talviaika on huomioitu ajan asetuksessa.

Vaikka et viitsisikään teettää kuvistasi jaostolle kopioita, lähetä ainakin tiedot kuvaamistasi meteorikuvista meteorijaostoon.